Alice Paul amerikai szüfrazsett (1885–1977)

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Alice Paul amerikai szüfrazsett (1885–1977)

május 26, 2016 - 16:48
Amerikai jogász, szüfrazsett, aki 1916-ban megalakította a Nők Nemzeti Pártját, majd 1938-ban a Világ Nőpártját.

Alice Stokes Paul 1885. január 11-én született egy New Jersey-i kvéker család gyermekeként. Családja hitt a nemek egyenlőségében, és a nők oktatásának fontosságában, anyja többször elvitte Alice-t a választójogi női összejövelekre. Alice rengeteget tanult, hogy tudását folyamatosan bővíthesse, BA fokozatot szerzett a Swarthmore Főiskolán, aztán szociális munkát tanult a New York School of Philantropyn, szociológiát a Pennsylvaniai Egyetemen. Majd Angliába ment, ahol a Birminghami Egyetemre és a London School of Economics-ra járt.

Miután visszatért az Egyesült Államokba, doktori fokozatot szerzett politikatudományokból, és jogi tanulmányokat végzett. Angliai útja során hallotta beszélniöt, és ennek hatására belépett a Nők Társadalmi és Politikai Uniójába (Women's Social and Political Union, WSPU). Angliában Alice részt vett radikálisabb megmozdulásokon, éhségsztrájkokban, többször le is tartóztatták. Itt ismerkedett meg a szintén amerikai szel, aki később állandó küzdőtársa lett. Hazájában azután csatlakozott az Amerikai Nemzeti Női Választójogi Társasághoz (National American Women's Suffrage Association). Sikeres adománygyűjtő és figyelemfelkeltő kampányuk után egyre többen csatlakoztak hozzájuk, és 1913-ra Alice Paul és Lucy Burns megalakították a Nők Választójogának Kongresszusi Unióját. Az ő céljuk az volt, hogy az alkotmányban biztosítsák - kiegészítés formájában - a nők választójogát.

A nőjogi mozgalomnak korábban is ez volt egyik célja, ám a 20. század elejére ennek sikertelensége miatt inkább azzal próbálkoztak (pl. a NAWSA is), hogy ne szövetségi szinten, hanem államonként érjék el a választójog megadását. Miután Paulék fáradozása is hiábavalónak bizonyult, 1916-ban megalapították a Nők Nemzeti Pártját (National Women's Party), és számos, a britektől átvett módszert alkalmaztak a lobbizásban. Ilyenek voltak a tüntetések, parádék, tömeggyűlések, sztrájkőrségek, gyújtogatások, éhségsztrájkok. Akcióikról a "Suffragist" című hetilapukban is beszámoltak. 1917-ben a Fehér Ház köré szerveztek sztrájkőrséget, a "csendes őrszemek" transzparenseken kérték a választójogot maguknak. Ez az erőszakmentes engedetlenségi mozgalom része volt, ennek ellenére többeket - köztük Pault is - letartóztatták, és a Virginiai Occoquan Dologházba, illetve a Columbiai Körzeti Börtönbe vitték őket. Alice Paul éhségsztrájkot kezdett, ezért a pszichiátriai részlegbe vitték, és erőszakkal táplálták.

Mások is csatlakoztak a sztrájkhoz, a folyamatos demonstrációk a média figyelmét is felkeltették, és erőteljes nyomást gyakoroltak a wilsoni kormányzatra. 1918 januárjában Wilson elnök bejelentette, hogy a nők szavazati jogára sürgősen szükség van, mint "háborús intézkedésre". Az 1920-ban elfogadott 19. kiegészítés biztosította az alkotmányban a nők választójogát. Alice Paul volt a szerzője az 1923-as Egyenlő Jogok Kiegészítési javaslatnak (Equal Rights Amendment) is. (Ezt az alkotmánykiegészítést végül 1970-ben elfogadta a kongresszus, a kellő számú állami ratifikáció hiányában azonban a javaslat elbukott.)

A 20-as években Alice Paul kiterjesztette a NWA tevékenységét nemzetközi szintre, 1938-ban megalapította a genfi székhelyű World Women's Party-t, későbbi nevén a World Women's Party for Equal Rights-ot, amely nemzetközi szervezetként együttműködött a Népszövetséggel, majd az ENSZ-szel, és 1946-ban az ENSZ Nők helyzetét vizsgáló bizottságának (Commission on the Status of Women, CSW) felállításáért volt felelős. A második világháború alatt a WWP különböző központjai segítettek a náci terror elől menekülőknek, pénzt, útlevelet, biztonságos utazást biztosítva nekik. Alice Paul az 50-es években is tovább harcolt a nemi alapű diszkrimináció tiltásáért, és még 80 évesen is részt vett megmozdulásokon. 1977. július 9-én halt meg, 92 éves korában. Életéről és társai nőjogi küzdelméről 2004-ben készítettek filmet Hillary Swank főszereplésével.

Első megjelenés: tűsarok.org

 

 

 

Emmeline Pankhurst és lányai a nők szavazati jogáért

október 11, 2010 - 12:02
Emmeline, Christabel és Sylvia Pankhurst

Az anya: Emmeline (Goulden) Pankhurst

1858. július 14-én Manchesterben születik Emmeline Goulden, Robert Goulden és Sophia Crane leánya. Apja sikeres üzletember, radikális politikai nézetekkel, a rabszolgaság elleni mozgalom támogatója. Anyja szenvedélyes feminista, aki kamasz lányát magával viszi a nőmozgalmi rendezvényekre. Emmeline Manchesterben kezdi iskoláit, majd szülei 15 éves korában a párizsi École Normale de Neuilly internátusba küldik, ahol a megszokott női tárgyak mellett természettudományt és közgazdaságtant is tanítottak.

Mary Agnes Chase amerikai botanikus, szüfrazsett (1869–1963)

április 22, 2017 - 00:02

A középiskola elvégzése után Chicagoban egy újság korrektora volt, szabad idejében növényeket rajzolt és festett. 1901-ben a Field Museum asszisztenseként dolgozott, 1903-ban a U.S. Department of Agriculture  botanikai illusztrátora lett. Hamarosan terepmunkát is végzett, felfedezéseiről több publikáció jelent meg. Az Egyesült Államokon kívül brazíliai expedíciókon is részt vett. Több mint 70 közleménye jelent meg, a The Structure of Grasses Explained for Beginners és a Manual of grasses of the United States című könyvei a szakma alapműveinek számítanak.

A „Tábornok” szüfrazsett: Flora Drummond

június 15, 2016 - 13:13

Az 1878-ben született manchesteri lány postáskisasszonynak tanult, de mivel csak 155 centire sikerült megnőnie, egy akkor bevezetett, minimum 157 cm-es magasságot előíró követelmény értelmében nem állhatott munkába. Drummond, akit a nőkkel szembeni diszkrimináció e formája (hiszen a nők átlagos testmagassága alacsonyabb a férfiakénál) felháborított, egy gyárban helyezkedett el, ahol még lázítóbb igazságtalanságokkal találkozott: például azzal, hogy a nemek közt markáns fizetéskülönbségek vannak, valamint hogy az alulfizetettség és a munkanélküliség nők sokaságát kergeti prostitúcióba.

Florence Jaffray Harriman amerikai feminista, szociális munkás, diplomata (1870–1967)

május 04, 2017 - 21:55

Apja hajómágnás, férje bankár. Kivételezett helyzetét és kapcsolatait szociális problémák megoldására igyekszik felhasználni, a gyermekmunka felszámolását, a munkásnők helyzetének javítását, a nő szavazati jogát szorgalmazza. 1937-ben Franklin Roosevelt elnök norvégiai nagykövetnek nevezte ki. Norvégia német megszállása idején Svédországból szervezte az üldözöttek kimenekítését. 

Leonora Cohen angol szüfrazsett (1873–1978)

április 22, 2017 - 01:20

Az első feministák egyike életének 105 éve alatt megélte a feminizmus második hullámát is Angliában. Leedsben élt korán özvegyen maradt anyjával, fiatalon dolgozni kezdett. 1900-ban házasságot kötött gyerekkori barátjával, jól éltek, de felismerte a nők kiszolgáltatottságát. 1909-ben csatlakozott a WSPU-hoz (Women's Social and Political Union), megismerkedett az alapítóval, tel.

Annie Kenney angol szüfrazsett (1879–1953) 

szeptember 12, 2017 - 21:17

Az angol radikális nőmozgalom egyik vezéralakja sokgyerekes, szegény munkáscsaládba született. Tízéves korától szövőgyári munkásként dolgozott, mellette esti iskolába járt. 1905-ben egyik testvérével Oldhamban elment meghallgatni előadását, és ez eldöntötte további sorsát. A Women’s Social and Political Union (WSPU) aktiv tagja lett, felfedezték szónoki tehetségét, szervezőkészségét.

Költekező mágnásfeleségből és zsarnok anyából interszekcionális feminista: Alva E. Belmont (1853–1933)

november 08, 2016 - 22:44

Az alabamai Mobile-ban született egy módos kereskedő gyermekeként. A feminizmussal csak középkorú nőként került kapcsolatba (akkor viszont korát megelőző haladó szellemben értelmezte!), előtte leginkább extravagáns költekezési és építkezési szokásairól volt híres. Első férje a dúsgazdag mágnáscsaládból származó William Kissam Vanderbilt volt, akivel élénk társasági életet éltek. Az elit nagy megbotránkozására (és ügyvédje minden lebeszélési kísérlete ellenére) azonban a háromgyermekes Alva, felrúgva az íratlan szabályokat, hűtlenség miatt elvált férjétől.

Rona Robinson angol vegyész, szüfrazsett (1881(84?) - 1962)   

június 24, 2019 - 21:29
1909. október 4-én Manchesterben letartóztatják Rona Robinsont

1902-ben lett a Victoria University of Manchester hallgatója, 1905-ben kapta meg az alapdiplomát, két évre rá mesterfokozatot szerzett. Végzés után az Altrincham Pupil-Teacher Centre tanára lett, emellett saját laboratóriumában végzett festékekkel kapcsolatos kísérleteket. Már hallgató korában a tagjaként bekapcsolódott a nőjogi mozgalomba.