Nők Lázadása.: Szin Jánosné beszéde a szept. 21-i orosházi tüntetésen

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Nők Lázadása.: Szin Jánosné beszéde a szept. 21-i orosházi tüntetésen

szeptember 27, 2012 - 20:17
Ne hagyjuk hát azt sem, hogy a 21. században teret nyerjen az a konzervatív jobboldali világnézet, mely nem tartja egyenrangúnak a nőt, megpróbálja irányítani minden lépését, távvezérelni, mintha a világ megrekedt volna a középkor bugyraiban.

Szin Jánosné

Szin Jánosné, az MSZP városi szervezete elnökségi tagja, nyugalmazott pedagógus, a gyógypedagógiai iskola volt igazgatója beszéde, amely elhangzott 2012. szeptember 21-én Orosházán.

Tiltakozás Dr. Varga István nőket, anyákat megalázó megnyilvánulása ellen!

Tisztelt Tiltakozók!

Hazai kutatás szerint hetente legkevesebb egy nő, havonta egy gyermek hal meg családon belüli erőszak miatt. A Magyarországon elkövetett gyilkosságok 39 %-át partnerkapcsolatban követik el. Az ORFK adatai szerint 2011-ben 72 nő halt meg családon belüli erőszak miatt. Magyarországon évente átlagban háromszor annyi halálos áldozata van a családon belüli erőszaknak, mint a fejlett világ többi országában. S ezek csak a legtragikusabban végződő esetek. Ennél lényegesen nagyobb azoknak a nőknek − egyes vélemények szerint minden 5. nő tekinthető ilyennek – és gyermekeknek a száma, akik rendszeres elszenvedői fizikai vagy lelki bántalmazásnak.

E komoly társadalmi probléma kezelése, megoldása fontos feladat kell, hogy legyen. Ezért volt tiszteletreméltó azoknak a civil szervezeteknek a kezdeményezése, melyek több mint százezer támogatót nyertek meg népi kezdeményezés benyújtásához annak érdekében, hogy az országgyűlés a „családon belüli erőszak” tényállását beillessze a Büntető törvénykönyvbe. Álláspontjuk szerint ugyanis egy cselekmény büntetőjogi szabályozása szimbolikus jelentőséggel bír. Az állami fellépés ráébreszti a bántalmazót arra, hogy magatartását a közösség nem tolerálja, az áldozatot pedig arra, hogy vele szemben bűncselekményt követtek el, amit nem köteles eltűrni.

A parlamentben a kezdeményezés alapján – méltatlan körülmények között (éjszaka, néhány képviselő jelenlétében, a Fidesz részéről egy női képviselő sem volt jelen) – lefolytatott vita és döntés is egy hatalmas arculcsapás volt az Országgyűléstől mindazoknak, akik a kezdeményezés mellé álltak, és a bántalmazottaknak is, akiknek az érdekében felléptek.

A vitában résztvevő kormánypárti képviselők egy része érvek híján, érdemi vita és megnyugtató megoldások keresése helyett, szemben a valóság egyértelmű képével, megpróbálta bagatellizálni a problémát, illetve szokásuk szerint másokat és az áldozatokat hibáztatni, lejáratni. Érthetetlen, hogy miért nem megfontolt javaslatokkal éltek erre a fájdalmas és nehéz társadalmi problémára a képviselők.

A városunkban jól ismert Dr. Varga István szégyenletes megnyilatkozása, állásfoglalása azonban még ennél is továbbment, a nőket téve felelőssé a problémáért, és megoldásként – furcsa logikával – több gyermek vállalását és az önmegvalósítás feladását ajánlva számukra, durván megsértve sok-sok nőt és családanyát.

Bár nem először hangzottak el a kormánypártok soraiból idejétmúlt elvek a férfi-női szerepekről. S ezt a pökhendi, kioktató, hatalom ittas reagálást is megszokhattuk már, hiszen oly sok más kérdésben is tapasztalhattuk mégis érthető döbbenetet váltott ki.

S ezen nem változtat semmilyen utólagos bocsánatkérés.

A mai nők már túlhaladtak azon a dilemmán, összeegyeztethető-e a karrier és a család. Tudják a dolgukat és teszik is becsülettel. És a képviselő úr? Vajon teszi-e?

Bűnbakképzés helyett talán nagyobb alázattal a megbízatása és a választói iránt inkább azon kellene munkálkodnia:

− hogy ne kerüljenek családok egyre kilátástalanabb helyzetbe;

− hogy legyenek biztonságos munkahelyek és a családok tisztességgel meg tudjanak élni, és nevelni tudják gyermekeiket;

− hogy az a nő, aki szívesen foglalkozna „csak” azzal, hogy neveli a gyermekeit, ezt megtehesse, mert 1 jövedelemből is biztonságosan megél család;

 − hogy a kormányának a gazdaságpolitikája (mely ma egyre több embert taszít mélyszegénységbe), a szociálpolitikája (amely ma sok pénzt elkölt a nem rászorulókra, és keveset, vagy semmit a rászorulókra), az oktatáspolitikája (amely ma a kiemelkedés esélyét csökkenti) segítse elő a lassú, de folyamatos javulást a népesség növekedésében, és még sorolhatnám.

S ha ez nem megy, átadhatná a helyét másnak! Talán éppen egy nőnek.

Helyes, hogy a borzalmas kezdet után, a közvélemény nyomására végül is a Fidesz visszakozott az ügyben és támogatja, hogy bekerüljön a BTK-ba a kért törvényi tényállás. Meglátjuk, mennyire gondolták ezt komolyan!

Ne hagyjuk hát azt sem, hogy a 21. században teret nyerjen az a konzervatív jobboldali világnézet, mely nem tartja egyenrangúnak a nőt, megpróbálja irányítani minden lépését, távvezérelni, mintha a világ megrekedt volna a középkor bugyraiban.

Ne hagyjuk, hogy bárki is megkérdőjelezze a nők önrendelkezési jogát! Emeljük fel a szavunkat, tiltakozzunk ellene!

Mint azok a nők, akik felháborodásuknak hangot adva az interneten arra hívnak fel, hogy „…tudatosítsuk a szomszéd lányával, asszonyával, Magyarország minden hölgyével, hogy a Fidesz nem mellettük állt ki, miután rákényszerült, hogy foglalkozzon a családon belüli erőszakkal ….”

„Tehát az a nő, aki a legközelebbi választásokon a Fideszre szavaz, az a saját megalázására, és megverettetésére, meggyilkolására szavaz.”

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)"A pártok (mind!) szűrjék ki maguk közül a bántalmazókat!" - Dr. Wirth Judit beszéde

május 24, 2013 - 18:48
Wirth Judit (Fotó: Kati Holland)
Magyarországon a nők és gyerekek elleni családon belüli erőszak szégyenteljesen van szabályozva. Nincsen ellátórendszer az áldozatoknak, nincsenek ismeretek a jogalkalmazók fejében, a hatóságok legtöbbször a józan észt és bármely jóérzésű laikust megszégyenítő tudatlansággal és rosszindulattal állnak az áldozatokkal szemben, és megértéssel és megengedéssel az elkövetők oldalán.
 
Magyarországon 10 éve igyekeznek elodázni, hogy valóban működő jogszabályok szülessenek, és az áldozatokat valóban segítő intézmények jöjjenek létre.

Jeney Orsolya (igazgató, Amnesty International Magyarország) beszéde a Nők Lázadása tüntetésen - 2012. szeptember 16.

október 05, 2012 - 13:45
Jeney Orsolya
Üdvözlök mindenkit!  

Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan megjelentünk ma - alig látni az embertömeg végét.

Nagyon fontos dolog miatt vagyunk ma itt, de sokan, sokat is tettünk azért, hogy ma itt legyünk, és ne engedjük, hogy az erőszakot elszenvedő nők védelem nélkül maradjanak.

Az Amnesty Internationalt képviselem, egy olyan nemzetközi szervezetet, amely az emberi jogok érvényesítéséért küzd.