Nők Lázadása.: Szin Jánosné beszéde a szept. 21-i orosházi tüntetésen

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Nők Lázadása.: Szin Jánosné beszéde a szept. 21-i orosházi tüntetésen

szeptember 27, 2012 - 20:17
Ne hagyjuk hát azt sem, hogy a 21. században teret nyerjen az a konzervatív jobboldali világnézet, mely nem tartja egyenrangúnak a nőt, megpróbálja irányítani minden lépését, távvezérelni, mintha a világ megrekedt volna a középkor bugyraiban.

Szin Jánosné

Szin Jánosné, az MSZP városi szervezete elnökségi tagja, nyugalmazott pedagógus, a gyógypedagógiai iskola volt igazgatója beszéde, amely elhangzott 2012. szeptember 21-én Orosházán.

Tiltakozás Dr. Varga István nőket, anyákat megalázó megnyilvánulása ellen!

Tisztelt Tiltakozók!

Hazai kutatás szerint hetente legkevesebb egy nő, havonta egy gyermek hal meg családon belüli erőszak miatt. A Magyarországon elkövetett gyilkosságok 39 %-át partnerkapcsolatban követik el. Az ORFK adatai szerint 2011-ben 72 nő halt meg családon belüli erőszak miatt. Magyarországon évente átlagban háromszor annyi halálos áldozata van a családon belüli erőszaknak, mint a fejlett világ többi országában. S ezek csak a legtragikusabban végződő esetek. Ennél lényegesen nagyobb azoknak a nőknek − egyes vélemények szerint minden 5. nő tekinthető ilyennek – és gyermekeknek a száma, akik rendszeres elszenvedői fizikai vagy lelki bántalmazásnak.

E komoly társadalmi probléma kezelése, megoldása fontos feladat kell, hogy legyen. Ezért volt tiszteletreméltó azoknak a civil szervezeteknek a kezdeményezése, melyek több mint százezer támogatót nyertek meg népi kezdeményezés benyújtásához annak érdekében, hogy az országgyűlés a „családon belüli erőszak” tényállását beillessze a Büntető törvénykönyvbe. Álláspontjuk szerint ugyanis egy cselekmény büntetőjogi szabályozása szimbolikus jelentőséggel bír. Az állami fellépés ráébreszti a bántalmazót arra, hogy magatartását a közösség nem tolerálja, az áldozatot pedig arra, hogy vele szemben bűncselekményt követtek el, amit nem köteles eltűrni.

A parlamentben a kezdeményezés alapján – méltatlan körülmények között (éjszaka, néhány képviselő jelenlétében, a Fidesz részéről egy női képviselő sem volt jelen) – lefolytatott vita és döntés is egy hatalmas arculcsapás volt az Országgyűléstől mindazoknak, akik a kezdeményezés mellé álltak, és a bántalmazottaknak is, akiknek az érdekében felléptek.

A vitában résztvevő kormánypárti képviselők egy része érvek híján, érdemi vita és megnyugtató megoldások keresése helyett, szemben a valóság egyértelmű képével, megpróbálta bagatellizálni a problémát, illetve szokásuk szerint másokat és az áldozatokat hibáztatni, lejáratni. Érthetetlen, hogy miért nem megfontolt javaslatokkal éltek erre a fájdalmas és nehéz társadalmi problémára a képviselők.

A városunkban jól ismert Dr. Varga István szégyenletes megnyilatkozása, állásfoglalása azonban még ennél is továbbment, a nőket téve felelőssé a problémáért, és megoldásként – furcsa logikával – több gyermek vállalását és az önmegvalósítás feladását ajánlva számukra, durván megsértve sok-sok nőt és családanyát.

Bár nem először hangzottak el a kormánypártok soraiból idejétmúlt elvek a férfi-női szerepekről. S ezt a pökhendi, kioktató, hatalom ittas reagálást is megszokhattuk már, hiszen oly sok más kérdésben is tapasztalhattuk mégis érthető döbbenetet váltott ki.

S ezen nem változtat semmilyen utólagos bocsánatkérés.

A mai nők már túlhaladtak azon a dilemmán, összeegyeztethető-e a karrier és a család. Tudják a dolgukat és teszik is becsülettel. És a képviselő úr? Vajon teszi-e?

Bűnbakképzés helyett talán nagyobb alázattal a megbízatása és a választói iránt inkább azon kellene munkálkodnia:

− hogy ne kerüljenek családok egyre kilátástalanabb helyzetbe;

− hogy legyenek biztonságos munkahelyek és a családok tisztességgel meg tudjanak élni, és nevelni tudják gyermekeiket;

− hogy az a nő, aki szívesen foglalkozna „csak” azzal, hogy neveli a gyermekeit, ezt megtehesse, mert 1 jövedelemből is biztonságosan megél család;

 − hogy a kormányának a gazdaságpolitikája (mely ma egyre több embert taszít mélyszegénységbe), a szociálpolitikája (amely ma sok pénzt elkölt a nem rászorulókra, és keveset, vagy semmit a rászorulókra), az oktatáspolitikája (amely ma a kiemelkedés esélyét csökkenti) segítse elő a lassú, de folyamatos javulást a népesség növekedésében, és még sorolhatnám.

S ha ez nem megy, átadhatná a helyét másnak! Talán éppen egy nőnek.

Helyes, hogy a borzalmas kezdet után, a közvélemény nyomására végül is a Fidesz visszakozott az ügyben és támogatja, hogy bekerüljön a BTK-ba a kért törvényi tényállás. Meglátjuk, mennyire gondolták ezt komolyan!

Ne hagyjuk hát azt sem, hogy a 21. században teret nyerjen az a konzervatív jobboldali világnézet, mely nem tartja egyenrangúnak a nőt, megpróbálja irányítani minden lépését, távvezérelni, mintha a világ megrekedt volna a középkor bugyraiban.

Ne hagyjuk, hogy bárki is megkérdőjelezze a nők önrendelkezési jogát! Emeljük fel a szavunkat, tiltakozzunk ellene!

Mint azok a nők, akik felháborodásuknak hangot adva az interneten arra hívnak fel, hogy „…tudatosítsuk a szomszéd lányával, asszonyával, Magyarország minden hölgyével, hogy a Fidesz nem mellettük állt ki, miután rákényszerült, hogy foglalkozzon a családon belüli erőszakkal ….”

„Tehát az a nő, aki a legközelebbi választásokon a Fideszre szavaz, az a saját megalázására, és megverettetésére, meggyilkolására szavaz.”

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)"Ne húzzátok ki a gyufát, fiúk!" - Lovas Nagy Anna nyitóbeszéde a Nők Lázadása tüntetésen

szeptember 17, 2012 - 19:52
Lovas Nagy Anna (Fotó: Ökrös Attila)
Szeretettel köszöntök mindenkit aki eljött és azokat is akik otthonról támogatnak minket, akik az ország legkisebb zugából csatlakoztak a Facebook felhíváshoz, és azoknak, akik külföldről is fontosnak tartják a magyar nők ügyét. Külön szeretném megköszönni Simon Zsuzsának Londonban, ahol velünk egy időben, most tüntetnek a konzulátus előtt. Simon Zsuzsa üzeni: „ majd ha nem csak a méhem kell otthon, hazamegyek”. 

A rendőrség rendőrnőket küldött, a rendőrség megértette az üzenetünket, ugyanezt várjuk a pártoktól és a kormánytól.

Kuszing Gábor (PATENT, Stop! Férfierőszak) beszéde a Nők Lázadása tüntetésen

szeptember 22, 2012 - 21:57
Kuszing Gábor (Fotó: Ökrös Attila)
Jó napot kívánok. Kuszing Gábor vagyok, a Patent Egyesülettől (), amely a nők elleni erőszak és diszkrimináció ellen küzd, és a Stop-Férfierőszak Projektnek () is tagja vagyok, amely olyan férfiakat kíván megszólítani, akik saját életükben, illetve társadalmi szinten tenni kívának a nők elleni erőszak ellen.

Ki issza meg a narancs levét? - Alföldi Andrea (Magyar Nők Szövetsége, elnök) beszéde a Nők Lázadása tüntetésen

szeptember 22, 2012 - 22:07
Alföldi Andrea (Fotó: Ökrös Attila)
Immár a Köztársaság-mentes Magyarország parlamentje újra megmutatta a macho-Magyarország szörnyszülött elképzelését, melyben a nők szerepét a háztartás és utódgondozás világában határozza meg.
 
Azon elfogadott, előítéletes társadalmi konszenzus tanúi lehetünk, amikor a nőkről nők nélkül döntenek. Napjaink férfi uralta „szabadságharcos” és „pipogya ellenzéki mozgalmak, és pártok” reneszánszában úgy érezhetjük, a történelem ismétli önmagát.