Magyar roma prostituáltak - és ezerannyi svájci kliens Svájcban

Olvasási idő
5perc
Eddig olvastam

Magyar roma prostituáltak - és ezerannyi svájci kliens Svájcban

november 17, 2012 - 18:39
Mi jöhet még itt, ahol cigányozni, kiszolgáltatott nőket becsmérelni, főcímben a társadalom legaljának nevezni  azt szabad - de az őket módszeresen gyötrő és tönkretevő férfiak felelősségét még említeni sem???

Jelenet a "Viktória - a zürichi expressz" c. filmből

Érdekes módon a svájci és holland bordélyokban "dolgoztatott" magyar roma lányok problémájával immár heti rendszerességgel nem a magyar hatóság foglalkozik, hanem az ottaniak. Számomra ebben az a furcsa, hogy vajon miért nem a saját háza táján söpröget mindenki, amikor bőven volna mit. Mi magyarok a probléma felismerésében és nem a tagadásában (mint azt Pintér Sándor tette), valamint a stricik kézrekerítésében és a mélyszegény rétegek felzárkóztatásában volnánk érdekeltek és hivatalból is illetékesek, de nem tesszük. Ők pedig a saját férfigenerációik kulturált és emberi szexualitásra való nevelésében! Nem teszik, sőt diszkrét megértésnek álcázott bűnpártolással rejtegetik, futni hagyják őket.
 
Furcsa és logikátlan a jelenség részükről való ily egyoldalú forszírozása azért is, mert a napnál világosabb, hogy ezt a problémájukat nem oldhatja meg a magyar roma lányok totális jóléte sem - hisz akkor majd jön helyettük más. Svájchoz képest ugyanis lassacskán az egész világ mélyszegény.
 
A Népszabadság úgy emlegeti a magyar prostituált lányokat már főcímében is, mint a "társadalom legalját". Lehet, hogy ezt empátiával teszik és sokkolónak szánják - számomra viszont erősen stigmatizáló a szóhasználat. Pláne hogy nem minősíti hasonlóképp, sőt nagyvonalúan említést sem tesz az ezerannyi (egyre több és egyre fiatalabb) svájci kliensről, akik használják, rongálják és pár év alatt tönkreteszik őket. Az én jogérzékem szerint ők az igazi bűnösök ebben a történetben, ők a "társadalom legalja". Akik több pénzüket,  jobb sorsukat nem adakozásra, szeretetben megélt, kiteljesedett családi életre használják, hanem kiszolgáltatott nyomorult emberi testek és pszichék alkalmi, lealacsonyító használatára!
 
És most figyelmet kérek!
Amikor a sok primitív, helyesírási hibával teli, rasszista, gúnyos, személyeskedő, cigányozó, nőgyűlölő, politikusokat szidó, ám a moderatúra által bennhagyott hozzászólás után a NOL-fórumon én totál kulturáltan megemlítettem, hogy a hsz-ekből láthatóan sajnálatosan még ez az általam többre becsült olvasótábor is mennyire érzéketlen szociálisan, és vajon miért ül itt fordítva a lovon jogvédőtől az újságírón át az olvasóig mindenki, és ugyan miért nem foglalkozik senki még említés szintjén sem a jelenségért legalább annyira okolható gazdag svájci kliensek lelki nyomorával, akik szexuális szokásai szerint a nőt nem szeretni kell, hanem megalázni, meggyötörni és a tűrésért fizetni - nahát ezt úgy kimoderálták 2 perc alatt, mint a sicc! Érti ezt valaki, hogy miért tesz ilyet a NOL-fórum moderatúrája ? Még a nikkem is repült, hát megáll az ész! Hol élünk?
 
Mi jöhet még itt, ahol cigányozni, kiszolgáltatott nőket becsmérelni, főcímben a társadalom legaljának nevezni  azt szabad - de az őket módszeresen gyötrő és tönkretevő férfiak felelősségét még említeni sem???
A svájci jogvédők amúgy, eljöttek a szabolcsi mélyszegény családokhoz, mint ezt az alábbi 50 perces "nagyjátékfilm" bemutatja, sok magyar szöveggel a háttérben:
 
 
Bemutattak többek között (ld. 11:30-nál) egyéves gyermekével ölében egy  lestrapált, 39 éves cigány nőt, aki a narráció és a neve alá írt szöveg szerint is "analfabéta". Mintha legalábbis az afrikai dzsungelben járnánk. És "természetesen" (?) nem mentek el a sokkal közelebbi és jóval többen lévő családapák, férjek, diákok családjához és lakásaiba, akik ezeket a lányokat és másokat is rendszeresen kilóra felvásárolják, testileg-lelkileg tönkreteszik a saját, "élvezetük" érdekében. Sőt: a klienseknek még az arcát is kitakarták a filmben a nagy diszkréciójukban. Nahát így aztán jöhetnek Szabolcsba kamerával az analfabéta roma családokon megbotránkozni, itt mindent élesben mutatni - otthon meg ezerannyi helyen semmit nem mutatni, semmiről nem beszélni !
 
E dolog kétarcúságát már 2009-ben észlelte és frappánsan így reagálta le Betlen Anna:
 
Társadalmunk a prostitúcióban élő nőknek nem kínál valódi alternatívát, legföljebb azt, hogy hihetik és hirdethetik, hogy a test és a lélek feladása, a fizikai és a mentális egészség feláldozása, az önérték és a méltóság sárba tiprása tulajdonképpen munka, olyan, mint a többi. Nem az a kérdés tehát, hogy ezek a nők akarnak-e benne maradni a prostitúcióban, hanem az, hogy a férfiak akarnak-e alávetett, tárgyként, haszonállatként, maszturbációs eszközként használható nőket bérelni maguknak.

És az a kérdés, hogy mi, a társadalom, legitimként tekintünk-e erre az igényre, és igyekszünk-e intézményesen kiszolgálni azt.

Felhívott a svájci tv2 riportere, hogy mit tudok arról, hogy a Püspökladányban, valamint Berettyóújfalun élő közösségekben miféle sajátos patriarchális szubkultúra honolhat, hogy onnan olyan sok fiatal, sőt gyerekprostituáltat adnak el a zürichi bordélyokba?

Én visszakérdeztem, miféle sajátos patriarchális szubkultúra honolhat Zürichben, hogy épp fiatal nőkre és lányokra van kereslet Kelet-Magyarországról és nem - teszem azt - jonatán­almára?"

A pszichésen, szociálisan és szexuálisan analfabéta svájci férfiak tömegei pedig mintha nem is léteznének a dolog másik - gondosan láthatatlanná tett, meg sem említhető - végén. Holott ők tesznek kárt a másik emberben saját önkéntes választásukként, ráadásul az ő számuk ezerszeres! Akinek pénze van, annak úgy látszik, szégyellnie sem kell magát az embertelenségéért. Vagy nagyonis szégyelli magát, és megvásárolja a névtelenséget, arctalanságot  -  mert megteheti, megengedik neki.
 
Már ahol.  Ahol a bűnös futhat, ha pénze van, és az áldozat a "legalja".  
 
Ahol az újságírásból, a filmrendezésből és a társadalomból, a törvénykezésből, sőt a "jogvédelemből" is  hiányzik az  igazságérzet.
 
A gazdag Svájcban legalább annyira, mint a szegény Magyarországon. Ebben az egyben nincs köztünk sok különbség.

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)Éva büntetése - globális kitekintés

január 25, 2011 - 11:31

Miközben a klímaváltozás és a túlnépesedés problémájától hangos a „zöld sajtó”, arról már lényegesen kevesebb szó esik, hogy ezt a túlnépesedést úgy produkálja az emberiség, hogy közben demográfiailag 200 millió nő hiányzik a bolygóról. Az egészséges arány alapján 100 nőre 103 férfi születik, tehát lényegesen több nőnek kellene élnie a Földön, mint jelenleg. Ezek az adatok az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűncselekményeket sejtetik.

Beszélni az elhallgattatottak hangján! – Mariella Mehr, „Az országút gyermekei” program túlélője

október 12, 2021 - 19:26
Mariella Mehr

 

E könyvet ajánlom minden szeretetlen kisgyermeknek, minden gyermekotthonban felnövő gyereknek és fogvatartottnak, mindenkinek, akit társadalmunkban az őrületbe taszítottak, akit elhallgattattak, s mindazoknak, akik tudják, hogy a jövőnket csupán a szeretet mentheti meg.  /Mariella Mehr, Kőkorszak/

A NANE és a PATENT Egyesület közös demonstrációt szervez október 11-ére

szeptember 23, 2009 - 22:19

A NANE és a PATENT Egyesület közös demonstrációt szervez október 11-ére, vasárnapra, Budapesten. A demonstráció célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a családon belüli erőszak köztünk van, és az elkövetők elleni fellépés közös felelősségünk.