Költekező mágnásfeleségből és zsarnok anyából interszekcionális feminista: Alva E. Belmont (1853–1933)

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Költekező mágnásfeleségből és zsarnok anyából interszekcionális feminista: Alva E. Belmont (1853–1933)

november 08, 2016 - 22:44
Rendkívül gazdag nő volt, vagyonából nagy összegeket fordított a nőmozgalom segítésére. Komoly része volt abban, hogy 1920-ban az amerikai nők kiharcolták a választójogot.

Az alabamai Mobile-ban született egy módos kereskedő gyermekeként. A feminizmussal csak középkorú nőként került kapcsolatba (akkor viszont korát megelőző haladó szellemben értelmezte!), előtte leginkább extravagáns költekezési és építkezési szokásairól volt híres. Első férje a dúsgazdag mágnáscsaládból származó William Kissam Vanderbilt volt, akivel élénk társasági életet éltek. Az elit nagy megbotránkozására (és ügyvédje minden lebeszélési kísérlete ellenére) azonban a háromgyermekes Alva, felrúgva az íratlan szabályokat, hűtlenség miatt elvált férjétől. Hozzáment – régi vonzalmukat betetőzve – Oliver Hazard Perry Belmonthoz.

Ez a házasság már jobban sikerült, viszont Alva – e téren sajnos ragaszkodva a hagyományokhoz – kemény kézzel irányította Consuelo lányát, és érzelmi zsarolástól (súlyos betegség színlelésétől) sem visszariadva általa előnyösnek vélt frigyre kényszerítette. Később megbánta a viselkedését, és a válás megkönnyítése érdekében a bíróság előtt bevallotta a szerepét. Ennek hatására lányával megjavult, később kifejezetten szeretetteljessé vált a kapcsolata. Néhány év múlva együtt csatlakoztak a nőmozgalomhoz. 

Nem sokkal második férje halála után történt, hogy Alva meghallgatta a prominens feminista, Ida Husted Harper egy előadását, valamint megismerkedett Anna Shaw tiszteletessel – mindketten a legnagyobb amerikai női választójogi ernyőszervezet, a tagjai voltak. Hatásukra ő is belépett, belevetette magát a nők szavazati jogáért folytatott küzdelembe, és vagyonából komoly összegeket áldozott a célra. 

1909-ben Londonban járt és találkozott tel. 1910-ben hazájába visszatérve megalapította Political Equality League-et (Szövetség a Poltikai Egyenlőségért), és működését több mint egymillió dollárral támogatta. A szövetségbe, melynek célja a nők szavazati jogával egyetértő politikusok támogatása volt, munkásnők, orvosok, nővérek, művészek és harlemi feketék egyaránt beléptek. A sztrájkoló bevándorló munkások támogatása és a kel való együttműködés újabb lázadó lépésnek számított tőle – előkelő déli nőtől –, a női választójogi harcosok nagy része ezt ugyanis stratégiai vagy esetenként rasszista megfontolásból sajnos nem támogatta. Belmont, privilegizált háttere ellenére pontosan felismerte az elnyomás különböző formáinak egymásba metszését (az interszekcionalitást), és egy beszédében így fogalmazott: 

Annak tudatában jöttem ma ide, hogy ha ügyünk nem hoz szabadságot és egyenlő jogokat faji hovatartozásra, vallásra, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül minden nő számára, akkor az elveink semmit sem érnek és megérdemeljük, hogy törekvéseink elbukjanak. 

Számos újságcikket is megjelentetett. Egy helyütt írja: 

„Nincs a világon a rabszolgaságnak alattomosabb és veszedelmesebb formája, mint a nők alávetettsége a férfiaknak. Az teszi még megalázóbbá, hogy a nők fel sem ismerik helyzetüket." 

Két kapitalista exfeleségeként felismerte a munkásnők kizsákmányolásában akaratlanul játszott szerepét, és egyebek mellett támogatta a The Masses című szocialista lap fennmaradását. 

Rendszeresen kifizette a letartóztatott sztrájkoló munkásnők, illetve akciózó szüfrazsettek óvadékát, így kihozva őket a börtönből. Egyik vezetője volt 1912-ben New Yorkban az szervezte híres női választójogi felvonulásnak.

1913-ban Alice Paul, és Crystal Eastman stratégiai konfliktusba keveredtek a NAWSA-t vezető -tel (ők az alkotmánymódosításnál kevesebbel nem érték be, míg Catt az óvatosabb, államonkénti szavazati jog megszerzését tartotta reálisan elérhető célnak), kiléptek és megalapították a Congressional Uniont (CU). Alva Belmont hozzájuk csatlakozott, és beolvasztotta az új szervezetbe a Political Equality League-et. A mozgalomban lánya, Consuelo is aktívan részt vett. A CU 1917-ben párttá alakult (National Women's Party), melynek elnökévé választották. Az NWP sztrájkőrséget szervezett a Fehér Ház elé, Alva is a „csendes őrszemek" egyike volt, akik heteken keresztül minden nap reggeltől estig az épület előtt állva, az időjárás viszontagságaival sem törődve, a járókelőktől gyakori verbális és fizikai inzultust is tűrve követelték transzparenseikkel a nők választójogát. 

A siker: a 19. alkotmánymódosítás után is folytatta a nőjogi aktivizmust, a National Women's Party elnöki posztját halálig betöltötte. Élete utolsó évtizedében sok időt töltött lányánál Párizsban, ott kapott stroke-ot 1932-ben. Koporsóját transzparenssel borították, melyen – előzetes rendelkezése szerint – a -idézet állt:

„A vereség lehetetlen."   

A ház, amit Washington DC-ben vásárolt a párt számára, jelenleg is múzeumként működik.  2016-ban nemzeti emlékművé nyilvánította (Belmont-Paul Women's Equality National Monument)

Kapcsolódó tartalom

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)Susan B. Anthony amerikai feminista, író (1820–1906)

november 03, 2011 - 17:45

1820. február 15-én született Susan Brownell Anthony, szigorú erkölcsű nyolcgyermekes kvéker családba. A kvékerek vallják, hogy az istennel való kapcsolathoz elég a minden emberben megtalálható “belső fény”. Elítélték a háborúskodást, a rabszolgatartást, a részegességet, és a közösségen belül a nők és férfiak egyforma bánásmódban részesültek.

Rachel Foster Avery amerikai feminista (1858–1919)

december 29, 2016 - 22:55

Pittsburghben született, apja felvilágosult szellemű újságíró, anyja, Julia Manuel Foster a helyi női választójogi szövetség alelnöke, jóbarátja volt. 1875-ben, apja halála után anyjával és testvérével Philadelphiaba költöztek. Csatlakoztak a Citizens' Suffrage Association-hoz, Rachel a Pittsburgh Leader című feminista lapban kezdett publikálni. 21 évesen részt vett a National Woman Suffrage Association (NWSA) 11.

Grace Wilbur Trout amerikai feminista (1864–1955)

március 25, 2017 - 01:11

Az Illinois Suffrage Association és a Chicago Political Equality League elnöke volt, melyek a nők szavazati jogának megszerzéséért küzdöttek. Röpiratokat terjesztettek, beadványokat írtak, előadókörutakat szerveztek az ügy érdekében.  Egyik szerzője volt az Illinois Suffrage Bill törvényjavaslatnak, amelyet végül 1913-ban elfogadtak, hét évvel a Nineteenth Amendment életbelépése előtt. 1921-ben családjával Floridába költözött, aktivista munkáját ott is folytatta, első elnöke volt a Planning and Advisory Board-nak. 

Alice Paul amerikai szüfrazsett (1885–1977)

május 26, 2016 - 16:48

Alice Stokes Paul 1885. január 11-én született egy New Jersey-i kvéker család gyermekeként. Családja hitt a nemek egyenlőségében, és a nők oktatásának fontosságában, anyja többször elvitte Alice-t a választójogi női összejövelekre. Alice rengeteget tanult, hogy tudását folyamatosan bővíthesse, BA fokozatot szerzett a Swarthmore Főiskolán, aztán szociális munkát tanult a New York School of Philantropyn, szociológiát a Pennsylvaniai Egyetemen. Majd Angliába ment, ahol a Birminghami Egyetemre és a London School of Economics-ra járt.

Matilda Joslyn Gage amerikai feminista, író (1826–1898) 

március 24, 2017 - 00:43

A szüfrazsett mozgalom egyik vezéralakja, férjével együtt komoly szerepe volt a rabszolgafelszabadítási mozgalomban, házuk az Underground Railroad része volt. Fiatalkorától elkötelezte magát a nők jogaiért, már 1852-ben a National Woman's Rights Convention vezérszónoka volt. Egyik alapító tagja volt a National Woman Suffrage Association-nek. Több újság tudósítója volt, 1878-tól tulajdonosa és főszerkesztője lett a The National Citizen and Ballot Box című lapnak.

Katharine Dexter McCormick amerikai biológus, feminista (1875–1967)

december 11, 2015 - 10:04

Gazdag családba született, komoly vagyonnal rendelkezett. A Massachusetts Institute of Technology hallgatója volt, biológiát tanult, 1904-ben végzett, ő volt az első nő, aki ott természettudományból diplomát szerzett. Jónéhány évvel később nők részére alapított kollégiumot az egyetemen. Aktivan részt vett a nőmozgalomban, a National American Woman Suffrage Association (NAWSA) kincstárnoka volt, anyagilag támogatta a League of Women Voters-t és a Woman's Journal-t. Támogatta a fogamzásgátlás elfogadtatásáért küzdő Margaret Sangert.

Elizabeth Cady Stanton (1815–1902) amerikai feminista

november 25, 2010 - 17:57

1815. november 12-én született a New York állambeli Johnstownban a város előkelőségei közé tartozó Margaret és Daniel Cady lánya, Elizabeth. A kislány a Johnstown Academy elvégzése után a -ba iratkozott, az egyetlen olyan helyre, ahol a fiúiskolákhoz hasonló színvonalú volt az oktatás.

Marie Heim-Vögtlin, az első svájci orvosnő (1845–1916)

május 30, 2015 - 22:24

Sokat küzdött, amíg elérte célját és ő lett az első svájci orvosnő. A bözeni lelkész lánya magántanuló volt, és apja – nehezen kikönyörgött – engedélyével beiratkozhatott a zürichi egyetem orvoskarára, amely Európában elsőként felvett nőket is, de ő volt az első svájci nőhallgató. A korabeli közvélemény szégyenteljesnek tartotta választását. 1872-ben kitüntetéssel letette vizsgáit, Lipcsében és Drezdában nőgyógyászatot tanult, és 1874-ben sikeresen megvédte doktori értekezését. Zürichben kezdett praktizálni – ehhez is apja hivatalos engedélye kellett.