Nők Lázadása.: Szin Jánosné beszéde a szept. 21-i orosházi tüntetésen

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Nők Lázadása.: Szin Jánosné beszéde a szept. 21-i orosházi tüntetésen

szeptember 27, 2012 - 20:17
Ne hagyjuk hát azt sem, hogy a 21. században teret nyerjen az a konzervatív jobboldali világnézet, mely nem tartja egyenrangúnak a nőt, megpróbálja irányítani minden lépését, távvezérelni, mintha a világ megrekedt volna a középkor bugyraiban.

Szin Jánosné

Szin Jánosné, az MSZP városi szervezete elnökségi tagja, nyugalmazott pedagógus, a gyógypedagógiai iskola volt igazgatója beszéde, amely elhangzott 2012. szeptember 21-én Orosházán.

Tiltakozás Dr. Varga István nőket, anyákat megalázó megnyilvánulása ellen!

Tisztelt Tiltakozók!

Hazai kutatás szerint hetente legkevesebb egy nő, havonta egy gyermek hal meg családon belüli erőszak miatt. A Magyarországon elkövetett gyilkosságok 39 %-át partnerkapcsolatban követik el. Az ORFK adatai szerint 2011-ben 72 nő halt meg családon belüli erőszak miatt. Magyarországon évente átlagban háromszor annyi halálos áldozata van a családon belüli erőszaknak, mint a fejlett világ többi országában. S ezek csak a legtragikusabban végződő esetek. Ennél lényegesen nagyobb azoknak a nőknek − egyes vélemények szerint minden 5. nő tekinthető ilyennek – és gyermekeknek a száma, akik rendszeres elszenvedői fizikai vagy lelki bántalmazásnak.

E komoly társadalmi probléma kezelése, megoldása fontos feladat kell, hogy legyen. Ezért volt tiszteletreméltó azoknak a civil szervezeteknek a kezdeményezése, melyek több mint százezer támogatót nyertek meg népi kezdeményezés benyújtásához annak érdekében, hogy az országgyűlés a „családon belüli erőszak” tényállását beillessze a Büntető törvénykönyvbe. Álláspontjuk szerint ugyanis egy cselekmény büntetőjogi szabályozása szimbolikus jelentőséggel bír. Az állami fellépés ráébreszti a bántalmazót arra, hogy magatartását a közösség nem tolerálja, az áldozatot pedig arra, hogy vele szemben bűncselekményt követtek el, amit nem köteles eltűrni.

A parlamentben a kezdeményezés alapján – méltatlan körülmények között (éjszaka, néhány képviselő jelenlétében, a Fidesz részéről egy női képviselő sem volt jelen) – lefolytatott vita és döntés is egy hatalmas arculcsapás volt az Országgyűléstől mindazoknak, akik a kezdeményezés mellé álltak, és a bántalmazottaknak is, akiknek az érdekében felléptek.

A vitában résztvevő kormánypárti képviselők egy része érvek híján, érdemi vita és megnyugtató megoldások keresése helyett, szemben a valóság egyértelmű képével, megpróbálta bagatellizálni a problémát, illetve szokásuk szerint másokat és az áldozatokat hibáztatni, lejáratni. Érthetetlen, hogy miért nem megfontolt javaslatokkal éltek erre a fájdalmas és nehéz társadalmi problémára a képviselők.

A városunkban jól ismert Dr. Varga István szégyenletes megnyilatkozása, állásfoglalása azonban még ennél is továbbment, a nőket téve felelőssé a problémáért, és megoldásként – furcsa logikával – több gyermek vállalását és az önmegvalósítás feladását ajánlva számukra, durván megsértve sok-sok nőt és családanyát.

Bár nem először hangzottak el a kormánypártok soraiból idejétmúlt elvek a férfi-női szerepekről. S ezt a pökhendi, kioktató, hatalom ittas reagálást is megszokhattuk már, hiszen oly sok más kérdésben is tapasztalhattuk mégis érthető döbbenetet váltott ki.

S ezen nem változtat semmilyen utólagos bocsánatkérés.

A mai nők már túlhaladtak azon a dilemmán, összeegyeztethető-e a karrier és a család. Tudják a dolgukat és teszik is becsülettel. És a képviselő úr? Vajon teszi-e?

Bűnbakképzés helyett talán nagyobb alázattal a megbízatása és a választói iránt inkább azon kellene munkálkodnia:

− hogy ne kerüljenek családok egyre kilátástalanabb helyzetbe;

− hogy legyenek biztonságos munkahelyek és a családok tisztességgel meg tudjanak élni, és nevelni tudják gyermekeiket;

− hogy az a nő, aki szívesen foglalkozna „csak” azzal, hogy neveli a gyermekeit, ezt megtehesse, mert 1 jövedelemből is biztonságosan megél család;

 − hogy a kormányának a gazdaságpolitikája (mely ma egyre több embert taszít mélyszegénységbe), a szociálpolitikája (amely ma sok pénzt elkölt a nem rászorulókra, és keveset, vagy semmit a rászorulókra), az oktatáspolitikája (amely ma a kiemelkedés esélyét csökkenti) segítse elő a lassú, de folyamatos javulást a népesség növekedésében, és még sorolhatnám.

S ha ez nem megy, átadhatná a helyét másnak! Talán éppen egy nőnek.

Helyes, hogy a borzalmas kezdet után, a közvélemény nyomására végül is a Fidesz visszakozott az ügyben és támogatja, hogy bekerüljön a BTK-ba a kért törvényi tényállás. Meglátjuk, mennyire gondolták ezt komolyan!

Ne hagyjuk hát azt sem, hogy a 21. században teret nyerjen az a konzervatív jobboldali világnézet, mely nem tartja egyenrangúnak a nőt, megpróbálja irányítani minden lépését, távvezérelni, mintha a világ megrekedt volna a középkor bugyraiban.

Ne hagyjuk, hogy bárki is megkérdőjelezze a nők önrendelkezési jogát! Emeljük fel a szavunkat, tiltakozzunk ellene!

Mint azok a nők, akik felháborodásuknak hangot adva az interneten arra hívnak fel, hogy „…tudatosítsuk a szomszéd lányával, asszonyával, Magyarország minden hölgyével, hogy a Fidesz nem mellettük állt ki, miután rákényszerült, hogy foglalkozzon a családon belüli erőszakkal ….”

„Tehát az a nő, aki a legközelebbi választásokon a Fideszre szavaz, az a saját megalázására, és megverettetésére, meggyilkolására szavaz.”

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)"A kormány azt állítja: a politika, a kampány férfisport. Igaz ez? Nem igaz!" - Lovas Nagy Anna és Antoni Rita beszéde az október 23-i Milla tüntetésen

október 24, 2012 - 10:13
Három nő a Millán: Antoni Rita, Lovas Nagy Anna, S. Kállai Szilvia

Nőtársaim és férfitársaim! Társaim a bajban!

Kormányváltó megmozduláson vagyunk. Mi itt mindannyian, és akik nem tudtak eljönni, de egyetértenek velünk, mi mind tudjuk: ezt a szégyenkormányt le kell váltani!

Eljött az idő, hogy a magyar nők és férfiak együtt vezessék vissza az országot Európába. Váltsuk le a régi rendszerben gondolkodókat, a hitetlen opportunistákat, a pozíciójukat pénzre váltókat, a nőket szülőcsatornának tekintő cinikus bandát!

"A szexizmus társadalmi betegség" - Langer Ármin beszéde

május 24, 2013 - 20:54
Langer Ármin (Kati Holland fotója, részlet)

Sziasztok lázadótársak!

„Isten mindannyiunknak a szívébe képességeket és küldetéstudatot táplált, nem firtatva, hogy milyen neműek vagyunk. Tehát férfiak és nők számára is ugyanúgy elérhetőnek kell lennie minden hivatásnak, kinek-kinek a maga Isten által adott képességei szerint” –  ezek Regina Jonas szavai voltak, az első női rabbié, akit 1934-ben avattak rabbivá Németországban.    

"Azért jöttem, hogy leszámoljak a pártpolitikai kereszténység legendájával"

május 24, 2013 - 21:24
Balta F. (Fotó: Kati Holland)
 Sziasztok!

Engem semmi nem kvalifikál arra, hogy ma itt álljak, és egészen tegnapig nem is készültem erre. Nem vagyok lelkész, teológus, pszichológus, jogász, sem a hittudomány, sem a családon belüli erőszak nem a szakterületem.

Akkor miért is állok itt? Elsősorban a bántalmazottak miatt, de magam miatt is.

Kettős életet élek.