Szakirodalmi archívum

Found 58 results
Szűrők: Az Utónév Első Betűje is B  [Minden szűrő visszaállítása]
Könyv
Badinter, Elizabeth. Az anyai érzés története. Debrecen: Csokonay, 2000.
Bögre, Zsuzsanna. Asszonysorsok. Budapest: Ráció Kiadó, 2006.
Balogh, Margit, and Katalin S. Nagy. Asszonysorsok a 20. században. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, 2000.
Bolemant, Lilla, and Marianna Szapu. Bevezetés a gendertanulmányokba. Pozsony – Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015.
Károlyi, Mihályné, Pál Justus, and Péter Balabán. Együtt a forradalomban. [Emlékezések, naplójegyzetek.]. 4th ed. Budapest: Európa Kiadó, 1985.
Bakó, Boglárka, and Zsófia Tóth Eszter. Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2008.
Bonino, Luis, Szil Péter, and Kuszing Gábor. Hétköznapi  hímsovinizmus. Budapest: Habeas Corpus Munkacsoport – Stop-Férfierõszak Projekt, 2006.
Bonino, Luis, and Péter Szil. Hétköznapi hímsovinizmus. A párkapcsolatierőszak, és amit még nem nevezünk annak. Budapest: Habeas Corpus Munkacsoport, 2006.
Moran, Caitlin. Hogyan legyünk tökös csajok?. Budapest: Alexandra Könyvkiadó, 2013.
Borgos, Anna. Holnaplányok. Nők a pszichoanalízis budapesti iskolájában.. Budapest: Noran Libro, 2018.
Jane, Rogers, and Csilla Béres. Jessie Lamb testamentuma. Budapest: Ad Astra Kiadó, 2013.
Bori, Hoppál. Kebelbarátnők. Mellbeszélgetések nőkkel, nőknek. Budapest: Jaffa Kiadó, 2010.
Bódis, Kriszta. Kisasszonyképző: Tüdős Klára regényes élettörténete In Istenhegy . Budapest: Európa, 2022.
Bancroft, Lundy, Jay G. Silverman, Daniel Rirtchie, Gábor Kuszing, and Péter Szil. Lehet-e jó apa a bántalmazó? A partnerbántalmazás hatása a szülő-gyermek kapcsolatra. Budapest: Háttér Kiadó, 2013.
Bars, Sári. A második műszak. Budapest: Kossuth Kiadó, 1959.
Borgos, Anna. Nemek között. Budapest: Noran Libro Kiadó, 2013.
Sloane, Ethel, and Schoket Bernadette. A nő biológiája. Budapest: Gondolat Kiadó, 1987.
Balogh, Margit, and Mária Palasik. Nők a magyar tudományban. 115 életrajz. . Budapest: Napvilág , 2010.
Bajári, Rita, and Orsolya Báthory. A nők és a régi magyarországi vallásosság In Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok. Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015.
Bajári, Rita, and Orsolya Báthory. A nők és a régi magyarországi vallásosság In Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok. Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015.
Bolemant, Lilla. Nőképek kisebbségben In Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
Bollmann, Stefan, and Sárossi Bogáta. Az olvasó nők veszélyesek. Budapest: Scolar Kiadó, 2008.
Bollmann, Stefan, and Sárossi Bogáta. Az olvasó nők veszélyesek. Budapest: Scolar Kiadó, 2008.
Kérchy, Anna, Réka Mónika Cristian, Zsuzsanna Arany, Enikő Bollobás, Éva Bruckner, Anna Dalos, Magdolna Hargittai, Katalin Kéri, Larisa Kocic-Zámbó, Béla Pukánszky et al. Pioneer Hungarian Women in Science and Education. Budapest: MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, 2022.
Kérchy, Anna, Réka Mónika Cristian, Zsuzsanna Arany, Enikő Bollobás, Éva Bruckner, Anna Dalos, Magdolna Hargittai, Katalin Kéri, Larisa Kocic-Zámbó, Béla Pukánszky et al. Pioneer Hungarian Women in Science and Education. Budapest: MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, 2022.
Baker, Anne. Rabszolgák ​földjén. Egy magyar nő felfedezők és rabszolgák között 1870–1873., 1987.
Benard, Cheryl, and Edit Schlaffer. Tűsarkú cipőben, hátrafelé... is tudunk annyit, mint a férfiak!. Budapest: Hungaprint Kiadó, 1992.
Bagossy, Éva M.. Veres Pélné (magánkiadás, dédunokája). Budapest: Veres Pálné Gimnázium, 1996.
Könyv fejezet
Borbíró, Fanni. "Budapesti nőegyletek 1862-1904." In A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, 185-207. Budapest: Argumentum , 2007.
Bolemant, Lilla. "Feminista irodalomszemlélet." In Bevezetés a gendertanulmányokba, 223-248. Pozsony – Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015.
Bolemant, Lilla, and Marianna Mrva. "Lányok és fiúk az iskolában. A lányok és a fiúk iskolai teljesítménye és a genderpedagógia lehetőségei." In Nőképek kisebbségben, 56-64. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
Bolemant, Éva. "A magyarlakta régiók „családi” ügyei. Az életvezetési tréningek tapasztalata." In Nőképek kisebbségben, 64-66. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
Bolemant, Lilla. "Médiavalóság - a média szerepe a nemi viselkedés alakításában." In Bevezetés a gendertanulmányokba, 195-203. Pozsony – Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015.
Bolemant, Lilla. "A nemi szerepek és a nemi szocializáció." In Bevezetés a gendertanulmányokba, 71-93. Pozsony – Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015.
Bódy, Zsombor. "A női munka felszabadítása vagy korlátozása. A női eszmények változása, a női egyenjogúság konfliktusai és a női szervezetek állásfoglalásai a két világháború közötti középosztályban." In Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban, 93-112. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2008.
Bucholtz, Mary, and Valéria Juhász. "A szociolingvisztikában vizsgált biológiai nemek közti különbségektől a genderváltozatokig." In Társadalmi nem és nyelvhasználat, edited by Nóra Romsics, 9-20. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (JGyTF Press), 2011.
Bárczi, Zsófia. "Az utolsó úr. Szenes Piroska elfeledett regénye." In Nőképek kisebbségben, 66-70. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
Thesis
Barbara, Kisdi. Háborítatlanul. A modern otthonszülés értelmezése In Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok. Vol. PhD. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2011.