Új Magyar Női Szemle - a szellemi pályákon működő nők lapja (letöltés)

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Új Magyar Női Szemle - a szellemi pályákon működő nők lapja (letöltés)

augusztus 11, 2014 - 15:59
A Magyar Női Szemle az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesületének (az IFUW - International Federation of University Women hazai tagszervezetének) lapjaként működött 1935 és '39 között. Az első főszerkesztő, egyben az egyesület elnöke Dr. Magyari Zoltánné Dr. Techert Margit volt. (Az első elnök Ritoók Emma.) A lap munkatársai közé tartozott Czeke Marianne, az első magyar könyvtárosnő (aki egy ideig az egyesület elnöke is volt), valamint Dr. Bobula Ida történész, az első habilitáló magyar nő, az első női egyetemi magántanár is.
A Magyar Női Szemle az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesületének (az IFUW - International Federation of University Women hazai tagszervezetének) lapjaként működött 1935 és '39 között. Az első főszerkesztő, egyben az egyesület elnöke Dr. Magyari Zoltánné Dr. Techert Margit volt. (Az első elnök Ritoók Emma.) A lap munkatársai közé tartozott , az első magyar könyvtárosnő (aki egy ideig az egyesület elnöke is volt), valamint Dr. Bobula Ida történész, az első habilitáló magyar nő, az első női egyetemi magántanár is.

1995-ben az egyesület Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége néven alakult újjá. Ennek tízéves évfordulója alkalmából, Dr. Thun Éva főszerkesztésében megjelent az Új Magyar Női Szemle című különszám, melyet most, a magyar feminizmustörténeti archiváló munkánk keretében közreadunk.

 
 
Tartalom:
 
ARCHÍVUM: VÁLOGATÁS A MAGYAR NŐI SZEMLÉBEN 1935 ÉS '39 KÖZÖTT MEGJELENT ÍRÁSOKBÓL
 
Dr. Magyary Zoltánné Dr. Techert Margit: Az a célunk (az 1935-ös MNSZ első számának bevezetője ---7. 
 
Bobula Ida: A magyar nők választójoguk védelmében --- 8.
 
: Török Sophie halálának 20. évfordulójára --- 10- 14. 
 
Kékharisnya: Egyesületi teázás közben avagy Risum non teneatis amicae --- 14.
 
EGY MAI EMAIL --- 18.
 
A NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG HÍREI
 
A Diplomás Nők Nemzetközi Szövetsége (IFUW) 28. konferenciáján elfogadott határozatok. (Perth, Ausztrália, 2004. aug. 4-10.) ford. Rajos Kata --- 19.
 
Az Európai Női Lobbi Nyilatkozata a háború ellen. A nők szerte Európában azt mondják, ne legyen háború Irak ellen, és a fegyverkezés megállítását kívánják --- 26.
 
Ana Angarita: A nők jogai emberi jogok. (Ford. Zsohár Edina)--- 27.
 
A DIPLOMÁS NŐK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE TEVÉKENYSÉGÉRŐL
 
UWE (University Women Europe) konferencia, 2001. jún. 15-18. Budapest. A konferencia témája: Az egyetmet végzett nők munkalehetőségei - a nyelvtudás hatása a nők esélyeire az európai munkaerőpiacon --- 30.
 
A DMNSZ - A Dialógus Munkacsoport felhívása, 2001 --- 32.
 
A nők kulturális értékeinek és közéleti szerepvállalásának elfogadtatása és érdekképviselete. A DMNSZ Nyilatkozata az Európai Unió nők és férfiak társadalmi egyenlősége politikájának magyarországi tudatosítása céljából, 2004 --- 33.
 
DMNSZ és AIPFE együttműködés, 2004 --- 36.
 
A DMNSZ magyar jelöltjéről az AIPFE "Women of Europe" díjára, 2004 (Elekes Irén Borbála) --- 37.
 
A DMNSZ elkötelezettségeinek, célkitűzéseinek és érdekérvényesítési fórumainak kijelölése, 2004 --- 41.
 
A DMNSZ terveiről, 2005 --- 41.
 
HÍREK A NŐI NAGYVILÁGBÓL
 
A háborúról újra és újra, 2003 --- 43.
 
Hazamegyünk: Európa lépésről lépésre, 2003 --- 43.
 
Az 50 legsikeresebb magyar üzletasszony --- 43.
 
Női Széder, 2004. Mi a széder? Miért női széder? --- 44.
 
A nők "átveszik a hatalmat", 2004 --- 45.
 
4000 képeslap a családon belüli erőszak ellen, 2004 --- 46.
 
Tisztelt Felhasználóink! Szeretettel meghívunk A NŐ EZER ARCA Kapcsolatelemző- és Fejlesztő Központ nyitott napjára, 2005 --- 47.
 
Női vezetők lendítik fel Magyarország fejlődését, 2004 --- 47.
 
Jegyzőkönyv a Nőképviseleti Tanács civil delegáltjainka jelöléséről, 2005. febr. 28. --- 47.
 
AK57 - Feminista Klub, 2005 --- 56.
 
Irodalmi Centrifuga, 2005 --- 56.
 
NŐI SZUBJEKTÍV - OBJEKTÍV!?
 
Szüsz Szatmári Réka: Az élet körforgása --- 59.
 
Tomana Györgyi: Klári néni --- 61.
 
Hoppál Borbála: Ha én miniszter lennék --- 64.
 
Susan Moller Okin: Rossz-e a multikulturalizmus a nőknek? (részlet, ford. Szöllősi Judit) --- 73.
 
VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK
 
Kereszty Orsolya:  A nők szerepe a magyar nemzet (újra/fel)építésében De Gerando Antonina A ki másra gondol c. írásának tükrében --- 75. 
 
Nicole Negowetti: A nemzeti érzés és a társadalmi nemek (ford. Kozma Beáta) --- 83.
 
A nemek egyenlősége az osztályteremben. Részlet a "Nyitott szellemben: A nemek társadalmi esélyegyenlősége az oktatásban; Közép-európai és Dél-kelet európai régiójelentés" című kiadványból. Nyílt Társadalom Intézet, Budapest, 2003. Ford. Kabay Krisztina
 
Rédai Dorottya: Társadalmi nemek a közoktatásban. A szlovén és a magyar közoktatási reformfolyamat értékelése gender-szemszögből --- 96.
 
Stevi Jackson: A személyiség átpolitizálása. Részlet "A női szexualitás konstrukciója" c. tanulmányból. (Ford. Balogh Alexandrina) --- 109. 
 
Thun Éva: Nemek és computertudományok - mítoszok és valóságok. Hatással vannak-e nemi szerepeink a computertechnológiához és a kommunikációhoz való viszonyunkra? --- 115.
 
 
 
 
 
 
 

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)A magyarországi feminista megmozdulások története

november 29, 2015 - 10:22

/A tanulmány első megjelenési helye: Bolemant Lilla szerk. Nőképek kisebbségben: tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix PT, 2014, 18-29. A kötet egyben letölthető itt. Alább a linkekkel kiegészített változat olvasható, a szövegben [jelzett] oldalszámokkal. A tanulmány csak az eredeti megjelenési adatok megadásával idézhető./

 

Tartalom:

Bevezetés

Recenzió: Johanna Laakso (Hg./Ed.) 2008. Frau und Nation. Woman and Nation. (Wien-Berlin: Lit Verlag.)

augusztus 09, 2011 - 21:40

Irma Sulkunen Suffrage, Gender and Citizenship in Finland: A Comparative Perspective című írása  a szavazati jog, a gender és az állampolgárság sajátos összefonódását tárgyalja a finn történelemnek a tizenkilencedik század végi, huszadik század eleji szakaszában. A szerző a több kategória egymásra vetítésével dolgozó interszekcionális megközelítés segítségével teszi világossá, miért éppen Finnországban nyerték el a nők Európában elsőként a  választójogot. A finnek tizenkilencedik századi függetlenségi küzdelmében a a nők különböző csoportjai együtt harcoltak a férfiakkal.

Miért kell a nőknek választójog? A Feministák Egyesületének 31 érve (1909)

szeptember 17, 2014 - 13:33
Női választójogi tüntetés a Parlament előtt 1912-ben

1. Mert a nő ugyanúgy tartozik engedelmeskedni a törvényeknek, mint a férfi: kell tehát, hogy részt vehessen azok alkotásában.  

2. Mert a nőt éppen úgy megadóztatják, mint a férfit és mégsem szólhat bele az adók felhasználásába. 

3. Mert a képviselők csupán a választók kívánságaival törődnek; hiszen azoktól függ mandátumuk.

4. Mert amíg a nő nem választó és nem választható, addig senki sem kérdezi: mire van szüksége. Úgy bánnak vele, mint a gyermekkel, aki nem tudja, mi jó vagy mi rossz reá nézve.

"A magyar nő egyenjogúsítása minden téren" - hazai feminizmus a XX. század elején

augusztus 06, 2013 - 17:54

Magyarországon a kiegyezést követően megindult modernizációs folyamattal együtt megkezdődött a társadalmi önszerveződés kiakakulása is. A millennium idejére - az egyesületek virágkorában - csak nőegyesületből már 800-at jegyeztek be. Túlnyomó többségük jótékonykodással foglalkozott. Ilyen volt a legrégebben alapított, 1817-től fennálló Budai Jótékony Nőegylet, amelynek fő tevékenységei: szegény nők foglalkoztatása, betegápolás, szegény gyermekek taníttatása és élelmiszer-elosztás, de a nőegylet házában működött Brunszvik Teréz első óvodája is. 

Az ENSZ a nők helyzetének javításáért

december 22, 2013 - 10:16
Balról: Miss Angela Jurdak, Lebanon; Miss Fryderyka Kalinowski, Poland; Mrs. Bodgil Begtrup. Denmark and Chairman of the committee; Miss Minerva Bernardino, Dominican Republic; and Mrs. Hansa Mehta, India. Photo Date: May 14th, 1946 Photo credit: UN Photo
Koncz Katalin 2008-as tanulmányában azt írja, hogy "a nemek esélyegyenlőségére vonatkozó számtalan célkitűzés, határozat, intézkedés ellenére évtizedek óta ugyanazok a problémák vannak napirenden, a nemek esélyegyenlőségének megvalósításában minimális az elmozdulás." (Koncz, 115.) Ennek okai közt mindenképpen ott szerepel a jogtudatosság alacsony szintje: hiába a felszólítás hazánknak az Egyezmény propagálására

Progresszív nők kisebbségben? A Feministák Szegedi Egyesülete

december 26, 2016 - 19:39

/Első megjelenés: Bolemant Lilla szerk. Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. III. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2015, 54–63. Eredeti cím: "Progresszív nők kisebbségben? A Feministák Szegedi Egyesületének alakulása, kezdeti működése és a feminizmussal kapcsolatos korabeli attitűdök a helyi sajtó tükrében". Alább a linkekkel kiegészített változat olvasható, a szövegben [jelzett] oldalszámokkal. A tanulmány csak az eredeti megjelenési adatok megadásával idézhető./