Lucretia Crocker tanár (1829–1886)

Olvasási idő
1 minute
Eddig olvastam

Lucretia Crocker tanár (1829–1886)

december 25, 2017 - 21:51

A Mann's Antioch College matematika és csillagászat tanára, az első nők között volt, akiket a bostoni iskolák tanfelügyelői testületébe beválasztottak. Kiemelt feladatnak tartotta a természettudományi tárgyak oktatását, jól felkészült tanárokkal és a lehető legjobb eszközökkel. Elkötelezett híve volt a "természet tanulmányozása" mozgalomnak, amely könyvek bújása helyett a természet közvetlen megfigyelését helyezte előtérbe.

1873 és '76 között az Anna Eliot Ticknor által alapított, önálló otthoni tanulást segítő Society to Encourage Studies at Home társaság (vagy ahogy nevezték még, a "néma egyetem") természettudományi tagozatának elnöke volt. A társaság munkájában elsősorban nők vettek részt, és levelezés útján tanították egymást, ezzel pótolva a nők elől nagyrészt elzárt hivatalos oktatást. Az első levelező oktatók közt Crocker mellett ott volt , a Radcliffe College elnöke is. Crocker dolgozott a süketnémák iskoláinak tantervét kidolgozók végrehajtó bizottságában is. 

1880-ban a tekintélyes American Association for the Advancement of Science tagjává választották. Kollégájával, -zal 1881 és '82 között új tantervet fejlesztettek ki a mineralógia oktatására. 

Két módszertani könyvet írt:

  • Our World, a geography text, (társszerző Mary L. Hall) 1884;
  • Methods of Teaching Geography: Notes on Lessons 1883.

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)De Gerando Antonina pedagógus, író, műfordító (1845–1914)

január 03, 2019 - 00:00

Szülei August de Gerando gróf és Teleki Blanka testvére, Teleki Emma. Párizsban született, egyéves korában Magyarországra került, ahol Teleki Blankától tanulta a nyelvet. Párizsban tanult, 1861-ben tanítónői, 1864-ben tanárnői képesítést szerzett.

1872-ben Budapesten telepedett le, a -féle Nőegylet intézetében és a kézimunka-ipariskolában tanított.

Emma Willard amerikai pedagógus (1787–1870)

április 08, 2017 - 20:43

A Troy Female Seminary, az első amerikai nőnevelő iskola alapítója. A legbefolyásosabb iskolák egyike, a mai napig működik Emma Willard School néven. Emma Hart farmercsaládból származott, szülei támogatták, hogy tanár legyen belőle. 1804-ben kezdett tanítani, 1807-ben már iskolaigazgató volt. 1809-ben házasságott kötött John Willard orvossal, ez azonban nem akadályozta abban, hogy tovább tanítson. 1821-ben megnyitotta saját iskoláját, ahol komoly oktatás folyt.

Karacs Teréz pedagógus (1808–1892)

január 03, 2019 - 09:00

Apja Ferenc rézmetsző, anyja Takács Éva, az első magyar nő, aki nyilvános publikációban arról értekezett, hogy azonos képesítés mellett a nők a férfiakkal egyenértékű tudományos, művészeti és politikai teljesítményre lennének képesek. A családban mind a hat gyerek alapos nevelést kapott.  A Karacs-házat látogatták a kor neves írói, művészei, így Teréz inspiráló környezetben nőtt fel.