Victoria Woodhull - "Wicked Woodhull", "Mrs. Satan" - , az első nő, aki indult az USA elnöki posztjáért

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Victoria Woodhull - "Wicked Woodhull", "Mrs. Satan" - , az első nő, aki indult az USA elnöki posztjáért

december 22, 2012 - 18:05
Egy újságcikk a következőképpen jellemezte: "a nők szavazati jogának legrátermettebb élharcosa, lenyűgözően eredeti és erőt sugárzó."
"Nem fogok letérni a saját utamról csak azért, mert azok, akik jobbnak hiszik magukat nálam, ezt akarják."
 
"Amíg mások imádkoztak a változásért, én tettem érte."
 
"Szabadon szeretek. Elidegeníthetetlen, alkotmányos és természetes jogom szeretni, akit akarok, ameddig akarom, és bármelyik nap jogom van ezen változtatni."
 
Victoria Woodhull amerikai vezető nőmozgalmár, az első nő, aki újságot alapított, az első nő, aki brókercéget alapított és bankot nyitott a Wall Streeten, és az első nő, aki - akkor, amikor a nőknek még szavazati joguk sem volt - indult az Amerikai Egyesült Államok elnöki posztjáért. Hírhedtté vált a szabad szerelemről alkotott nézeteiről is - ezen nem promiszkuitást értett (nagyon is hitt a monogám szerelemben), hanem a nőnek azt a jogát, hogy szabadon vállalhassa a szerelmét, és ha akar, legyen joga elválni.
 
Victoria Claflin néven született 1838-ban, tízgyermekes családban, az ohioi Homerban. A kor szokásai miatt kevés formális oktatásban részesült, de tanárai a rövid 3 év alatt is felismerték rendkívüli intelligenciáját. 15 évesen (abban az időben ez nem számított túl korainak) hozzáment Canning Woodhull orvoshoz, akiről azonban kiderült, hogy alkoholista és hűtlen. Két gyermekük született, az első értelmi fogyatékossággal, melyet Victoria a férje alkoholizmusának tulajdonított. Rövidesen elváltak.
 
Abban a korban, ha a nő egyáltalán el tudott válni, általános megvetésre, kiközösítésre számíthatott - Victoria ennek ellenére nem csak hogy kétszer elvált, de több házasság nélküli kapcsolata is volt. Síkra szállt a nők jogáért, hogy a bántalmazó házasságokból kiléphessenek, és ostorozta kora társadalmát, amiért míg a nőktől maximális erényességet vár el, szemet huny a férjek hűtlensége felett. Elítélte a prostitúció intézményét is, amit szintén képmutató, hallgatólagos elfogadás övezett, és természetesen a prostituáltakat vetette meg a társadalom, az őket használó - házas, családos - férfiak maximális tiszteletet élveztek. Meghökkentő nyíltsággal beszélt a nő szexuális önrendelkezési jogáról, biztatta a nőket, hogy a "szexuális rabszolgaság" állapotából a "szexuális szabadság" állapotába lépjenek. Érvelt amellett, amit ma leginkább úgy hívunk, hogy "az életmód szabad megválasztása". Népszerű szalont működtetett és előadásokat tartott.
 

Botrányos személyisége (Trevor Lloyd Suffragettes International c. könyve szerint) húsz évre megosztotta az amerikai női választójogi mozgalmat, noha a vitás kérdések között nemcsak ő szerepelt, hanem az Alkotmány Tizenötödik Kiegészítése is, amely szavazati joggal ruházta fel a feketéket, de a nőket nem. Az 1866 óta működő American Equal Rights Association 1869-ben kettészakadt: a és vezette National Women's Suffrage Association ellenezte a Tizenötödik Kiegészítést, támogatta Victoria Woodhullt és azonnali, alkotmányos szavazati jogot követeltek a nőknek is, a vezette, visszafogottabb American Women Suffrage Association (AWSA) pedig erőteljesen támogatta a Tizenötödik Kiegésztést, túlzónak és botrányosnak tartotta Victoria Woodhullt és a fokozatos, államonkénti jogkivívásban hitt. (A két szervezet 1890-ben egyesült.)

1870-ben húgával, Tannie-vel az első nők lettek, akik brókercéget nyitottak a Wall Streeten. Elizabeth Cady Stanton nagy örömmel üdvözölte a lépést. Victoria a nő anyagi függetlenségét még a szavazati jognál is fontosabbnak tartotta. Ezzel még nagyobb botrányt kavart, mint a kapcsolatokról szóló megnyilatkozásaival - az újságírók, fennakadva azon, hogy ő és húga nőkként gardedám nélkül közlekedtek (!), szexuális erkölcstelenséggel sőt, prostitúcióval vádolták őket.

Szintén 1870-ben alapították meg húgával a Woodhull & Claflin's Weekly magazint, mely főként feminista témájú cikkeket közölt, és - a mintegy húszezer előfizető számára - hat éven keresztül jelent meg, gyakran olyan tabutémákkal, mint a szexuális felvilágosítás, , a szavazati jog, a vegetarianizmus és a . Személyisége, fellépése, a korban szélsőségesnek számító nézeteivel együtt még a feministákat is megosztotta, opportunizmussal (mai nevén talán megélhetési feminizmussal :P ) vádolták. A szabad szerelemről alkotott nézeteit kiforgatták, a szószékekről kiprédikálták. Ugyanakkor Susan B. Anthony és Elizabeth Cady Stanton rajongtak érte, és az érveléséért, miszerint
mivel az alkotmány rögzíti minden polgár szavazati jogát, a nők már most rendelkeznek szavazati joggal".
 
Előadásai ezreket vonzottak. Egy újságcikk a következőképpen jellemezte: "a nők szavazati jogának legrátermettebb élharcosa, lenyűgözően eredeti és erőt sugárzó."
 
Ellenlábasai a válása miatt nehezteltek rá, előrángatták a rövid időszakot, amíg spiritizmussal foglalkozott, és azt állították róla, hogy a stílusa és viselkedése nélkülöz minden finomságot. (Mondanom sem kell, nem fakadt sírva.) Boszorkánytól a már említett prostituálton át aggattak rá mindenféle jelzőt, de a leghízelgőbbnek talán a "Wicked Woodhull" illetve a "Mrs. Satan" bizonyult.
 
1872-ben az Equal Rights Party (Egyenlő Jogok Pártja) színeiben indult az elnöki posztért, alelnökének Frederick Douglass abolicionistát nevezte ki, aki a szüfrazsetteket is aktívan támogatta. Ő egy afroamerikai férfi volt, a sajtó így rasszista alapokon, valamint egy vitatott cikke miatt lejárató hadjáratot indított Woodhull ellen, ráadásul a kampányhoz szükséges anyagi forrásai is kiapadtak, így a próbálkozása kudarcba fulladt. E törekvését sajnos (a Tamás bátya kunyhója című abolicionista regény írója) is ellenezte, azzal az esszencialista elgondolással, hogy a politika világa még egy férfinak is túl nyers és vad, nemhogy egy nőnek.
 
1876-ban Angliába költözött, ott harmadszor is férjhez ment (ez a házassága már boldog volt, és csak a férj halálával ért véget), és lányával, Zulával a The Humanitarian c. lapot szerkesztette, valamint sikeres előadásokat tartott. Mindemellett még kétszer (1884-ben és 1892-ben) jelöltette magát az USA elnöki posztjáért, azaz nem adta fel egykönnyen. 
 
1901-ben, férje halála után visszavonult birtokára - de a brit szüfrazsettekkel, főleg ékkel tartotta a kapcsolatot. 1927-ben halt meg.

 

 

Irene Silva de Santolalla perui politikus és tanár (1904–1994)

április 09, 2017 - 22:53

Az első nő, akit a perui szenátusba beválasztottak. Tevékeny nőjogi aktivista, komoly része volt abban, hogy 1955-ben Peruban a nők végre kiharcolták választójogukat. 1956-ban megkapta a Woman of the Americas címet. Tevékenységét hazájában az Order of the Sun kitüntetéssel ismerték el.  

Minnie Fisher Cunningham amerikai gyógyszerész, politikus, feminista (1882–1964)

március 18, 2017 - 22:34

A League of Women Voters első ügyvezető titkára a University of Texas  első női gyógyszerészhallgatója volt, 1901-ben diplomázott.  Huntsvilleben kapott állást, és amikor rájött, hogy diploma nélküli férfikollegái kétszer annyit keresnek, mint ő, elhatározta, változtatni kell. Meggyőződése volt, hogy a változáshoz szavazóképes  nők kellenek, és ettől kezdve életét a szüfrazsett mozgalomnak szentelte. A Galveston Equal Suffrage Association elnökeként komoly szerepe volt abban, hogy 1918-ban Texas államban, 1920-ben pedig az egész Egyesült Államokban a nők kivívták a szavazati jogot.

Kiút egy bántalmazó házasságból a 19. században? Mary Upton Ferrin amerikai nőjogi aktivista

április 21, 2017 - 23:57

Az első nőmozgalmárok egyike a Massachusetts államban lévő South Danversben született. 1848-ban el akart válni alkoholista és őt rendszeresen bántalmazó férjétől. Ügyvédje felvilágosította, hogy az állam törvényei értelmében minden ingó- és ingatlan vagyonuk, még a feleség ruhái felett is a férfi rendelkezik. Felháborodásában petíciót nyújtott be – ő volt az első nő, aki ezt tette – a törvényhozáshoz a házassági jog megváltoztatásáért.

Grace Wilbur Trout amerikai feminista (1864–1955)

március 25, 2017 - 01:11

Az Illinois Suffrage Association és a Chicago Political Equality League elnöke volt, melyek a nők szavazati jogának megszerzéséért küzdöttek. Röpiratokat terjesztettek, beadványokat írtak, előadókörutakat szerveztek az ügy érdekében.  Egyik szerzője volt az Illinois Suffrage Bill törvényjavaslatnak, amelyet végül 1913-ban elfogadtak, hét évvel a Nineteenth Amendment életbelépése előtt. 1921-ben családjával Floridába költözött, aktivista munkáját ott is folytatta, első elnöke volt a Planning and Advisory Board-nak. 

Alice Paul amerikai szüfrazsett (1885–1977)

május 26, 2016 - 16:48

Alice Stokes Paul 1885. január 11-én született egy New Jersey-i kvéker család gyermekeként. Családja hitt a nemek egyenlőségében, és a nők oktatásának fontosságában, anyja többször elvitte Alice-t a választójogi női összejövelekre. Alice rengeteget tanult, hogy tudását folyamatosan bővíthesse, BA fokozatot szerzett a Swarthmore Főiskolán, aztán szociális munkát tanult a New York School of Philantropyn, szociológiát a Pennsylvaniai Egyetemen. Majd Angliába ment, ahol a Birminghami Egyetemre és a London School of Economics-ra járt.

Bertha Van Hoosen amerikai orvos, feminista (1863–1952) 

március 25, 2017 - 01:46

Családja véleményével dacolva lett orvostanhallgató, magántanítványokat és betegápolást vállalt, hogy előteremtse a tanulmányaihoz szükséges pénzt. 1888-ban végezte el a University of Michigan Medical School-t. Négy év kórházi munka után 1892-ben nyitotta meg nőgyógyászati rendelőjét, emellett a Northwestern University orvoskarán tanított. 1902-ben, a férfikollégák rosszallása ellenére, az Illinois University Medical School egyetemi tanárává nevezték ki. 1918-ban ő volt az első nő, aki koedukált egyetemen tanszékvezetői kinevezést kapott.

Költekező mágnásfeleségből és zsarnok anyából interszekcionális feminista: Alva E. Belmont (1853–1933)

november 08, 2016 - 22:44

Az alabamai Mobile-ban született egy módos kereskedő gyermekeként. A feminizmussal csak középkorú nőként került kapcsolatba (akkor viszont korát megelőző haladó szellemben értelmezte!), előtte leginkább extravagáns költekezési és építkezési szokásairól volt híres. Első férje a dúsgazdag mágnáscsaládból származó William Kissam Vanderbilt volt, akivel élénk társasági életet éltek. Az elit nagy megbotránkozására (és ügyvédje minden lebeszélési kísérlete ellenére) azonban a háromgyermekes Alva, felrúgva az íratlan szabályokat, hűtlenség miatt elvált férjétől.

Aletta Jacobs, holland orvos, feminista (1854–1929)

július 05, 2011 - 11:07

Abraham Jacobs orvos és felesége, Anna de Jongh 6 lányt és 6 fiút nevelt fel abban a meggyőződésben, hogy az iskolázottság, a tudás egyformán megilleti őket. A XIX. század végén Hollandiában a lányok modern nyelveket, művészetet, zenét, kézimunkát és jómodort tanultak, az egyetemi tanulmányokra készülő fiúk pedig matematikát, történelmet, latint és görögöt. Jacobs doktor meggyőzte a helyi középiskola vezetőjét, engedje be Alettát az órákra, hogy fel tudjon készülni az egyetemi tanulmányokra.

Marie Heim-Vögtlin, az első svájci orvosnő (1845–1916)

május 30, 2015 - 22:24

Sokat küzdött, amíg elérte célját és ő lett az első svájci orvosnő. A bözeni lelkész lánya magántanuló volt, és apja – nehezen kikönyörgött – engedélyével beiratkozhatott a zürichi egyetem orvoskarára, amely Európában elsőként felvett nőket is, de ő volt az első svájci nőhallgató. A korabeli közvélemény szégyenteljesnek tartotta választását. 1872-ben kitüntetéssel letette vizsgáit, Lipcsében és Drezdában nőgyógyászatot tanult, és 1874-ben sikeresen megvédte doktori értekezését. Zürichben kezdett praktizálni – ehhez is apja hivatalos engedélye kellett.

Annie Jump Cannon csillagász (1863–1941)

december 27, 2017 - 00:16

Tanulmányait a Wellesley és a Radcliffe College-ban végezte, utána a Harvard College obszervatóriumában kapott állást. A kettős csillagok megfigyelésével és színképelemzéssel foglalkozott, munkája nemzetközi viszonylatban is komoly érdeklődésre tartott számot. 1911-ben az obszervatórium kurátorának nevezték ki. Részt vett a nők választójogáért folytatott harcban, a tagja volt.