Maggie Lena Walker (1867 – 1934), az első amerikai női bankelnök

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Maggie Lena Walker (1867 – 1934), az első amerikai női bankelnök

augusztus 28, 2012 - 20:15
Az első női amerikai bankelnök, polgárjogi harcos, a fekete közösség életének és gazdaságának szervezője.

Az első női amerikai bankelnök, polgárjogi harcos, a fekete közösség életének és gazdaságának szervezője 1867. július 15-én született a Virginia állambeli Richmondban. Anyja, Elizabeth Draper felszabadított rabszolga, a polgárháborúban az északiak számára kémkedő Elizabeth Van Lew szakácsnője, apja az ír származású Eccles Cuthbert, a The New York Herald tudósítója. A kislány születése után anyja feleségül ment William Mitchell-hez és saját otthonukba költöztek. Férje korai halála után Elizabeth mosónő lett, hogy családját el tudja tartani. Maggie gyakran segített anyjának, a megrendelőknek szállította a tiszta ruhákat.

„Adjuk össze a pénzünket, használjuk a pénzünket. Egymásnak adunk kölcsön, és a hasznot egymás között osztjuk szét.”

Maggie Mitchell az Armstrong Normal School-ban végzett 1883-ban, és itt volt első komolyabb civiljogi fellépése – a végzős fehér diákok a színházban, a feketék pedig egy templomban kapták meg végbizonyítványukat, a megkülönböztetés ellen szervezett tiltakozást.

Nem ezüstkanállal a számban, hanem ruháskosárral a fejemen születtem” – írta.  

Végzés után három évig a Lancaster School-ban tanított, de amikor feleségül ment Armstead Walker építési vállalkozóhoz, ott kellett hagynia az iskolát, Virginia állam törvényei szerint ugyanis férjes nő nem taníthatott. Állása megszűntével Maggie aktivabban tevékenykedett az Independent Order of St. Luke-ban, (Szent Lukács Független Rend) melyhez 14 éves korában csatlakozott. A rend segítette a betegeket, öregeket, jótékonysági ügyeket támogatott, önállóságra és függetlenségre ösztönözte tagjait.

Maggie egyre több, felelősségteljesebb feladatot kapott. Hihetetlen energiája és hamar megmutatkozó üzleti érzéke látványos eredményekre vezetett. Jelentősen nőtt a taglétszám, működésük jóval hatékonyabb lett, komoly gazdasági háttérrel rendelkeztek és a rend tekintélye és befolyása jelentősen megnövekedett. 1899-ben megválasztották a rend vezetőjének, ezt a posztot egészen haláláig betöltötte.

1902-ben újságot alapított, a St. Luke Herald híreket közölt, tudósított a rend tevékenységéről, beszámolt nevelőmunkájukról. Fontos feladatnak tartották a gyerekek takarékosságra, szorgalomra és higiéniára való nevelését.  

Maggie Lena Walker (1867 – 1934), az első amerikai női bankelnök

Maggie Walker 1903-ban alapította meg a St. Luke Penny Savings Bank-ot. A bank elnökeként elsősorban a rend pénzügyeit segítette, de fontosnak tartotta a fekete közösség támogatását, hiteleket nyújtottak saját otthonuk megvásárlására. Rövid idő alatt bővülni tudtak, a város több bankjával egyesülve létrejött a The Consolidated Bank and Trust Company. A bank ma a legrégebbi, afro-amerikaiak vezetése alatt álló intézmény az Egyesült Államokban. 

Maggie aktívan kivette részét több civil szervezet munkájából. Mint az afro-amerikai nők jogainak szószólója, vezetőségi tagja volt többek között a National Association of Colored Women (NACW) és a Virginia Industrial School for Girls-nek.

1907-ben kisebb baleset érte, sérülése fájdalmas, komoly következményekkel járó volt. Egyre nehezebben járt és 1928-ban tolókocsiba kényszerült, de aktivitása nem csökkent, a „sánta oroszlán” (ahogyan kezdték nevezni) egészen 1934-ben bekövetkezett haláláig tevékenykedett.

Maggie Lena Walker (1867 – 1934), az első amerikai női bankelnök

 

 

Josephine Ruffin amerikai újságíró, kiadó, polgárjogi harcos, feminista (1842–1924)

május 06, 2017 - 22:00

A Woman's Era című magazin szerkesztője, amely az első lap volt, amit afro-amerikai nők írtak afro-amerikai nőknek. Bostonban született egy abban a korban ritka házasságból, anyja fehér nő volt. 15 évesen ment férjhez, férje az első fekete jogász volt aki a Harvardon végzett. A házaspár aktiv szerepet vállalt a rabszolgafelszabadító mozgalomban. Josephine 1868-ban létrehozta a New England Women's Club-ot, a következő évben pedig  egyik alapítója volt Bostonban az American Woman Suffrage Association-nek.

Rosa Parks amerikai polgárjogi aktivista (1913–2005)

december 31, 2016 - 21:29

1955. december elsején a munkából hazatérő, fáradt, feketebőrű Rosa Parks leült a buszon egy, a fehérek számára fenntartott helyre. Amikor egy fehér férfi szólt neki, álljon fel, ő akar leülni, Rosa ülve maradt. Nem állt fel a buszvezető felszólítására sem. Ez az esemény indította el Montgomeryben a busz-bojkottot, ez adott lökést a polgárjogi harcosoknak, élükön az ifjabb Martin Luther Kinggel, a mozgalom országossá tételéhez. 

Mary Ellen Pleasant amerikai vállalkozó, polgárjogi harcos (181?–1904)

augusztus 13, 2017 - 23:51

A kaliforniai fekete polgárjogi mozgalom anyjának nevezett Mammy Pleasant körül sok a rejtély. Az egyik legenda szerint rabszolgának született és apja az állam kormányzójának a fia volt. Ami tény, hogy első férjétől örökölt vagyonát jól forgatta, sikeres vállalkozásokba kezdett. Szervezőmunkával és pénzzel is segítette a szökött rabszolgák menekülését. Több polgárjogi pert kezdeményezett, és komoly része volt abban, hogy az afroamerikaiak tanúvallomását elfogadják a bíróságokon.

Az Egyesült Államok első fekete női jogásza: Charlotte E. Ray

január 13, 2018 - 20:23

New York City-ben született 1850-ben, apja lelkész, újságíró és elkötelezett abolicionista volt. Washingtonban az Institution for the Education of Colored Youth elvégzése után a Howard University tanítóképző karán kezdett tanítani. C.E. Ray néven – hogy ne derüljön ki női mivolta – sikerrel jelentkezett az egyetemi jogi karára, 1872-ben diplomázott. Amerikában ő volt a harmadik jogot végzett nő. Ugyanabban az évben ő volt az első nő, akit a District of Columbia ügyvédi kamarája felvett tagjai közé és ezzel jogosulttá vált praktizálni.

Wilma Rudolph amerikai futó (1940–1994)

június 23, 2017 - 15:36

Hátrányos helyzetű családba született, 19-en voltak testvérek. Gyermekbánulás következtében egyik lába megbénult, tízévesen tanult újra járni. 16 éves volt első olimpiáján Melbourneben, ahol a 4 x 100-as váltóval bronzérmes lett. 1960-ban Rómában aranyérmet nyert 100 és 200 síkon, valamint a a 4 x 100-as váltóval. Az Év sportolója volt 1960-ban, az Év női sportolója 1960-ban és 1961-ben, a Fehér házban fogadta őt John F. Kennedy elnök. Két évvel később visszavonult és minden energiáját a hátrányos helyzetű gyerekek segítésére fordította. 54 évesen agydaganatban halt meg.

Rebecca Boone, pszichológus, az online közösség egyik úttörője (1938–1997)

augusztus 23, 2011 - 17:54
Rebecca Boone

Rebecca Boone, vagy ahogy a hálón ismerték, Beck Alabamában született a harmincas években. A déli hagyományoknak megfelelően udvarias és vendégszerető volt, könnyedén, zavartalanul mozgott olyan emberek és szokások között is, amelyek különböztek az ő gyökereitől. Legközelebbi munkatársai így jellemezték: fesztelen, becsületes, szenvedélyes, odaadó, hűséges és izgága. 

Angela Davis amerikai polgárjogi harcos, tanár (sz. 1944)

december 27, 2016 - 00:06

A fiatal filozófiatanár nevét 1970-ben ismerte meg a világ, amikor az FBI által leginkább keresett tíz személy listáján szerepelt, összeesküvéssel, fegyveres fenyegetéssel, emberrablásal, szökéssel, gyilkossággal vádolták. A bíróság végül valamennyi vádpont alól felmentette. A per befejezése után bejárta a világot, előadásokat tartott Kubában, Európában, Budapestre is ellátogatott. Hazatérte után kapcsolatban állt a Fekete Párducok radikális csoporttal, egy ideig tagja volt a Kommunista Pártnak, amely az 1980-as választásokon őt jelölte alelnöknek.

Deborah Ellis kanadai író, békeaktivista (sz. 1960)

május 06, 2017 - 21:13

11 éves korában kezdett írni. Járt Afrikában, Pakisztánban, Afganisztánban, dolgozott menekülttáborokban. Személyes tapasztalatok alapján ír könyveiben a fejlődő világban felnövő gyerekek életéről. Foglalkozik a hajléktalanság, az AIDS, a nők jogai, a rasszizmus, a terrorizmus, a drogkereskedelem problémáival. Befolyt jogdíjainak legnagyobb részét humanitárius szervezeteknek, mint pl. a Street Kids International és a Women to Women utalja át.

Az apartheid ellen küzdött: Ruth First dél-afrikai író, újságíró, aktivista (1925–1982)

május 02, 2017 - 21:17
Ruth First - Ben Slow falfestménye, Johannesburg

Életcélja az apartheid rendszer elleni harc volt. Kamaszkorában csatlakozott az ifjúkommunista párthoz, hamarosan ismert szónok és szervező lett. Írói tehetségét is az ügy szolgálatába állította, rendszeresen publikált ellenzéki lapokban, mint a The Guardian és a New Age, a Fighting Talk szerkesztője volt. Férjével együtt a hírhedt Treason Trial egyik vádlottja volt, feketelistára került és eltiltották a közszerepléstől 1963-ban vádemelés nélkül 117 napot töltött börtönben. 1964-ben száműzetésbe ment, angliai egyetemeken volt előadó.

Wilma Pearl Mankiller (1945-2010), az első női cherokee indián törzsfőnök

május 26, 2016 - 22:52

1945. november 18-án az oklahomai Tahlequah-ban született Wilma Pearl Mankiller. Az "Emberölő" családi név egy régi katonai kitüntetésre eredeztethető, amelyet az kapott annak idején, aki megvédelmezte a faluját az ellenségtől.

1956-ban családja az állami indián áttelepítő program keretében elhagyni kényszerült addigi lakhelyét, San Franciscóba költöztek. Az 1960-as években Wilma csatlakozott az amerikai bennszülöttek aktivista mozgalmához, amely abban az időben új inspirációt kapott a harmadik világbeli nacionalista mozgalmaktól és az amerikai emberi jogi mozgalomtól.