Dame Millicent Garrett Fawcett angol feminista, író (1847–1929)

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Dame Millicent Garrett Fawcett angol feminista, író (1847–1929)

május 25, 2015 - 22:35
Több mint öt évtizedet dolgozott a nők választójogának eléréséért. A női választójogi mozgalommal nővére, Elizabeth Garrett Anderson, az első brit orvosnő ismertette meg.

Több mint öt évtizedet dolgozott a nők választójogának eléréséért. A női választójogi mozgalommal nővére, , az első brit orvosnő ismertette meg.

Sokat dolgozott a nők iskoláztatásáért, Henry Sidgwick filozófussal együtt alapítója volt a Cambridge-i Newnham College-nak. 1897-ben megválasztották a National Union of Women's Suffrage Societies (NUWSS) elnökének - e szervezet ernyője alatt egyesültek a nők szavazati jogáért küzdő brit csoportok. A NUWSS tagjai - a "szüfrazsisták" - a békés módszereket részesítették előnyben, ezért 1903-ban tel az élen kivált közülük egy radikális csoport - a "szüfrazsettek" -, akik azokat nem tartották elég hatékonynak. A NUWSS, hangsúlyozva önnön törvénytisztelő és "lady-like" mivoltát, hivatalosan elhatárolódott a szüfrazsettektől, de Millicent Garrett Fawcett ennek ellenére alkalmanként támogatta a radikális harcosokat, például díszvacsorát rendezett a börtönből kiszabadult szüfrazsettek javára. A stratégiai konfliktusok nem vették el a nők kedvét, hogy akár mindkét szervezetbe belépjenek - sőt, mivel létezett a is vezetésével, akár mind a háromba. A NUWSS-nak 1914-re 500 ezer tagja volt.

Fawcett-et kortársai szerint a "lassú víz partot mos" taktikája jellemezte: a szívós, kitartó munkában hitt, remek szervező volt, komoly elméleti tudással.

1904-ben több társával együtt csalódott az 1888 óta létező Nemzetközi Nőtanácsban, az ICW-ben (International Council of Women), mert az, hogy elkerülje a konzervatív tagok megbotránkoztatását, nem állt ki a nők szavazati joga mellett. Ezért az amerikai és mások társaságában az ICW 1904-es berlini kongresszusán megalapította a Nemzetközi Női Választójogi Szövetséget (IWSA, International Women's Suffrage Alliance), amely 32 ország feministáit egyesítette (és amelyhez két évvel később a magyarországi is csatlakozott).  

1913 júniusában az IWSA budapesti kongresszusa alkalmával (és utána még többször, utoljára 1923-ban) Magyarországon is járt.

Henry Fawcett liberális politikussal kötött házasságából egy lánya született. 1890-ben az első nő, aki a Cambridge-i Egyetemen kitűnő eredményekkel megszerezte diplomáját matematikából.

Millicent Garrett Fawcett még életében látta célja megvalósulását, 1918-ban törvénybe iktatták a 30 év feletti nők szavazati jogát. 1924-ben megkapta a Grand Cross of the Order of the British Empire lovagi rangot. Még megérte az általános választójog bevezetését is (1928).

Néhány fontosabb munkája:

  • Political Economy for Beginners;
  • Some Eminent Women of our Times: short biographical sketches;
  • Women's Suffrage: a Short History of a Great Movement;
  • What I Remember (Pioneers of the Woman's Movement).

A NUWSS ma is működik és küzd a női jogokért,  néven. 

 

 

Lady Florence Norman: a feminista, aki robogón járt dolgozni - 1916-ban

június 15, 2016 - 13:21

1881-ben született előkelő családban. A formabontó női szerep családi öröksége volt: nagyanyja vegyész volt, anyja, Laura McLaren Aberconway pedig a vezette mérsékelt női választójogi ernyőszervezet, a NWUSS egyik alapítója, aki A szabadságjogok női chartája címen könyvet is írt.

Lady Florence Dixie skót költő, író, újságíró, utazó, feminista (1855–1905)

április 12, 2017 - 14:07

Előkelő családból származott, miután eleget tett elvárt kötelességeinek – férjhez ment és gyerekeket szült – saját kedvére alakította életét. Patagóniába utazott, élményeiről  írt Riding across Patagonia című könyve bestseller lett. 1879-ben a The Morning Post haditudósítója volt a délafrikai angol-zulu háborúról. Az utazás mellett a sport volt a másik szenvedélye, elnöke volt a British Ladies’ Football Club-nak.

Ray Strachey angol politikus, művész, író, feminista (1887–1940)

június 04, 2019 - 21:31

Rachel Costelloe Londonban született, a Kensington High School elvégzése után Cambridge-ben a Newnham College matematikus hallgatója volt.

Egyetemi évei alatt aktivan részt vett a Cambridge University Women's Suffrage Society tevékenységében. Végzés után a West of England Women's Suffrage Society titkára lett. 1911-ben házasságot kötött Oliver Stracheyvel, az évek során két gyerekük született. 1913-ban megválasztották a London Society for Women's Suffrage elnökévé.

Elindult az 1918-as képviselőválasztáson, de nem sikerült bejutnia a parlamentbe.

Amelia Yeomans kanadai orvos, feminista (1842–1913)

május 25, 2015 - 21:43

Orvos férje halála után úgy döntött, ő is orvos lesz. Mivel Kanadában abban az időben nők nem járhattak orvosi egyetemre, lányával, Lilliannel mindketten a Michigan State University hallgatói lettek. 1883-ban diplomáztak, Winnipegben kezdtek praktizálni, csatlakozott hozzájuk Amelia másik lánya, Charlotte, aki nővér volt. Orvosi munkája mellett Amelia alapítója volt az Equal Franchise Association-nak, tagja és alelnöke a Dominion Womens Christian Temperance Union-nak és az Ottawa Equal Suffrage Society-nek.

Carrie Chapman Catt amerikai feminista (1859–1947)

május 24, 2016 - 11:04

A wisconsini Riponban született Carrie Clinton Lane néven. Apja csak nehezen engedte, hogy felsőfokú tanulmányokat folytasson. Végül, részben saját finanszírozással, az Iowa State College-re került, ahol csatlakozott a Crescent Literary Society diákkörhöz. Nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy a szervezet gyűlésein csak férfi hallgatók szólalhatnak fel - kiállása a szabályzat megváltoztatását eredményezte.

Viktorinánus úrilányból vegetáriánus feminista: Charlotte Despard kalandos élete (1844–1939)

június 15, 2016 - 11:50

1844. június 15-én született. Fiatalkorában a viktoriánus úrilányok életét élte, később férjével beutazta Indiát és Ázsiát, ebben az időben írta romantikus regényeit.

Férje 1890-ben hajóbalesetben meghalt, Charlotte ezután barátai ösztönzésére a jótékonysági munka felé fordult. Eleanor Marx jó barátja volt, részt vett a Második Internacionálén, és fellépett a búr háború ellen. 

A svéd "szüfrazsett tábornok": Signe Bergman

november 18, 2016 - 20:58

Jómódú családból származott, magántanároktól kapott alapos oktatást, több nyelven beszélt. Néhány évet Angliában dolgozott először unokatestvére, Martina Bergman-Österberg intézetében, majd a British Museum-ban. Hazatérése után a Sveriges allmänna hypoteksbank-ban  (Jelzálogbank) dolgozott. Megbotránkozást keltett pusztán azzal is, hogy egyedül élt, amikor egy magafajta középosztálybeli dolgozó nőktől a környezet elvárta, hogy a szemérmesség érdekében ketten osztozzanak egy lakáson. 

Kate Sheppard (1847–1934) új-zélandi író, feminista

február 03, 2011 - 19:19

Catherine Wilson Malcolm 1847. március 10-én született Liverpoolban. Az okos, intelligens kislány, a kor szokásaitól eltérően, széleskörű iskolázást kapott, későbbi írásaiból nyilvánvaló, hogy alapos ismeretei voltak a tudományok, művészetek, sőt a jog területén is. Vallási ismereteit és a keresztényszocializmushoz való vonzódását nagybátyjától kapta, aki a skót nonkonformista egyház lelkésze volt. 

Mary Sargant Florence angol festő, feminista (1857–1954)

május 04, 2017 - 21:47
Mary Sargant Florence lányával, Alix Strachey-vel

Londonban született, Párizsban tanult festeni, a New English Art Club tagja volt. Portréi és tájképei mellett látványos freskóival vált ismertté. A szüfrazsettek elkötelezett támogatójaként plakátokat készített a mozgalom népszerűsítésére. 1915-ben részt vett a hágai Békekongresszuson. Több publikációja jelent meg művészeti  és nőmozgalmi témákban, társszerzője volt a Militarism versus Feminism: An Enquiry and a Policy Demonstrating that Militarism involves the Subjection of Women című könyvnek. Fia közgazdász lett, lánya, Alix Strachey pedig pszichoanalitikus Freud fordítója. 

Selina Cooper angol munkás, politikus, feminista (1864–1946)

december 17, 2016 - 22:16

Miután apja tífuszban meghalt, megözvegyült anyjával nyomorogtak. 12 éves korában lépett be részmunkaidősnek egy textilgyárba, egy év múlva abbahagyta az iskolát és teljes állásban dolgozott. A szakszervezet aktív tagjaként kezdett foglalkozni a munkásnők helyzetével. Részt vett a Women's Co-operative Guild által szervezett oktatásban, ahol politikai képzést is kapott. Autodidakta módon orvoslást is tanult, hogy segíthessen kolléganőin, akik többsége nem engedhette meg magának az egészségügyi ellátást.