Nők Lázadása.: Szin Jánosné beszéde a szept. 21-i orosházi tüntetésen

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Nők Lázadása.: Szin Jánosné beszéde a szept. 21-i orosházi tüntetésen

szeptember 27, 2012 - 20:17
Ne hagyjuk hát azt sem, hogy a 21. században teret nyerjen az a konzervatív jobboldali világnézet, mely nem tartja egyenrangúnak a nőt, megpróbálja irányítani minden lépését, távvezérelni, mintha a világ megrekedt volna a középkor bugyraiban.

Szin Jánosné

Szin Jánosné, az MSZP városi szervezete elnökségi tagja, nyugalmazott pedagógus, a gyógypedagógiai iskola volt igazgatója beszéde, amely elhangzott 2012. szeptember 21-én Orosházán.

Tiltakozás Dr. Varga István nőket, anyákat megalázó megnyilvánulása ellen!

Tisztelt Tiltakozók!

Hazai kutatás szerint hetente legkevesebb egy nő, havonta egy gyermek hal meg családon belüli erőszak miatt. A Magyarországon elkövetett gyilkosságok 39 %-át partnerkapcsolatban követik el. Az ORFK adatai szerint 2011-ben 72 nő halt meg családon belüli erőszak miatt. Magyarországon évente átlagban háromszor annyi halálos áldozata van a családon belüli erőszaknak, mint a fejlett világ többi országában. S ezek csak a legtragikusabban végződő esetek. Ennél lényegesen nagyobb azoknak a nőknek − egyes vélemények szerint minden 5. nő tekinthető ilyennek – és gyermekeknek a száma, akik rendszeres elszenvedői fizikai vagy lelki bántalmazásnak.

E komoly társadalmi probléma kezelése, megoldása fontos feladat kell, hogy legyen. Ezért volt tiszteletreméltó azoknak a civil szervezeteknek a kezdeményezése, melyek több mint százezer támogatót nyertek meg népi kezdeményezés benyújtásához annak érdekében, hogy az országgyűlés a „családon belüli erőszak” tényállását beillessze a Büntető törvénykönyvbe. Álláspontjuk szerint ugyanis egy cselekmény büntetőjogi szabályozása szimbolikus jelentőséggel bír. Az állami fellépés ráébreszti a bántalmazót arra, hogy magatartását a közösség nem tolerálja, az áldozatot pedig arra, hogy vele szemben bűncselekményt követtek el, amit nem köteles eltűrni.

A parlamentben a kezdeményezés alapján – méltatlan körülmények között (éjszaka, néhány képviselő jelenlétében, a Fidesz részéről egy női képviselő sem volt jelen) – lefolytatott vita és döntés is egy hatalmas arculcsapás volt az Országgyűléstől mindazoknak, akik a kezdeményezés mellé álltak, és a bántalmazottaknak is, akiknek az érdekében felléptek.

A vitában résztvevő kormánypárti képviselők egy része érvek híján, érdemi vita és megnyugtató megoldások keresése helyett, szemben a valóság egyértelmű képével, megpróbálta bagatellizálni a problémát, illetve szokásuk szerint másokat és az áldozatokat hibáztatni, lejáratni. Érthetetlen, hogy miért nem megfontolt javaslatokkal éltek erre a fájdalmas és nehéz társadalmi problémára a képviselők.

A városunkban jól ismert Dr. Varga István szégyenletes megnyilatkozása, állásfoglalása azonban még ennél is továbbment, a nőket téve felelőssé a problémáért, és megoldásként – furcsa logikával – több gyermek vállalását és az önmegvalósítás feladását ajánlva számukra, durván megsértve sok-sok nőt és családanyát.

Bár nem először hangzottak el a kormánypártok soraiból idejétmúlt elvek a férfi-női szerepekről. S ezt a pökhendi, kioktató, hatalom ittas reagálást is megszokhattuk már, hiszen oly sok más kérdésben is tapasztalhattuk mégis érthető döbbenetet váltott ki.

S ezen nem változtat semmilyen utólagos bocsánatkérés.

A mai nők már túlhaladtak azon a dilemmán, összeegyeztethető-e a karrier és a család. Tudják a dolgukat és teszik is becsülettel. És a képviselő úr? Vajon teszi-e?

Bűnbakképzés helyett talán nagyobb alázattal a megbízatása és a választói iránt inkább azon kellene munkálkodnia:

− hogy ne kerüljenek családok egyre kilátástalanabb helyzetbe;

− hogy legyenek biztonságos munkahelyek és a családok tisztességgel meg tudjanak élni, és nevelni tudják gyermekeiket;

− hogy az a nő, aki szívesen foglalkozna „csak” azzal, hogy neveli a gyermekeit, ezt megtehesse, mert 1 jövedelemből is biztonságosan megél család;

 − hogy a kormányának a gazdaságpolitikája (mely ma egyre több embert taszít mélyszegénységbe), a szociálpolitikája (amely ma sok pénzt elkölt a nem rászorulókra, és keveset, vagy semmit a rászorulókra), az oktatáspolitikája (amely ma a kiemelkedés esélyét csökkenti) segítse elő a lassú, de folyamatos javulást a népesség növekedésében, és még sorolhatnám.

S ha ez nem megy, átadhatná a helyét másnak! Talán éppen egy nőnek.

Helyes, hogy a borzalmas kezdet után, a közvélemény nyomására végül is a Fidesz visszakozott az ügyben és támogatja, hogy bekerüljön a BTK-ba a kért törvényi tényállás. Meglátjuk, mennyire gondolták ezt komolyan!

Ne hagyjuk hát azt sem, hogy a 21. században teret nyerjen az a konzervatív jobboldali világnézet, mely nem tartja egyenrangúnak a nőt, megpróbálja irányítani minden lépését, távvezérelni, mintha a világ megrekedt volna a középkor bugyraiban.

Ne hagyjuk, hogy bárki is megkérdőjelezze a nők önrendelkezési jogát! Emeljük fel a szavunkat, tiltakozzunk ellene!

Mint azok a nők, akik felháborodásuknak hangot adva az interneten arra hívnak fel, hogy „…tudatosítsuk a szomszéd lányával, asszonyával, Magyarország minden hölgyével, hogy a Fidesz nem mellettük állt ki, miután rákényszerült, hogy foglalkozzon a családon belüli erőszakkal ….”

„Tehát az a nő, aki a legközelebbi választásokon a Fideszre szavaz, az a saját megalázására, és megverettetésére, meggyilkolására szavaz.”

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)"Varga Pityu nem csak egy ül a Parlamentben" - Péterfy-Novák Éva (Nők a Pályán) beszéde a Nők Lázadása tüntetésen

szeptember 17, 2012 - 15:56
Péterfy-Novák Éva (Fotó: Csöre András)
A látszat az, mintha fel lehetne lélegezni. De ez, ismétlem, csak a látszat.

Semmi sincs megoldva.

Varga Pityu nem csak egy ül a Parlamentben.

A mondataival az ország férfilakosságának nyilván jelentős része egyet ért.

Varga Istvánok tíz, és százezreivel, millióival kell még megértetni, hogy mért szalonképtelen, mért felháborító, miért vérlázító az a gondolkodás, amit képviselnek.

Már régen foglalkozni kellett volna a nők helyzetének tarthatatlanságával, akkor most nem jutottunk volna idáig.

Kováts Virág (Milla) beszéde a Nők Lázadása tüntetésen

szeptember 17, 2012 - 14:14
Kováts Virág (Fotó: Ökrös Attila)
Kováts Virág vagyok. 36 éves, egyedülálló, heteroszexuális, gyermektelen nő. Ha úgy tetszik szingli!

Miért?

Azért, mert én így döntöttem! Mert jogomban áll dönteni!

Lehet, hogy nincs ez a jogom törvénybe iktatva, de megígérem nektek, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy ez megváltozzon!

Ahogy jogomban áll arról dönteni, hogy a testemet áruba bocsájtom vagy sem!

Ahogy jogomban áll arról dönteni, hogy ha gyereket akarok, azt egyedül, vagy egy társsal tervezem – legyen a párom azonos vagy ellenkező nemű!

Langer Ármin (Szim Salom) beszéde a Nők Lázadása tüntetésen

szeptember 17, 2012 - 14:57
A Szim Salom Hitközség tagjai a Nők Lázadása tüntetésen (Fotó: Mindenki Joga Radio Show)
Sziasztok lázadótársak!

Langer Ármin vagyok, a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség vezetőségi tagja – férfi, és feminista. Balomon Dóra, közösségünk egyik pillére, aki rávette zsinagógánkat, hogy nevünkkel támogassuk a mai megmozdulást. Hogy mégis miért én beszélek? Dóra egy olyan cégnél dolgozik, ahol főnökei nem tanácsolták neki a mai rendezvényen való fölszólalást. Nyugi, nem fogok olyat mondani, amivel ő ne értene egyet.