A nők és a férfiak története Magyarországon a hosszú 20. században

CímA nők és a férfiak története Magyarországon a hosszú 20. században
Közlemény típusaKönyv
A kiadás éve2008
SzerzőkPető, Andrea
KiadóSzociális és Családügyi Minisztérium
VárosBudapest
ISBN szám978 963 872 5 5
Kulcsszavak20. század, kutatás, nemek, nőtörténet, szociológia, tanulmány
Összefoglalás

A kötet több kutatás és projekt összefoglalása. „A történelem és a történelem tanításaDélkelet-Európában” elnevezésû projektet 2000-ben a Délkelet-Európai Stabilitási Paktumkeretében indították útjára azzal a céllal, hogy segítse az aláíró országok történelem-taní-tását. A projektet a Grazi Egyetem koordinálta az Osztrák Külügyminisztérium pénzügyitámogatásával, az EuroClio, a KulturKontakt Austria, a Georg Eckert Intézet és a Centerfor Democracy and Reconciliation in South Eastern Europe (Thessaloniki) felügyeletével.

A projekt során kilenc ország közremûködô szakértôi a következô köteteket írták meg:

  • Gyermekkor a múltban. 19. és 20. század. Kiegészítô anyag a középiskolák számára. Szerk.:Milan Ristović, Dubravka Stojanović. Association for Social History, Belgrád, 2001.
  • Daniela Grabe: Tanári segédlet a „Gyermekkor a múltban” c. kiegészítô tananyaghoz. KulturKontakt Austria, Graz-Szófia, 2001.
  • Nôk és férfiak a múltban. 19. és 20. század. Kiegészítô anyag a középiskolák számára .Szerk.: Kristina Popova, Petar Vodenicsarov, Snežana Dimitrova. Nemzetközi BalkanisztikaiTanulmányok Szemináriuma, Dél-nyugati Egyetem, Blagoevgrad, 2002.
  • Tanári segédlet a „Nôk, férfiak a múltban – 19. és 20. század” c. kötethez.

Javaslatok atanulási célokhoz és gyakorlatokhoz. Készült a MEH Esélyegyenlôségi Kormányhivatal meg-bízásából 2003-ban. Szerzôk: Bodonczy Andrea, Foki Tamás, Molnár Péter. Szakértô: PetôAndreaA középiskolai történelem-tanítás során használt kötetek elsô változata angolul jelent meg,majd a kiadványokat lefordították a résztvevô kilenc ország nyelvére. A köteteket már többországban használják a középiskolákban. A két tankönyv és a meglévô tanári kézikönyv alap- ján „A gyermekkor és a férfiak-nôk történetének tanítása” címmel kétmodulos, akkreditálttörténelem-tanári továbbképzést rendeztek 2003. november 13–15. és november 27–29. közötta Balassi Bálint Intézetben húsz magyarországi és határon túli magyar történelemtanár rész-vételével. A képzésen merült fel a kiadvány „magyarításának” igénye azzal a céllal, hogy az amagyar történelemrôl már rendelkezésünkre álló ismeretanyaggal jelenjen meg, amely a jelen-legi történelemkönyvekbôl még hiányzik. A magyar tanári segédlet elkészült, többek közöttennek felhasználásával született ez a könyv.A témában folyó magyarországi kutatások lehetôvé tették, hogy a társadalmi nemek tör-ténete középiskolai tananyaggá váljon. Örömmel válogattunk a gyarapodó szakirodalombólszemelvényeket, melyek némelyike már nem hozzáférhetô, de feltétlenül figyelemre érde-mes, s ezeket külön jelöltük éppen úgy, mint a kötet számára íródott részeket is. E kötet azeddigi kutatási eredményeket foglalja össze abban a reményben, hogy a középiskolai diákokmegszeretik a történelmet, és idôvel ôk maguk is örömmel vesznek majd részt az eddigMagyarországon kisebb figyelmet kapott téma további kutatásában. Reméljük, hogy ezt akötetet idôvel újabb, a friss kutatási eredményeket összefoglaló kötet követi majd.

Webcímhttps://www.academia.edu/2944060/_A_n%C5%91k_%C3%A9s_a_f%C3%A9rfiak_t%C3%B6rt%C3%A9nete_Magyarorsz%C3%A1gon_a_hossz%C3%BA_20._sz%C3%A1zadban._Kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_tananyag_a_k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1k_sz%C3%A1m%C3%A1ra._%C3%8Drta_%C3%A9s_%C3%B6ssze%