Lucretia Crocker tanár (1829–1886)

Olvasási idő
1 minute
Eddig olvastam

Lucretia Crocker tanár (1829–1886)

december 25, 2017 - 21:51

A Mann's Antioch College matematika és csillagászat tanára, az első nők között volt, akiket a bostoni iskolák tanfelügyelői testületébe beválasztottak. Kiemelt feladatnak tartotta a természettudományi tárgyak oktatását, jól felkészült tanárokkal és a lehető legjobb eszközökkel. Elkötelezett híve volt a "természet tanulmányozása" mozgalomnak, amely könyvek bújása helyett a természet közvetlen megfigyelését helyezte előtérbe.

1873 és '76 között az Anna Eliot Ticknor által alapított, önálló otthoni tanulást segítő Society to Encourage Studies at Home társaság (vagy ahogy nevezték még, a "néma egyetem") természettudományi tagozatának elnöke volt. A társaság munkájában elsősorban nők vettek részt, és levelezés útján tanították egymást, ezzel pótolva a nők elől nagyrészt elzárt hivatalos oktatást. Az első levelező oktatók közt Crocker mellett ott volt , a Radcliffe College elnöke is. Crocker dolgozott a süketnémák iskoláinak tantervét kidolgozók végrehajtó bizottságában is. 

1880-ban a tekintélyes American Association for the Advancement of Science tagjává választották. Kollégájával, -zal 1881 és '82 között új tantervet fejlesztettek ki a mineralógia oktatására. 

Két módszertani könyvet írt:

  • Our World, a geography text, (társszerző Mary L. Hall) 1884;
  • Methods of Teaching Geography: Notes on Lessons 1883.

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)Narcyza Żmichowska lengyel író, aktivista, feminista (1819–1876)

március 31, 2018 - 16:38

Varsóban született, elszegényedett, haladó elveket valló nemesi családba. Az Institut Guwernantek elvégzése után 1835-38 között az intézet tanára volt, majd az előkelő Zamoyski családnál vállalt nevelőnői állást. Velük utazott Párizsba, ahol találkozott fivérével, aki forradalmi tevékenysége miatt menekültként élt ott. Bekapcsolódott a lengyel emigránsok életébe és megismerkedett a feminizmus eszméjével.