A nemi erőszak továbbra sem vicces - a Nőkért Egyesület beadványa a Médiahatósághoz

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

A nemi erőszak továbbra sem vicces - a Nőkért Egyesület beadványa a Médiahatósághoz

január 03, 2015 - 14:47
Szeptemberi beadványunk után (melynek kapcsán bírságolással záruló eljárás indult) újabb, a korábbinál is súlyosabbnak mondható ügyben vagyunk kénytelenek a Médiahatósághoz fordulni. Az előző esetnél meggyőződtünk arról, hogy semmi akadálya, hogy egyazon panaszt több állampolgár is benyújtson, így ismét mindenkit arra biztatunk, hogy ragadjon tollat/billentyűzetet, és küldjön a hatóságnak akár saját fogalmazású, akár a mi levelünket mintának vagy szó szerint felhasználó - a megfelelő helyeken személyes adatokkal kitöltött -  levelet.

 beadványunk után (melynek kapcsán bírságolással záruló eljárás indult) újabb, a korábbinál is súlyosabbnak mondható ügyben vagyunk kénytelenek a Médiahatósághoz fordulni. Az előző esetnél meggyőződtünk arról, hogy semmi akadálya, hogy egyazon panaszt több állampolgár is benyújtson, így ismét mindenkit arra biztatunk, hogy ragadjon tollat/billentyűzetet, és küldjön a hatóságnak akár saját fogalmazású, akár a mi levelünket mintának vagy szó szerint felhasználó - a megfelelő helyeken személyes adatokkal kitöltött -  levelet. (Megj. a hatóság továbbra csak postai leveleket fogad, e-maileket nem!)

 

Címzett: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1525 Budapest Pf. 75.)

Tárgy: kérelem hatósági eljárás megindítására

 

Tisztelt Hatóság!

 

Alulírott magyar állampolgár (név, lakcím) kérelemmel fordulok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz hatósági eljárás megindítása iránt, a Hír TV „Paletta” c. műsorának 2014. december 31. szerdai adásában, az „Újra Maksa Híradó” c. részében elhangzott tartalom miatt:

Mintegy kétszáz magányos nő várakozik napok óta az ELTE jogi kar környékén megerőszakolásban reménykedve.”

A szóban videoanyag jelenleg elérhető a következő linken (a kifogásolt tartalom 18.38-nál):

Rövid video is közzétételre került a kifogásolt tartalomról több hírportálon., pl.

 

A műsorban elhangzott, fent idézett mondat sérti a 2010. évi CIV. Törvény 4. § (3) szakaszát („A sajtószabadság gyakorlása (...) nem sértheti a közerkölcsöt”). 

Sérti egyidejűleg a nemi erőszak áldozatának emberi méltóságát (ezáltal ugyanezen törvény 14. § -nak (1) es (2) pontját). („A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot.”, „Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.”)

Sérti továbbá ugyanezen törvény 19. §-nak 1. pontját is („Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését.”).

A szexuális erőszak súlyos bűncselekmény, melynek bagatellizálása sérti a közerkölcsöt és káros mintát szolgáltat a gyermek- és fiatalkorú nézők számára. A szexuális erőszak témájának, mint korábbi beadványomban is vélelmeztem, eleve nincs helye egy humoros profilú műsorban (de ha mégis belekerül, célravezetőbb lenne pl. inkább az elkövető szánalmasságán viccelődni). Ugyanúgy, ahogyan pl. a rasszizmus vagy az antiszemitizmus sem fér bele a szólásszabadságba, a nők illetve a szexuális erőszak áldozatainak emberi méltóságukban való megsértése sem elfogadható a szólásszabadság nevében.

A szexuális erőszak kívánt eseményként való beállítása egy országos médiatartalomban súlyosan sértő a nők, jelen esetben külön az egyedülálló nők, továbbá nemtől függetlenül a szexuális erőszak áldozatainak emberi méltóságára nézve. Bagatellizálja a bűncselekmény áldozatait ért traumát, megbocsátóan közelít az erőszaktevőhöz, és mindezzel hozzájárul a közgondolkodásban (többek közt a médiának köszönhetően) egyébként is túlságosan elterjedt áldozathibáztató-elkövetőmentegető mentalitáshoz. Az ilyen típusú poénok engedélyezése a médiában nehezíti szexuális erőszak elleni küzdelmet.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) legutóbbi reprezentatív felmérése szerint EU-s átlagban a nők 33 százaléka tapasztalt már élete során fizikai vagy szexuális erőszakot, a magyarországi eredmények tekintetében pedig a 15 év feletti korosztályban a nők 9 százaléka válik szexuális bántalmazás áldozatává. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a műsor nézői között is voltak korábbi áldozatok.

Tovább súlyosbítja az esetet, egyrészt, az, hogy általunk kifogásolt „humor” nem a szexuális erőszakot célozza általában, hanem egy konkrét esetet, melynek konkrét áldozata volt. Másrészt az, hogy a közelmúltban nagy sajtófigyelmet kapott a szexuális erőszak problémája, az áldozathibáztatás kapcsán többször volt közfelháborodás, Önökhöz is nemrégiben beadvány került hasonló ügyben (), mely elmarasztalással és bírságolással zárult, így Maksa Zoltán, a Paletta c. műsor szerkesztősége, valamint a Hír TV vezetősége nem állíthatja, hogy nem tudta, hogy a szexuális erőszakkal való humorizálás sértő.

Az esettel összefüggésben sérelmezem azt is, hogy a Hír TV internetes oldala ( nem tartalmaz jól látható linket a Magyar Média– és Hírközlési Hatósághoz.

Kérem, hogy fentiekben leírtakra tekintettel fontolják meg hatósági eljárás indítását a Hír TV „Paletta” c. műsorában elhangzottak kapcsán.

 

Üdvözlettel:

(aláírás)

(helység, dátum)

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)Az erőszak nem "szexjáték"

január 16, 2015 - 17:04
Az erőszak nem "szexjáték"

Alulírott szervezetek e nyílt levelünkben aggályainkat fejezzük ki a 2015. január 14-én illetve 16-án online felületeiken megjelent, a Győrben fulladásos halált szenvedett nő esetét feldolgozó cikkeik fogalmazásmódjával kapcsolatban. **Címzett:** Kisalföld.hu, Origo.hu, Velvet.hu, Blikk.hu szerkesztőségei **Tárgy:** a győri fulladásos halálesetről szóló tudósítások hangvétele ## Tisztelt Szerkesztőségek! Alulírott szervezetek e nyílt levelünkben aggályainkat fejezzük ki a 2015.

A nemi erőszak nem vicces - beadványunk a Médiahatósághoz

szeptember 03, 2014 - 12:55
A vicces kedvű műsorvezetők (Rákóczi Feri, Vadon Jani, Sebestyén Balázs)

A fonyódligeti gólyatáborban történt nemi erőszakot a , a bűncselekményt relativizálva, bagatellizálva helyezte, ezért első lépésként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz. Meggyőződtünk arról, hogy semmi akadálya, hogy egyazon panaszt több állampolgár is benyújtson, így mindenkit arra biztatunk, hogy ragadjon tollat/billentyűzetet, és küldjön a hatóságnak akár saját fogalmazású, akár a mi levelünket mintának vagy szó szerint felhasználó levelet. (Megj. a hatóság csak postai leveleket fogad, e-maileket nem!)

Vonja felelősségre szerkesztőit a TV2, kérjen bocsánatot nézőitől és az érintettől! (nőszervezetek közös sajtónyilatkozata)

április 28, 2015 - 10:35
TV2 Éden Hotel

A 23 női civil szervezetből álló Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek), a Patent, a NANE és a Nőkért Egyesület tiltakozik a TV2 valóságshowjában történtek és az első cinikus reakciója miatt. Felszólítjuk a televíziót, hogy ne adja adásba az erőszakoskodó férfit, vonja felelősségre szerkesztőit, és több alkalommal nagy nézettségű adásban foglalkozzon a nők elleni erőszak témájával az aláíró szervezetek érdemi bevonásával. Az TV2 valóságshowjának, az Éden Hotelnek április 25-i adásában a Gábor nevű játékos szexuálisan bántalmazta Nórát.

A nemi erőszak nem vicces - a Nőkért Egyesület és a csatlakozó szervezetek sajtónyilatkozata

szeptember 03, 2014 - 18:47

Alulírott szervezetek felháborodva értesültünk az ELTE TÓK fonyódligeti gólyatáborában történt nemi erőszakról, és ennek kapcsán arról, hogy az esetet bagatellizálták, és kedélyes-humoros, nagy nevetésekkel tarkított beszélgetést fűztek fel rá.

A Nőkért Egyesület második hivatalos működési éve: 2014. április 4. – 2015. április 3. (összefoglaló)

április 10, 2015 - 02:20
A Nőkért Egyesület néhány tagja, 2014: balról: Békés Dóra, Elekes Irén Borbála, Balta Flóris, Barna Emília, Tajta Bernadett, Mihala Boglárka, Szekeres Valéria

A Nőkért Egyesület második hivatalos működési évében további közéleti vitaesteket szerveztünk, több alkalommal tiltakoztunk a médiában megjelenő szexizmus és erőszakbagatellizálás ellen beadványokkal és demonstrációk szervezésével, és minden lehetséges alkalommal és fórumon követeltük a Magyarország által 2014. március 14-én aláírt Isztambuli Egyezmény ratifikációját.

Párbeszéd a nemek közti egyenlőségről: Egyenlő méltóság és női jogok

április 21, 2016 - 00:00
Fotó: FES (KATTINTS A KÉPRE A GALÉRIA MEGTEKINTÉSÉHEZ)

A Friedrich-Ebert-Stiftung a „Nemek közötti igazságosság Kelet-Közép-Európában” című, 2012 óta futó regionális programja keretében 2016. március 21-én tartotta „Egyenlő méltóság és női jogok” című párbeszédfórumát. Mi az emberi méltóság fogalmának politikai relevanciája? Milyen viszonyban van az egyenlőséggel és az egyenlő jogokkal? Van-e különbség nők és férfiak méltósága között? Mit jelent a méltóság az állam szerepéről való elképzeléseink, illetve a média szabadsága szempontjából?