A népesedéspolitikák rejtett üzenete Szlovákiában és Magyarországon

CímA népesedéspolitikák rejtett üzenete Szlovákiában és Magyarországon
Közlemény típusaKönyv fejezet
A kiadás éve2014
SzerzőkCsánó, Szabina
Az könyv címeNőképek kisebbségben
SorozatcímTanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről
Fejezet címeII. Közélet és magánélet
Oldalak38-48
KiadóPhoenix Polgári Társulás
VárosPozsony
ISBN978-80-971527-1-0
Kulcsszavakbiztosítás, családjog, családtámogatás, demográfia, népesedéspolitika
Összefoglalás

A népességfogyás Magyarországon ésSzlovákiában a jóléti berendezkedés alapjait fenyegeti. A csökkenő lakosság az aktív munkavállalók és az adóbevéte-lek zsugorodását, így a pénz körforgásának hatékonyságát isveszélyezteti. Ezt súlyosbítja a kitolódó átlagos életkor, ami-nek értelmében növekszik az idősödő lakosság aránya. Nemkétséges tehát, hogy rövid- és hosszú távon is alapvető korrekciókra szorul a jóléti rendszer. A mindenkori kormányoka probléma enyhítése érdekében alapvetően a népességszámnövelését tartják elsőrendű céljuknak, azonban egyáltalánnem mindegy, milyen módszereket alkalmaznak. Mivel emberi életekről, és a nők testéről is szó van, érdemes körbejár-ni, hogy a politikai intézkedések hogyan próbálnak beavat-kozni ebbe a személyes térbe. Éppen ezért tanulmányombanarra vállalkozom, hogy feltárjam és összehasonlítsam a kétország népesedéspolitikájának jogi iratokban és népesedés- politikai intézkedéseiben megjelenő tartalmi elemeit. Emel-lett kiemelt hangsúly kerül az anyagok gender szempontú ol-vasatára, továbbá az interszekcionalitás jegyében az elemzéskitér a politikák etnikumokhoz való viszonyára, és megjele-nik a vagyoni helyzet szerinti megkülönböztetés is.

Webcímhttps://nokert.hu/szakirodalom/nokepek-kisebbsegben-2457