Lily Braun (1865–1916) író, szocialista feminista

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Lily Braun (1865–1916) író, szocialista feminista

december 27, 2011 - 16:13
Lily Braun aktívan és hatékonyan vesz részt a Verein Frauenwohl (Egyesület a nők jólétéért) feminista szervezetben, de összeütközésbe került néhány nőmozgalmi vezetővel. Clara Zetkin, a német nők elismert vezéralakja, bizalmatlan volt az arisztokrata származású, és véleménye szerint burzsoá-szocialista nézeteket valló Lily Braun iránt.

Lily Braun

Amalie von Kretschmann 1865 július másodikán arisztokrata családban születik. Anyja Jenny von Gustedt, apja Hans von Kretschmann porosz tábornok. A család elszegényedik. A tehetséges fiatal lány Berlinbe költözik, ahol írásaiból tartja el magát, regényei, történelmi munkái jelennek meg. 
 
Megismerkedik és házasságot köt George von Gizycki filozófiaprofesszorral, akivel közösen egy etikai kultúrával foglalkozó magazint adnak ki. Férje által kerül kapcsolatba a szociáldemokrata párttal, és egyre jobban érdeklődni kezd a nők szociális és gazdasági helyzete, a feminizmus eszméi, a nőmozgalom iránt. Rövid ideig Minna Cauer-rel együtt újságot ad ki, Die Frauenbewegung (Nőmozgalom) címmel. Az első számban összefoglalja alapelveiket: valamennyi nő, politikai meggyőződéstől független támogatása, együtt harcolni közös céljukért, a nemek tényleges, teljes egyenlőségéért.
“Küzdünk az egyenlő oktatásért és az egyenlő bérekért.”
1895-ben Lily a nők választójogáért tart nagy visszhangot keltő beszédet, és belép a német szociáldemokrata pártba, az SPD-be, ennek következménye a családjával való végleges szakítás lett. 
 
George von Gizycki halála után Lily ismét férjhez megy, második férje Heinrich Braun újságíró, szociáldemokrata politikus, a házasságból egy fiúk születik. A házaspár kulturális lapot indít Die Neue Gesellschaft (Az új társadalom) címmel. Lily aktívan és hatékonyan vesz részt a Verein Frauenwohl (Egyesület a nők jólétéért) feminista szervezetben, de egyre inkább összeütközésbe kerül néhány nőmozgalmi vezetővel. , a német nők elismert vezéralakja, bizalmatlan az arisztokrata származású, és véleménye szerint burzsoá-szocialista nézeteket valló Lily Braun iránt.
 
A szaporodó nézeteltérések miatt Lily 1903-ban visszavonul a politikából, és irodalmi munkásságát helyezte előtérbe. Megírta Im Schatten der Titanen: Erinnerungen an Baronin Jenny von Sustedt (A titánok árnyékában: Jenny von Sustedt bárónő visszaemlékezései) című nagyregényét, amely anyai nagyanyjának fiktív életrajza Goethe Weimarjában. Később megjelenteti saját életén alapuló kétkötetes regényét Memoiren einer Sozialistin (Egy szocialista emlékiratai) címmel.
 
levelezett vele és a e nevében többször hívta Magyarországra, Braun azonban hanyatló egészsége miatt nem tudott eljönni. Végül 1913-ban részt vett a budapesti Nemzetközi Női Választójogi Kongresszuson.
 
Lily Braun hosszantartó betegség után, 1916. január harmadikán hal meg Berlinben.

 

 

Lida Gustava Heymann német feminista (1868-1943)

november 15, 2015 - 00:15
Lida Gustava Heymann

Tehetős családjában gondot fordítottak neveltetésére és iskoláztatására. Egy szegények számára létesített iskolában tanított, majd megalapította saját varróiskoláját. Apja halála után örökségét egy dolgozó nők számára nyitott étteremre, gyermekek napközijére és egy reformiskolára fordította. Történelmet, politikatudományt és közgazdaságot tanult Berlinben és Münchenben, de csak mint vendég – rendes hallgatónak nem fogadták el.

A svéd "szüfrazsett tábornok": Signe Bergman

november 18, 2016 - 20:58

Jómódú családból származott, magántanároktól kapott alapos oktatást, több nyelven beszélt. Néhány évet Angliában dolgozott először unokatestvére, Martina Bergman-Österberg intézetében, majd a British Museum-ban. Hazatérése után a Sveriges allmänna hypoteksbank-ban  (Jelzálogbank) dolgozott. Megbotránkozást keltett pusztán azzal is, hogy egyedül élt, amikor egy magafajta középosztálybeli dolgozó nőktől a környezet elvárta, hogy a szemérmesség érdekében ketten osztozzanak egy lakáson. 

Marie Juchacz német politikus (1879–1956)

március 02, 2017 - 01:31

Az első nő, aki a Reichstagban felszólalt. Iparoscsaládból származott, 14 éves korában abba kellett hagynia az iskolát. Volt cseléd, gyári munkás, elmegyógyintézeti ápoló, megtanult varrni. 1908-ban az első nők között volt, akik beléptek a szociáldemokrata pártba. Gyorsan kiderült, hogy jó szónok, frappáns vitázó, megválasztották a párt felső-rajnai tartományi titkárává.  1917-ben beválasztották a párt végrehajtó bizottságába, ugyanazon évben a Die Gleichheit című lap szerkesztője lett.

A szociáldemokrata politikus, aki túlélte a holokausztot: Jeanette Wolff

június 21, 2017 - 23:42

Jeanette Cohen óvónőképzőt végzett, 1910-ben kötött házasságot Hermann Wolff gyárossal. Igen fiatalon belépett a szociáldemokrata pártba, aktiv szerepet vállalt a szakszervezeti és nőjogi mozgalomban is. A kevés nők egyike volt, aki komoly politikai szepet kapott. 1933-ban, Hitler hatalomrakerülésekor letartóztatták, két év múlva szabadult. A háború alatt férjével és három gyerekével együtt koncentrációs táborba hurcolták, csak ő és egyik lánya maradt életben. 1946-1951 között Berlin város tanácsnoka volt, 1952-től beválasztották a Bundestagba.

Auguste Schmidt német tanár, feminista (1833–1902)

május 23, 2016 - 22:50

Porosz katonacsalád lánya, tanári oklevelének megszerzése után Poznanban tanított. 1861-ben Lipcsébe költözött, ahol egy leányiskola igazgatójának nevezték ki (egyik tanítványa volt). 1866-ban Louise Otto-Peters-szel megalapították az Allgemeiner Deutscher Frauenverein-t (Német nők szövetsége).

Käte Frankenthal német orvos, politikus, pszichoanalitikus (1889–1976)

március 18, 2016 - 00:44
Käte Frankenthal

1889 . január 30-án született Kielben, 1914-ben szerezte meg diplomáját a Christian-Albrechts-Universität hallgatójaként. Berlinben a Rudolf Virchow kórházban kapott állást. A háború alatt balkáni hadikórházakban dolgozott. 1923-ben belépett a szociáldemokrata pártba. 1928-ban beválasztották a berlini városi tanácsba. Ugyanabban az évben otthagyta kórházi állását és egy munkásnegyed orvosa lett. A nácik hatalomrajutása után zsidó származása miatt megbízhatatlannak minősítették és elbocsátották. 1933-ban az Egyesült Államokba emigrált, ahol pszichoanalítikai praxist nyitott.

Az "egyedüljáró, disszidens feminista" - Helene Stöcker (1869–1943)

november 29, 2016 - 21:41

Szigorú kálvinista családban nőtt fel, középiskoláit Berlinben járta, majd 1896-tól bölcsész vendéghallgató volt az ottani egyetemen. Tanulmányait Glasgowban majd a berni egyetemen folytatta, ahol 1901-ben megvédte doktori értekezését.

1905-ben alapító tagja volt a Bund für Mutterschutz-nak (BfM, Anyavédő egyesület), és szerkesztője volt az egyesület lapjának, a Mutterschutz-nak, majd később a Die Neue Generation-nak (Az új generáció).

Betty Gleim német pedagógus, író (1781–1827)

augusztus 13, 2017 - 21:27
Betty Gleim 1815-ben (Georg Schröner festménye, részlet)

Brémában született, jómódú kereskedőcsaládban, ahol a műveltségre is alapos gondot fordítottak. Fiatal korától érdekelte a pedagógia, 1806-ban Lehranstalt für Mädchen néven iskolát nyitott, ahol a kor szokásaitól eltérően földrajzot, matematikát, fizikát is tanultak a lányok. Tankönyveket is írt, és cikkeket publikált a nőnevelés fontosságáról. Tevékeny szerepet vállalt a brémai nőmozgalomban is. 

Néhány munkája: 

Clara Zetkin (1857–1933), az első szocialista feminista

március 08, 2012 - 11:32

Clara Eisnner 1857. július ötödikén született egy németországi kisvárosban, Wiederauban. 1878-ban osztályelsőként a Von Steyber Institute-ban szerzett tanítói oklevelet, és szeretett volna egyetemre menni, de németországi egyetemek abban az időben nőket nem vettek fel, és külföldön való továbbtanulását pedagógus szülei nem tudták fizetni. 

Lea Ackermann német szerzetes (sz. 1937)

december 31, 2016 - 20:50

Banktisztviselőként dolgozott, majd belépett a Missionary Sisters of Our Lady of Africa szerzetesrendbe. 1967-1972 között egy lányiskolát vezetett Ruandában. 1977-ben a müncheni egyetemen megvédte doktori értekezését, és a katolikus egyetemen tanított. 1985-től Kenyában dolgozott, ahol megalapította a SOLWODI (Solidarity with Women in Distress) egyesületet, mely a családi erőszak, kényszerházasság, prostitúció, emberkereskedelem áldozatául esett nőket segíti. Az elmúlt évtizedekben a szervezet egyre jelentősebb lett, komoly eredményeket ért el.

Eugenia De Reus-Ianculescu román tanár, író, újságíró, feminista (1865–1938)

március 25, 2017 - 00:28

Korán megismerkedett a feminista eszmékkel, fontosnak tartotta a nők tanulását, jogaik elismertetését, előadásokat tartott, cikkeket írt a témában. 1911-ben alapítója és elnöke lett a Societatea Emanciparea Femeii-nek (egyesület a női emancipációért). Nemsokára nevüket Societatea Drepturile Femeii-re változtatták (egyesület a nők jogaiért). 1912-től újságot is alapítottak Drepturile femeii címen, amelyben ismert előadók, egyetemi tanárok, politikusok is megszólaltak, fő céljuk a női választójog kivívása volt. Képviseltették magukat 1913-ban a magyarországi nemzetközi Nőkongresszuson is.