Szakirodalmi archívum

Found 46 results
Szűrők: Kulcsszó is Történelem  [Minden szűrő visszaállítása]
2017
Favilli, Elena, Francesca Cavallo, and Anna Todero. Esti mesék lázadó lányoknak - 100 különleges nő története. Budapest: Móra Könyvkiadó, 2017.
Kormos, Valéria. A végtelen foglyai – Magyar nők szovjet rabságban 1945–1947.. Budapest: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2017.
2015
Estók, János, and Károly Szerencsés. Híres nők a magyar történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 2015.
Bajári, Rita, and Orsolya Báthory. A nők és a régi magyarországi vallásosság In Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok. Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015.
2013
Pécsi, Katalin. Lányok, anyák In Elmeséletlen női történetek. Budapest: Novella Kiadó, 2013.
2009
"Nőtörténelem." Rubikon (2009).
2007
Borbíró, Fanni. "Budapesti nőegyletek 1862-1904." In A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, 185-207. Budapest: Argumentum , 2007.
Szapor, Judit. "A magánszférától a politikai szféráig. Magyar nők a politikában a kezdetektől 1945-ig." In A nő és a politikum, 129-144. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.
Palasik, Mária. "A női egyenjogúság szabályozása Magyarországon a 20. század második felében." In A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon, 81-125. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.
Pécsi, Katalin. Sós kávé In Elmeséletlen női történetek. Budapest: Novella Kiadó, 2007.
2006
Bögre, Zsuzsanna. Asszonysorsok. Budapest: Ráció Kiadó, 2006.
Bögre, Zsuzsanna. "Asszonysorsok 1956 után." Valóság XLIX, no. 6 (2006).
Mária, Joó. Emberi természet, női természet. Budapest: ELTE, 2006.
Gyáni, Gábor, and Beáta Nagy. Nők a modernizálódó magyar társadalomban. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2006.
Szapor, Judit. "A 'Radikális asszonyok' Magyar nők az 1918-as demokratikus forradalomban." In Nők a modernizálódó magyar társadalomban, 248-277. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2006.
2005
Judit, Acsády. A varázstalanító emancipáció mítosza In ELTE Szociológiai Intézet. Vol. PhD. Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 2005.
2003
Pető, Andrea. Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században. Budapest: A Nõk a Valódi Esélyegyenlõségért Alapítvány, 2003.
2002
Fraedrich, Kathe. Nők a Gulagon. Debrecen: Canissa, 2002.
2001
Pető, Andrea. "A nőtörténetírás története." Rubicon (2001): 42-44.
Pető, Andrea. Rajk Júlia. Budapest: Balassi Kiadó, 2001.
Kormos, Valéria. A végtelen foglyai. Magyar nők szovjet fogságban 1945-1947.. Budapest: XX. Század Intézet – Kairosz, 2001.
2000
Balogh, Margit, and Katalin S. Nagy. Asszonysorsok a 20. században. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, 2000.
Duby, George. A nő a középkorban. Budapest: Corvina Kiadó, 2000.
1995
Fábián, Katalin. "Nőmozgalmak nyugaton és keleten." Nőszemély - feminista lap (1995): 8-11.
1993
Szádeczky-Kardoss, Irma. Báthory Erzsébet igazsága. Budapest: Nesztor Kiadó, 1993.
1989
Utrio, Kaari. Éva lányai. Az európai nő története.. Budapest: Corvina Kiadó, 1989.
1980
Dániel, Anna, and George Sand. Roland polgártársnő In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1980.
1978
Magda, Aranyossi. Rendszertelen önéletrajz. Buapest: Kossuth Kiadó, 1978.
1963
Aranyossi, Magda. Lázadó asszonyok. A magyar nőmunkásmozgalom története 1867–1919. Budapest: Kossuth Kiadó, 1963.
Sáfrán, Györgyi. Teleki Blanka és köre In Magyar századok. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1963.
1952
Pállfy, Ilona. A nők a magyar függetlenségért. Budapest: Művelt Nép Könyvkiadó, 1952.