Elizabeth (Betty) Beecroft (1748 – 1812)

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Elizabeth (Betty) Beecroft (1748 – 1812)

október 18, 2012 - 16:59
John Skirrow cserzővarga lánya 1748-ban született Angliában, a Yorkshire megyei Otley-ban. John korán meghalt, a mesterségét folytató fiának Betty segített a műhelyben egészen addig, amíg feleségül nem ment George Beecroft-hoz, az évek során egy fiuk és egy lányuk született. A Leeds közeli Bramley-ban éltek, ahol bérelt földön gazdálkodtak.

John Skirrow cserzővarga lánya 1748-ban született Angliában, a Yorkshire megyei Otley-ban. John korán meghalt, a mesterségét folytató fiának Betty segített a műhelyben egészen addig, amíg feleségül nem ment George Beecroft-hoz, az évek során egy fiuk és egy lányuk született. A Leeds közeli Bramley-ban éltek, ahol bérelt földön gazdálkodtak.  

Betty gyerekkorától részletes naplót vezetett mindennapjairól. Ebből tudjuk, hogy a család egyik fontos jövedelemforrása volt a vaj, melyet helyben készítettek és a környező piacokon árusítottak. 

1779 októberében részletesen leírta, hogyan győzte meg arról a férjét, hogy a földbérletük lejártakor komolyabb vállalkozásba kezdjenek. Az Aire folyó partján volt egy nagyobb kiadó birtok, amelyen a XIII. századtól működő Kirkstall vasgyár – az első Angliában – is állt, erre vetett szemet Betty. Férje nem nagyon akart belemenni, de a meggyőződéses metodista hitű asszonynak végül sikerült őt meggyőznie, ahogyan naplójában lejegyezte: 

„Isten kegyes gondviseléséről beszéltem neki, amely ebben az ügyben annyira nyilvánvalóan megmutatkozott, és ha ezt most nem ragadjuk meg, sohasem kapunk még egy lehetőséget.” 

A vállalkozáshoz saját pénzük nem volt elég, partnereket kellett találni. A számbajöhetőket Betty választotta ki, alapos megfontolás után a Butler család két tagja mellett döntött, az egyik George hugának a férje, a másik a Lichfield-i békebíró volt. 

A pénzt kifizették, a papírokat 1779. május harmadikán aláírták. A farm George, a vasgyár Betty feladata lett. Részlet naplójából:

„Elvállaltam az üzletet és a könyvelést, az adásvételt és a munkások felvételét.” 

A vasgyár felvirágzott az új vezetés alatt. A meglévő vízikerekeket kicserélték, az apátsági malomtól idevezető csatornákat kiszélesítették. A csavarkészítő részleget felújították, lemezhengerlő műhelyt indítottak be, és 1798-ben kavarókemencét is építettek. Vasat importáltak Hollandiából, Oroszországból és Svédországból. Az 1790-es évektől már nemcsak vasrudakat, oszlopokat, csavarokat és lemezeket gyártottak, hanem rátértek a kifizetődőbb késztermékekre, ezek kezdetben ásók, lapátok voltak, majd 1798-ban elkészítették az első kocsitengelyt, ezek és egyéb tengelyek lettek később a gyár specialitásai. Ebben az időben már Betty fia, George, és John Butler fia, Thomas is partnerek voltak a cégben. 

Az idő múltával Betty szerepe a gyár vezetésében csökkent, bár a könyvelésben egészen 1805-ig segített. 

Betty Beecroft 1812-ben halt meg. Temetésén a pap így búcsúzott tőle:

„Betty legendás volt szorgalmáról, takarékosságáról, önállóságáról, tisztességéről, határozott gondolkodásáról és őszinte hitéről. A gondviselésbe vetett meggyőződése mellett pedig rendkívül rátermett üzletasszony is volt.”

"Betty rátermett üzletasszony is volt.”

 

 

Anna Margaretha Donner svéd üzletasszony (1726–1774)

február 11, 2018 - 15:23

Greta Lythberg gazdag kereskedőcsaládba született Visbyben. A megszokottól eltérő alapos oktatást kapott és apja mellett dolgozott. 1744-ben házasságot kötött a német Jürgen Donnerrel, aki Visbyben alapított export-import céget. Négy gyereket szült, emellett ő volt a könyvelő. 1751-ben megözvegyült, akkor kezébe vette a cég vezetését. Húsz hajóból álló kereskedőflottát hozott létre, gyárat alapított a Gotland szigeten, az üzlet a hitetlenkedő  partnerek ellenére felvirágzott. Két fiának nem engedett beleszólást a vezetésbe, de segített nekik saját üzletetüket megalapítani.

Nyomdász és postamester nőként a 18. században: Mary Katherine Goddard

április 22, 2017 - 01:25

Az első nyomdász, aki 1777-ben a Függetlenségi nyilatkozatot az összes aláíró nevével kiadta, és valószínűleg az első nő, aki postamesteri állást töltött be az Egyesült Államokban. 1762-ben, apja halála után anyjával Providencbe költöztek, ahol  fivére, William, egy nyomdát vezetett. Mary hamarosan beletanult a mesterségbe és önállóan dolgozott. Miután testvére adósságait hátrahagyva Philadelphiába költözött, Mary és anyja sikerrel vitték tovább a nyomdát, és 1766-ban elindították a Providence Gazette-t. Pár év múlva William után mentek Philadelphiába, ahol átvették tőle az ottani nyomdát.

A vasgyáros: Rebecca Webb Lukens (1794–1854)

november 12, 2011 - 17:27
Rebecca Webb Lukens

Martha és Isaac Pennock lánya, Rebecca 1794. január 6-án született. Isaac komoly földbirtok örököse volt, de felismerte, hogy a független Egyesült Államok már nem lesz arra kényszerítve, hogy a tengerentúlról vásároljon, hanem megalapozhatja saját iparát, ezért létrehozta a Federal Slitting Mill vasművet, amely főleg kerekeket és abroncsokat gyártott.

Eliza Lucas Pinckney, amerikai ültetvényes, feltaláló (1722-1793)

december 28, 2018 - 00:54

Antigua szigetén született, apja magasrangú angol katonatiszt, több ültetvény tulajdonosa volt. Tanulmányait Angliában végezte, a nyelvek és irodalom mellett komoly botanikai tudásra tett szert. A család közben Dél-Karolinába költözött, ahol hatalmas ültetvényeik voltak. 16 évesen apjától – akit kormányzó lett Antiguán – átvette a birtok irányítását. A politikai helyzet miatt lassan eladhatatlan rizs termelése helyett más megoldásokat keresett, indigóval kezdett próbálkozni. Kísérleti ágyásaiban több fajtával és eljárással dolgozott, külföldi botanikusokkal is levelezett.