A Nők Lázadása a hatékony csbe törvénykezésért – Antoni Rita nov. 25-i beszéde

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

A Nők Lázadása a hatékony csbe törvénykezésért – Antoni Rita nov. 25-i beszéde

december 03, 2012 - 18:16

Fotó: Zina Mihailova

A Nők Lázadása mozgalom, mint ismeretes, azért robbant ki, mert a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállására vonatkozó népi kezdeményezés tárgyalásán honatyáink nem csak hogy szükségtelennek minősítették a vonatkozó törvény megalkotását, de Varga István képviselő úr, számos elvtársa által bősz helyeslése mellett, leleplezte a kormány teljes inkompetenciáját és közönyét e súlyos társadalmi problémát illetően, egyúttal félreérthetetlenül kifejezésre juttatta a kormány szélsőségesen nőgyűlölő attitűdjét. Tekintve a családon belüli erőszak problémájának évtizedek óta húzódó jogi és intézményi megoldatlanságát, mindez nem egyedül az ő érdemük – az viszont igen, hogy a felháborodás túljutott az érintettek és a civil szakemberek, aktivisták körén, és végre tömegesen ébredtek fel a nők és az őket támogató férfiak. Már az elhíresült kijelentés másnapján százak gyűltek össze az Illés Katalin által szervezett villámdemonstráción, és két nap alatt több mint 8000 fő csatlakozott a Lovas Nagy Anna író által létrehozott facebook csoporthoz, ahol folyamatosan tájékoztattuk a tagokat a szerveződő szept. 16. vasárnapi demonstrációról. 14-én, pénteken délután Rogán Antal, bizonyítva teljes hozzáértését és megnyerő empátiáját, váratlanul bejelentette, hogy „meghajol a hölgyek akarata előtt”, azaz a kormány mégiscsak hajlandó megkezdeni a tárgyalásokat a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásáról. Ezek után valószínűleg arra számítottak, hogy a Nők Lázadása okafogyottá válik, lecsillapodik, mi, lázadó nők elhallgatunk, és el- illetve visszakullogunk a számunkra kizárólagosan kijelölt helyekre: a konyhába, meg a szülőágyra.  

A számításuk nem vált be – nem léptünk vissza, és a demonstrációt megtartottuk. Megtartottuk, mégpedig azért, mert a váratlan bejelentés és végképp annak hangvétele nem győzött meg minket arról, hogy a pálfordulást az emberi jogok iránti hirtelen támadt érzékenység motiválta volna, így egyáltalán nem láttuk biztosítottnak, hogy jó törvény fog születni, mely valóban az áldozatok érdekeit fogja szolgálni, és érdemi előrelépést hoz a nők elleni erőszak visszaszorításáért folytatott küzdelemben.

Az Európa Tanácsnak a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és megszüntetéséről szóló Egyezménye, valamint a NANE szerint – az áldozatok tapasztalatait alapul véve – a megfelelő törvény az áldozatok és cselekmények összes jellemző és lehető legszélesebb körére kiterjed, hatékony arányos és visszatartó erejű szankciókat ír elő, tilalmazza a kötelező alternatív konfliktuskezelési eljárásokat, és tiltja, hogy a büntetőeljárás lefolytatása kizárólag a sértett nyilatkozatától függjön.”[1]

A jó törvény tehát terjedjen ki a cselekmények összes jellemző típusára, azaz nem elég önmagában a pszichológiai erőszak felvetült szabályozása, sőt az, szabad, szinte tetszőleges értelmezési lehetőségei miatt, akár árthat is az áldozatnak.

A jó törvény terjedjen ki az áldozatok lehető legszélesebb körére, azaz nem feledkezhet meg az együttélés nélküli párkapcsolatban illetve annak megszűnése után fokozottan jellemző zaklatás, bántalmazás, nemi erőszak, gyilkosság eseteiről, melynek évente több, nemritkán tizenéves áldozata van.

A jelenleg alkalmazott felfüggesztett büntetés, pénzbírság, megrovás nem mondható visszatartó erejűnek.

Alternatív eljárások – a konzultáció, mediáció egy pár közös, privát döntése lehet, ezt törvényileg előírni, önmagában abszurdum. Ennek akkor van szerepe, ha a kapcsolatot mindkét fél menthetőnek látja, és menteni akarja. A bántalmazás eseteiben ez meglehetősen egyoldalúan alakul; márpedig a válási statisztikák kozmetikázásánál fontosabb a nők élete.

Végezetül, itthon is felmerült, de honatyáink egyelőre hallani sem akarnak a nagyon is ésszerű javaslatról, hogy a bántalmazás hivatalból üldözendő, és ne magánvádas eljárás legyen, azaz az intézkedés ne azon múljon, hogy a rettegésben tartott áldozat mer-e feljelentést tenni, és meri-e azt utána nem visszavonni. (És, tehetjük hozzá, meri-e vállalni a „békítő” szembesítés procedúráját, és főleg annak következményeit a szabadlábon maradó bántalmazó részéről!)

Többek között e szempontokra tekintettel is tartottuk meg a demonstrációt azzal a fő követeléssel, hogy a törvény megalkotásába egyenrangú tárgyalófélként vonják be a civil szervezetek szakértőit. Sajnos igazunk lett abban, hogy a kormány csak el akarja hallgattatni a felháborodott tömeget, és a bántalmazók megbüntetése, valamint az áldozatok védelme iránt nem érez elkötelezettséget: a civil egyeztetés döcög, és abból folyamatosan próbálják kirekeszteni a szakmai szervezetek képviselőit, illetve szerepüket minimalizálni. A törvénykezés egyben kifejezi az adott társadalom többségének értékrendjét, így meglehetősen lehangoló következtetéseket vonhatunk le – legalábbis a törvényalkotók – értékrendjét illetően: a szakirodalomban, esetleírásokban való elmélyedés helyett beérik a hétköznapi előítélettel, miszerint az áldozat maga felelős azért, hogy áldozattá válik. Emiatt tartottuk szükségesnek fenntartani és továbbvinni a Nők Lázadását, és alakultunk okt. 28-án Lovas Nagy Anna elnökletével egyesületté, mely integráltan, a többi nőjogi szervezettel együtt működve kíván küzdeni a nők elleni erőszak különböző megnyilvánulási formái ellen.  

Utólagos fejlemény (nov. 29.): A civil szervezetek kizárása a törvényalkotásból a nov. 25-i rendezvény után tovább folytatódott: a kormány – feltehetően tudatosan és szándékosan – a NANE jó előre meghirdetett, nov. 29-i konferenciájával egyszerre időzítette a civil nyílt napot, amiről az érintett szervezeteket mindössze két nappal korábban!) értesítette, és ahol a megjelent szakemberek, pl. Betlen Anna és Balogh Lídia (MONA) alig kaptak szót. Jelenleg úgy tűnik, hogy a kormány csak mielőbb túl akar esni a törvényalkotás számára nyűgöt jelentő kötelességén, és a civil egyeztetés a folyamatban csak elvben jelenik meg.  

 

[1] „Hatékony törvényi fellépést!” – NANE sajtónyilatkozat, 2012. nov. 25.

 

 

 

 

"A liberálisok csak abban „bűnösök”, hogy merik néven nevezni a dolgokat!" - Tanos Áron beszéde

május 23, 2013 - 18:59
Tanos Áron (Fotó: Kati Holland)
Sziasztok.

Tanos Áron vagyok 26 éves, kapcsolatban élő magyar férfi,

és még mindig nem verem a  barátnőmet.

A szeptemberi tüntetésen is , azóta csak annyi  változott, hogy 26 éves lettem, a kormány családon belüli erőszakkal kapcsolatos politikája sajnos nem.

A nemi erőszak nem vicces - beadványunk a Médiahatósághoz

szeptember 03, 2014 - 12:55
A vicces kedvű műsorvezetők (Rákóczi Feri, Vadon Jani, Sebestyén Balázs)

A fonyódligeti gólyatáborban történt nemi erőszakot a , a bűncselekményt relativizálva, bagatellizálva helyezte, ezért első lépésként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz. Meggyőződtünk arról, hogy semmi akadálya, hogy egyazon panaszt több állampolgár is benyújtson, így mindenkit arra biztatunk, hogy ragadjon tollat/billentyűzetet, és küldjön a hatóságnak akár saját fogalmazású, akár a mi levelünket mintának vagy szó szerint felhasználó levelet. (Megj. a hatóság csak postai leveleket fogad, e-maileket nem!)

"Ne húzzátok ki a gyufát, fiúk!" - Lovas Nagy Anna nyitóbeszéde a Nők Lázadása tüntetésen

szeptember 17, 2012 - 19:52
Lovas Nagy Anna (Fotó: Ökrös Attila)
Szeretettel köszöntök mindenkit aki eljött és azokat is akik otthonról támogatnak minket, akik az ország legkisebb zugából csatlakoztak a Facebook felhíváshoz, és azoknak, akik külföldről is fontosnak tartják a magyar nők ügyét. Külön szeretném megköszönni Simon Zsuzsának Londonban, ahol velünk egy időben, most tüntetnek a konzulátus előtt. Simon Zsuzsa üzeni: „ majd ha nem csak a méhem kell otthon, hazamegyek”. 

A rendőrség rendőrnőket küldött, a rendőrség megértette az üzenetünket, ugyanezt várjuk a pártoktól és a kormánytól.

Jó, de még nem elég - Nőszervezetek közleménye a családon belüli erőszak hétfőn elfogadott új büntető tényállásáról

június 05, 2013 - 15:27

2013. június 5. - A nőszervezetek üdvözlik, hogy a “kapcsolati erőszak” elnevezésű tényállás elfogadásával a törvényhozók megerősítették, hogy a családon belüli erőszak nem magánügy, és hogy az e körbe tartozó cselekmények bűncselekmények, amelyek ellen az államnak kötelessége fellépni.

Miért nem jó a "családon belüli erőszak" kifejezés?

szeptember 17, 2012 - 23:07
Állítólag a cselekmény ilyetén megnevezése negatív dolgot társít a magasztos család fogalomhoz. Értehetetlen  szemforgatásnak látom ezt:
elkövetni nem annyira ciki, de nevén nevezni, azt igen. Olyasvalaminek érzem, mint a kliens háttérben maradását. Habár ő a főbűnös, mégsem szabad róla beszélni.
 

Szerda 9.15, Parlament: követeljük az Isztambuli Egyezmény ratifikációját!

január 30, 2017 - 15:53

Az Európa Tanács 2011-ben elfogadott e a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását célozza. Magyarország 2014 márciusában aláírta az egyezményt, de a ratifikáció (törvénybe iktatás) azóta sem történt meg. Az Egyezményben foglaltak betartása emberéletekben számolható.

Csatlakoztunk a Nők Lázadása flashmobhoz

január 30, 2013 - 21:28
Fotó: HVG

A párkapcsolati erőszak elhúzódó törvénykezési folyamatában, a kodifikációs munkacsoportban nem vették figyelembe az áldozatvédő szervezetek (NANE, PATENT) szakembereinek több évtizedes tapasztalatait, javaslatait. Annak érdekében, hogy a sokak munkájával nagy nehezen kiharcolt csbe-törvény ne legyen végül üres formaság, a Nők Lázadása 2013. január 30-én tiltakozást szervezett az EMMI előtt, amelyben részt vettünk. Maroknyian áztunk csak az esőben, de a flashmobot kifejezetten élénk sajtóérdeklődés kísérte, és eredményeképpen Balogh Zoltán fogadta Dr.

Kuszing Gábor (PATENT, Stop! Férfierőszak) beszéde a Nők Lázadása tüntetésen

szeptember 22, 2012 - 21:57
Kuszing Gábor (Fotó: Ökrös Attila)
Jó napot kívánok. Kuszing Gábor vagyok, a Patent Egyesülettől (), amely a nők elleni erőszak és diszkrimináció ellen küzd, és a Stop-Férfierőszak Projektnek () is tagja vagyok, amely olyan férfiakat kíván megszólítani, akik saját életükben, illetve társadalmi szinten tenni kívának a nők elleni erőszak ellen.