Fredrika Bremer (1801–1865) svéd feminista, író, utazó

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Fredrika Bremer (1801–1865) svéd feminista, író, utazó

november 16, 2010 - 12:20

 "... Nézd, Alma, ez a felháborító igazságtalanság velünk, nőkkel szemben, nemcsak apánké, de valamennyi férfié, akik hazánk igazságtalan törvényeit hozzák... Vagyont örököltünk anyánktól, de egy fillér felett se rendelkezhetünk. Elég idősek vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, mit akarunk, és gondoskodjunk magunkról és másokról, de apánk a gyámunk, aki gyermekként kezel bennünket és nem tehetünk semmit, mert a törvény így szól: 'Joga van ehhez, nincs beleszólásod'." (F. Bremer: Hertha)

1801. augusztus 17-én a finnországi Tuorla-ban született Fredrika Bremer, apja gazdag kereskedő, bányatulajdonos. A család néhány év múlva Svédországba költözik, Stockholm mellett, Arste-ban vásárolnak birtokot. Az anyagi jólét ellenére az öt Bremer lánynak nem volt boldog gyerekkora. Nevelőnők tanították őket nyelvekre, zenére, de a házat nem hagyhatták el, társaságuk nem volt. Apjuk zsarnokként uralkodott a családtagok felett, anyjuk pedig úgy vélte, egy lány legyen szilfidtermetű, így alig kaptak enni...

Az élénk szellemű Fredrika sokat olvas, figyeli környezetét, naplót ír, észreveszi a nők minden téren megjelenő kiszolgáltatottságát. Elutasítja a neki szánt szerepet, miszerint arisztokrata férjet szerezzen magának. Először jótékonysági munkába menekül, majd az írásban találja meg önmagát.

Első regénye, a Teckningar utur hvardagslifvet (Jelenetek a mindennapi életből) 1828-ban, névtelenül jelent meg, ugyanígy az ezt követő Familjen H (A H. család) is. A regények hihetetlenül népszerűek lettek, a sikeren felbuzdulva Fredrika későbbi művein már feltüntette a nevét is. Irodalmi sikere anyagilag is függetlenné tette, mert bár volt saját, örökölt vagyona, efelett apja rendelkezett, könyvei honoráriumát azonban ő kapta kézhez.

Fredrika művei nemcsak Svédországban voltak sikeresek, több nyelvre lefordították őket, különösen az angol nyelvterületen lett igen népszerű. Liberális irányultségú, érzékeny a szociális problémák iránt, pl. négy társával egyesületet alapít, tevékenységük a női rabok látogatása, biztatása és jellemük fejlesztése.

Felháborítja, hogy a nőket alsóbbrendű lényként kezelik, minden fórumon kifejti véleményét a női emancipáció fontosságáról.

A filozófia iránti érdeklődése révén ismerkedik meg 1830-ban Per Johan Böklin lelkésszel, a kialakult barátságot azonban megzavarja, hogy Böklin beleszeret és feleségül kéri. Fredrika visszariad, özvegy kérőjének gyermekei vannak, ő pedig emlékszik mostohaanyjával való rossz kapcsolatára, és, mint naplójában írja, attól is fél, hogy a házasságban fel kell adnia magát, nehezen megszerzett függetlenségét. Hosszú évekig nem találkoznak ezután, de levélben tartják a kapcsolatot.

Az 1849-1951 közötti időt Fredrika Amerikában tölti, beutazza az egész országot, megismerkedik írókkal, politikusokkal, oktatási és egészségügyi intézményeket, gyárakat, ültetvényeket látogat. Mélyen elítéli a rabszolgaságot. Az itt töltött évekről levél-formában jelentetett meg könyvet Hemmet i den nya verlden (Az újvilág otthonai) címmel.

A következő években ismét útra kelt, járt Svájcban, Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, beutazta a Szentföldet, és élményeiről napló formában, hat kötetben számolt be.

Legjelentősebb 1856-ban íródott, Hertha c. önéletrajzi elemeket tartalmazó regénye, melynek folytán parlamenti vita is kerekedett (Hertha-vita néven híresült el), felvetve például a hajadon felnőtt nők helyzetét (a könyv élesen támadja a paternalista törvényt, amely a felnőtt, de férjezetlen nőket apjuk gyámsága alá rendeli), valamint a nők felsőoktatásának kérdését: 1861-ben ennek nyomán megalakul a Nők Tanárképző Egyeteme. A könyv nyomán megalakult az első svéd feminista lap is. Bremer később részt vett a svéd szüfrazsett-mozgalomban, 1862-ben a svéd nők meg is szerezték a szavazati jogot (az önkormányzati választásokon).

Munkásságáért a Svéd Akadémia aranyérmével tüntették ki.

1865. december 31-én halt meg.  19 évvel halála után alakult meg kezdeményezésére a Fredrika Bremer förbundet svéd nőszervezet, mely a mai napig ezen a néven működik.

Louisa May Alcott a Kisasszonyok c regényében megemlíti, az anya Bremer egyik regényéből olvas fel négy lányának. 

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)Lady Florence Dixie skót költő, író, újságíró, utazó, feminista (1855–1905)

április 12, 2017 - 14:07

Előkelő családból származott, miután eleget tett elvárt kötelességeinek – férjhez ment és gyerekeket szült – saját kedvére alakította életét. Patagóniába utazott, élményeiről  írt Riding across Patagonia című könyve bestseller lett. 1879-ben a The Morning Post haditudósítója volt a délafrikai angol-zulu háborúról. Az utazás mellett a sport volt a másik szenvedélye, elnöke volt a British Ladies’ Football Club-nak.

A svéd nőmozgalom élén: Elin Wägner

május 15, 2016 - 23:41
Elin Wägner 1897-ben

A svéd feminista mozgalom egyik alapítója és vezéralakja Lundban született 1882-ben. Diákkorában az iskolai újságot szerkesztette, tanulmányai befejezése után újságíró lett. Első regénye Från det Jordiska Museet címmel 1907-ben jelent meg. Írásainak gyakori főszereplője a független, önálló, jogaiért harcoló nő. A női választójogi mozgalom egyik vezetőjeként ő képviselte a svéd nőket 1909-ben a londoni nemzetközi nőkongresszuson. 1913 és 1914 között társaival több, mint 350 000 aláírást gyűjtöttek össze a nők szavazati jogának törvénybe iktatásáért.

Flora Tristan

május 23, 2016 - 23:00

Perui apa és francia anya gyermekeként Spanyolországban született. A szülők házasságát nem ismerték el az országban, így a lány törvénytelen gyermeknek számított. Apja halála után anyjával nagy szegénységben éltek, így egyéb lehetőség híján 18 évesen hozzáment a munkaadójához, aki azonban kegyetlenül bánt vele, bántalmazta. Flora állapotos volt, amikor elmenekült tőle, és gardedámként kereste a kenyerét. Férje üldözte, közös lányukat többször elrabolta, aztán rálőtt feleségére, ami miatt végül elítélték. 

Marika Stiernstedt svéd író (1875–1954)

április 12, 2017 - 00:47

19 évesen publikálta első munkáját, a Sven Vingedal-t. Regényeiben, elbeszéléseiben mindig a nő áll a középpontban, az otthonán kívül is érvényesülni akaró, a férfiakkal egyenlő értékű nő. Kiállt a nők szexuális emancipációjáért, a kettős mérce megszüntetéséért, erről szól az Alma Wittfogels rykte és a Landshöfdingens dotter című regénye. A Fröken Liwinegy leányanya megpróbáltatásait mutatja be. Az 1940-es években írt műveiben - Indiansommer, Banketten, Attentat i Paris - határozottan kiállt a fasizmus ellen. Utóbbi magyarul is megjelent, Merénylet Párizsban címmel.

Selma Lagerlöf Nobel-díjas svéd író, feminista (1858–1940)

november 18, 2016 - 19:37

Az első nő és az első svéd író, aki Nobel díjat kapott (1909), a Svéd Tudományos Akadémia első női tagja (1914), műveit több mint negyven nyelvre lefordították.

A Svédország nyugati részén található Mårbacka birtokon született, a hat gyermek közül ötödikként. Az előkelő családból származó lány már gyerekkorában verseket írt, és érdeklődve hallgatta nagymamájától a skandináv mítoszokat, sagákat. Nagyon megviselte, amikor a családi birtok apja alkoholizmusa miatt eladásra került. Ezután Selma egy lányiskolában tanított, ezen évek alatt kezdte írni első regényét.   

Victoria Benedictsson svéd író, feminista (1850–1888)

március 23, 2017 - 14:15

A napjainkban egyik legjelentősebbnek tartott XIX. századi írónőnek Ernst Ahlgren álnév alatt jelent meg több regénye, novellája, színdarabja. Műveiben a korabeli nők életére fókuszált, a családban és a társadalomban egyaránt kiszolgáltatott helyzetükre. Naplója, Stora boken (A nagy könyv) és több más műve halála után jelent meg. Magánélete zaklatott volt, fiatalon férjhez ment egy nála majdnem harminc évvel idősebb, ötgyerekes özvegyemberhez. Victoria megismerkedett Európa legjelentősebbnek tartott kritikusával, Georg Brandes-szal, és beleszeretett.

Pandita Ramabai indiai tanár, író, feminista (1858–1922) 

április 09, 2017 - 15:16

Az előkelő brahmin kasztból származott, apjátol széleskörű ismereteket kapott, a szanszkrit nyelvet is megtanulta. Szülei korai halála után 1880-ban férjhez ment, nem egészen két év múlva özvegyen maradt egy kislánnyal. Cikkeket írt, tanított és megalapította az Arya Mahila Samaj társaságot a nők, különösen az özvegyek helyzetének javítására, valamint a gyermekházasságok eltörlésére. 1883-ban angliai ösztöndíjat nyert, a Cheltenham Ladies' College-ban tanított szanszkritot. 3 évvel később Amerikába ment, ahol az oktatási rendszert tanulmányozta.

Dragojla Jarnević horvát író, tanár, feminista (1813–1875)

december 31, 2016 - 15:36

Karlovácon (Károlyváros) született, tanítói oklevele megszerzése után magántanárként dolgozott. Részt vett a horvát nemzeti megújulásért küzdő illír mozgalomban, azon belül a női jogok elismeréséért kampányolt. Verseket, elbeszéléseket publikált, melyekben gyakran megjelentek az erős, önálló nők. Alpinista volt, őt tekintik az első női horvát hegymászónak, miután 1843-ban megmászta az Okic csúcsot. Ez komoly teljesítmény volt, hiszen abban az időben a mászóknak még nem volt speciális biztonsági felszerelésük. 

Lillie Devereux Blake amerikai író, újságíró, szüfrazsett (1833–1913)

május 05, 2017 - 23:04

A korai feminista mozgalom majdnem elfeledett alakja. Élete során kilenc regényt, egy elbeszéléskötetet, egy esszékötetet és számtalan cikket publikált. Komoly szerepet vállalt a nőmozgalomban, és közvetlen munkatársa volt. 1874-ben megjelent regénye, a Fettered for Life egy korabeli feminista életét mutatja be.

Irma von Troll-Borostyani osztrák író, újságíró, feminista (1847–1912)

március 18, 2017 - 23:28

Salzburgban született, a város krónikája szerint ő volt az első szüfrazsett. Bécsben zenét tanult, és ott jelentek meg első írásai Leo Bergen néven. Budapesten vállalt zenetanári állást, ott ismerkedett meg későbbi férjével, Borostyáni Nándor újságíróval. Családi tragédia miatt Irma visszament Salzburgba, Nándor Párizsban élt, a házasság csak levelezésükben létezett. A következő években írásaiban az emancipációval, a nőkérdés problémáival foglalkozott. 1878-ban jelent meg Die Mission unseres Jahrhunderts. Eine Studie über die Frauenfrage (Századunk missziója.

Az első svéd feminista: Sophia Elisabet Brenner

április 09, 2017 - 21:21

1659-ben született. Az első jelentős svéd írónő, 1693-ban megjelent, a női nem indokolt védelméről szóló írása miatt pedig az első svéd feministaként tartják számon. Kora szokásaitól eltérően rendkívül alapos nevelést kapott, apja elintézte, hogy a stockholmi német fiúiskolában – egyedüli lányként –  tanulhasson. A divatos festő, Elias Brenner felesége lett 1680-ban, házuk az irodalmi és művészeti élet egyik központja volt.