Tíz éve nyílt meg aláírásra az Isztambuli Egyezmény – és nem mondunk le róla!

Olvasási idő
7perc
Eddig olvastam

Tíz éve nyílt meg aláírásra az Isztambuli Egyezmény – és nem mondunk le róla!

május 13, 2021 - 12:46
Tíz éve, 2011. május 11-én nyílt meg aláírásra az Európa Tanács áldozatvédő dokumentuma, az Isztambuli Egyezmény. Ennek alkalmából, a török  Kadının İnsan Hakları  / Women for Women's Human Rights (Nők a Nők Emberi Jogaiért, WWHR) kezdeményezésére törökországi, európai és nemzetközi nő- és LMBTQ-szervezetek összefogtak, és az alábbi nyilatkozatot adták ki.  Az egyeztetésen Magyarországról a Nőkért Egyesület is részt vett. 

Fotó: Andrea Migliarini/Getty Images/iStockphoto

: NEMZETKÖZI  NŐJOGI ÉS LMBTI+-SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE EMBERI JOGAINK VÉDELME ÉS AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN

A törökországi, európai és nemzetközi civil, feminista és LMBTI+-szervezetek és hálózatok képviseletében gyűltünk össze azért, hogy UNITED4ISTANBULCONVENTION néven metszetszemléletű kampányt indítsunk a világszerte folyó, a nemek közti egyenlőséget fenyegető támadások és egyre erősödő mozgalmak ellen.

Az megszületésének tizedik évfordulóján határozottan tiltakozunk Törökország azon elfogadhatatlan törekvése ellen, hogy kilépjen az egyezményből. A döntést érvénytelennek tekintjük, és felszólítjuk az elnököt és a kormányt, hogy vonják vissza!

Március 20-án éjfél körül Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdoğan alkotmányellenes és törvénytelen döntést hozott: kijelentette, hogy kilép az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményéből (ún. Isztambuli Egyezmény). Mi, a UNITED4ISTANBULCONVENTION kezdeményezéshez csatlakozó szervezetek, kijelentjük, hogy egy emberi alapjogokról szóló egyezményből való kilépés nem csupán egyértelmű támadás a kemény küzdelem árán megszerzett jogaink ellen, de nyílt megtagadása az állam azon kötelességének, hogy biztosítsa a diszkrimináció- és erőszakmentes élethez való jogot. 

Egy évtizeddel ezelőtt Törökország az egyezmény első aláírója, egyben lelkes házigazdája volt. A mostani 180 fokos fordulat rendkívül veszélyes precedenst teremt nem csupán Törökország egyéb, emberi jogi megállapodások iránti elkötelezettségére nézve, hanem más országok számára is, amelyekben vitatják az egyezmény létjogosultságát. 

‌‌A világ demokráciái számára pedig rossz előjel, mivel azt mutatja, hogy egyetlen ember vagy kis csoport egyoldalúan kijátszhatja azokat a demokratikus folyamatokat, amelyek a nemzetközi emberi jogi törvények alapját képezik.

A kilépés betetőzi az emberi jogok, különösen a nők és az LMBTI+-személyek jogai elleni világszerte folyó támadásokat. Az ilyen incidensek gyengítik és aláássák a nemzetközi együttműködést, az egyes államoknak a nemzetközi törvények általi számon kérhetőségét, illetve az egyenlőséget szolgáló nemzeti törvényi kereteket; emellett leszűkítik azt a mozgásteret, amelyben civilként teljesíthetnénk a küldetésünket, és gyakorolhatnánk a jogainkat.

Ezeket a támadásokat nacionalista, konzervatív és tekintélyelvű, populista kormányok, illetve a civil szféra egyes érdekeltjei hajtják végre, egymással együttműködő szélsőjobboldali csoportok támogatásával – hatásuk pedig az egész világon érződik. 

Törökország az LMBTI+-személyek elleni gyűlöletbeszéd kíséretében jelentette be kilépését – ezek a nemi egyenlőséget elutasító, antidemokratikus mozgalmak gyakran alkalmaznak ilyen retorikát. 

‌‌Egy másik általuk megnevezett ok az volt, hogy az egyezmény aláássa a „családi értékeket”. Azok az országok, amelyben az egyezmény vita tárgya, alternatív nemzetközi egyezményeket szorgalmaznak a hagyományosan vett „családok” jogainak védelme érdekében. 

Kijelentjük, hogy a családok sokszínűek; nem a férfiak és nők közti egyenlőség veszélyezteti őket, hanem az erőszak – az Isztambuli Egyezmény így életeket ment.

A kilépési kísérlet azt sugallja, hogy az állam cserbenhagyja a nemi alapú erőszak áldozatait. Ahelyett, hogy akcióterveket készítene arra, hogy a megelőzést és a kockázatnak kitett csoportok – különösen a többszörösen hátrányos helyzetű sértettek – védelmét támogassa, Törökország a „családi értékek” védelmének ürügyén utasít el egy, a népesség nagy részét érintő törvényi védelmi rendelkezést. Egyéb csoportok mellett ellehetetlenítik és törvényileg üldözik az LMBTI+-személyeket, a feministákat és a jogvédőket, ami – ahogyan azt mind Törökországban, mind máshol láthatjuk – a gyűlölet és a jogsértés elszabadulásához vezet.

Fel kell ismernünk, hogy az Isztambuli Egyezményből való kilépés egyben kilépés az egyenlőség, a demokrácia és a jogállamiság iránti elköteleződésből.

Az Isztambuli Egyezmény egyértelmű irányt mutat az állam számára: megelőzni, büntetni és megszüntetni a nemi alapú és a családon belüli erőszakot. Az egyezmény tudatosítja a nemi alapú erőszak rendszerszintű jellegét, így megfelelő alapot nyújt az intézkedésekhez. Olyan előrelépés, amely és más nemzetközi, valamint regionális emberi jogi megállapodásokra épít. 

‌‌Máig ez a legátfogóbb, leginkább előremutató nemzetközi egyezmény a nemi alapú erőszak ellen. Az egyezmény kifejezetten kötelezi az államot, hogy megkülönböztetés nélkül védje az erőszaknak kitett személyek jogait. Ez életbevágó azok számára, akik ki vannak téve az erőszak kockázatának, beleértve a gyermekeket, az LMBTI+-személyeket, a bevándorlókat, menekülteket, fogyatékossággal élőket, kisebbségi személyeket stb., akiket többféle hátrányos megkülönböztetés ér.

Hangsúlyozzuk, hogy az emberi jogok nem képezhetik sem vita, sem alkudozás tárgyát, és felhívjuk a figyelmet, hogy nem csupán a nők és az LMBTI+ személyek jogai forognak kockán, hanem a nemek közti egyenlőség, az emberi jogok és a demokrácia alapelvei is. 

Felszólítjuk:

A civil társadalmat:

 • Támogassa a metszetszemléletű küzdelmet az emberi jogokért és a nemek közti egyenlőségért!
 • Csatlakozzon erőfeszítéseinkhez: álljunk ellen közösen az emberi jogokat és a nemek közti egyenlőséget elutasító irányelveknek és mozgalmaknak, és támogassuk az Isztambuli Egyezményt és az általa képviselt elveket!

Az Európai Uniót, az Európa Tanácsot és az európai intézmények vezetőit:

 • Sürgősen ratifikálják (tegyék a jogrend részévé) az Isztambuli Egyezményt az unióban!
 • Tegyék prioritássá és ösztönözzék az egyezmény gyakorlati alkalmazását azokban az országokban, amelyek már ratifikálták, és szólítsák fel a többi európai országot annak aláírására és ratifikálására;
 • Minden lehetséges fórumon erősítsék meg az egyezmény által képviselt érdekeket mint az Európa Tanács alapvető emberi jogi, egyenlőségi elveinek, intézkedéseinek és kötelezettségeinek legfontosabb építőkövét, és ennek megfelelően kommunikáljanak a tagországokkal;
 • Ismerjék fel, hogy Törökország kilépési kísérlete és az ehhez kapcsolódó, a nemi egyenlőséget célzó támadások az ország határain belül és kívül egy olyan átfogó jogellenes és antidemokratikus mozgalom részét képezik, amely éles ellentétben áll a nemzetközi emberi jogi intézkedésekkel! 
 • Hárítsák a tagországokban folyó egyezményellenes támadásokat azzal, hogy minden lehetséges törvényi és politikai intézkedést életbe léptetnek!

Az Európai Unió tagországait és más európai országokat:

 • Szólítsák fel Törökország elnökét és kormányát, hogy vonja vissza a kilépési nyilatkozatot!
 • Amennyiben ratifikálták, teljes mértékben ültessék át a gyakorlatba az egyezményt; amennyiben aláírták, ratifikálják; amennyiben pedig nem írták alá, lépjenek be az egyezménybe!
 • Mozgósítsák a kormányszervezeteket, a megfelelő személyeket és forrásokat, hogy a nők, LMBTI+- személyek és a kisebbséghez tartozók számára biztosítsák az egyenlőséget, és két-, valamint többoldalú kapcsolatok révén helyezzék előtérbe az emberi jogokat és egyenlőséget.
 • Vonjanak be a szervezkedésbe minden olyan nemzetközi intézkedést és forrást, amely az Isztambuli Egyezményt be kívánja vinni a közbeszédbe, és építsenek ki együttműködést a tagországok között a gyakorlatba való teljes átültetés érdekében.

Valamint Törökország elnökét és kormányát:

 • A nemzeti és nemzetközi civil lakosság, a politikai pártok és a szélesebb társadalom követelésének, illetve a PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése) állásfoglalásának megfelelően azonnal vonja vissza a kilépésről szóló törvénytelen és alkotmányellenes döntését!
 • Kötelessége szerint biztosítsa minden állampolgár erőszak- és diszkriminációmentes élethez való jogát az alkotmányának, a nemzeti törvényi keretnek és az általa aláírt nemzetközi, törvényileg kötelező egyezményeknek megfelelően!

Tudjuk, hogy erősek vagyunk, együtt pedig még erősebben tudunk ellenállni nemzetközi szinten. Elkötelezetten küzdünk a nemek közti egyenlőségért mindenki érdekében. A UNITED4ISTANBULCONVENTION képviseletében kijelentjük, hogy addig folytatjuk az elnyomás elleni küzdelmünket, amíg az egyenlőségre, szabadságra és erőszakmentes életre irányuló követeléseink nem teljesülnek.


Twitter: 

Kapcsolat: 

Magyarországi kapcsolat:  


Fordította: Evellei Kata

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)A Onebillionrising Budapest szervezőcsapatának levele a pártoknak

február 15, 2014 - 23:10

Az Egymilliárd Nő Ébredése (One Billion Rising) nemzetközi mozgalom magyar résztvevői, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a Nőkért Egyesület és támogatóik ezúton kérjük Önöket, hogy választási kampányukban hozzák nyilvánosságra és mutassák be részletesen a nők elleni erőszak minden formájának felszámolásával kapcsolatos terveiket.