Szakirodalmi archívum

Found 56 results
Szűrők: A Cím Első Betűje is N  [Minden szűrő visszaállítása]
2022
Kahlo, Frida, and Anna Szabó T.. Napló. Komárom: POKET, 2022.
Bonilla, Lara, and Andrea Horváth Kávai. "Női test, férfigyógyszer ." Telex.hu (2022).
Hart, Réka. "Nők és a zsebkendőnyi terek." Nőemlék Blog (2022).
2020
Gyáni, Gábor. A nő élete – történelmi perspektívában. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020.
2015
Bolemant, Lilla. "A nemi szerepek és a nemi szocializáció." In Bevezetés a gendertanulmányokba, 71-93. Pozsony – Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015.
Antoni, Rita. "A nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak." In Bevezetés a gendertanulmányokba, 169-195. Pozsony – Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015.
Bajári, Rita, and Orsolya Báthory. A nők és a régi magyarországi vallásosság In Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok. Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015.
Antoni, Rita. "A nők reprodukciós jogai." In Bevezetés a gendertanulmányokba, 103-137. Pozsony – Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015.
2014
Csánó, Szabina. "A népesedéspolitikák rejtett üzenete Szlovákiában és Magyarországon." In Nőképek kisebbségben, 38-48. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
Szapu, Marianna. "A nők emberi jogai filozófiai-történelmi megközelítésben." In Nőképek kisebbségben, 9-12. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
Habán, Dana. "A nők képviselete a politikai döntéshozatalban." In Nőképek kisebbségben, 30-32. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
Bolemant, Lilla. Nőképek kisebbségben In Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
Juhász, Borbála, Ilonszki Gabriella, Szekeres Valéria, Dósa Mariann, Krizsán Andrea, Vajda Róza, Aczél Zsófia, Gyarmati Andrea, Kovács Katalin, Kereszty Orsolya et al. A nőtlen évek ára: A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989–2013. Budapest: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség , 2014.
Huszár, Ágnes, and Erika Kegyes. "Nyelvtani nem, női foglalkozásnevek és gender." In Nőképek kisebbségben, 82-91. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix Polgári Társulás, 2014.
2013
Borgos, Anna. Nemek között. Budapest: Noran Libro Kiadó, 2013.
Mester, Dóra Djamila. Nő, anya, szerető. Budapest: Jaffa Kiadó, 2013.
Menyhért, Anna. Női irodalmi hagyomány. Budapest: Napvilág Kiadó, 2013.
Falcsik, Mária. Nőket néző képek. Budapest: Scholar Kiadó, 2013.
2009
Silverman, Debora, Noémi Saly, Éva Federmayer, Mária Neményi, and Anna Kende. "Nőszerepek." Replika 35 (2009): 77-141.
"Nőtörténelem." Rubikon (2009).
2004
Shahar, Shulamith. A negyedik rend. Nők a középkorban. Budapest: Ozoros Kiadó, 2004.
2002
Fraedrich, Kathe. Nők a Gulagon. Debrecen: Canissa, 2002.
2001
Angier, Natalie, and Ladányi Katalin. A nő intim földrajza. Budapest: Magyar Könyvklub, 2001.
Pető, Andrea. "A nőtörténetírás története." Rubicon (2001): 42-44.
2000
Duby, George. A nő a középkorban. Budapest: Corvina Kiadó, 2000.
1995
Haraszti, Margit. "Nők és nevek." Nőszemély - feminista lap (1995): 6-7.
Fábián, Katalin. "Nőmozgalmak nyugaton és keleten." Nőszemély - feminista lap (1995): 8-11.
1989
Yaffé, Maurice, and Elizabeth Fenwick. A nemi öröm. Budapest: Medicina / Park Kiadó, 1989.
1987
Sloane, Ethel, and Schoket Bernadette. A nő biológiája. Budapest: Gondolat Kiadó, 1987.
1952
Pállfy, Ilona. A nők a magyar függetlenségért. Budapest: Művelt Nép Könyvkiadó, 1952.
1908
Gilman, Charlotte Perkins, and Rózsa Schwimmer. A nő gazdasági helyzete . Budapest : Grill Károly, 1908.
1876
Mill, John Stuart, and József Egei. A nő alárendeltsége . Szatmár : Nagy Ny. , 1876.