Szakirodalmi archívum

Found 95 results
Szűrők: Kulcsszó is nőtörténet  [Minden szűrő visszaállítása]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Badinter, Elizabeth. Az anyai érzés története. Debrecen: Csokonay, 2000.
Bagossy, Éva M.. Veres Pélné (magánkiadás, dédunokája). Budapest: Veres Pálné Gimnázium, 1996.
Baker, Anne. Rabszolgák ​földjén. Egy magyar nő felfedezők és rabszolgák között 1870–1873., 1987.
Bakó, Boglárka, and Zsófia Tóth Eszter. Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2008.
Balogh, Margit, and Katalin S. Nagy. Asszonysorsok a 20. században. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, 2000.
Bars, Sári. A második műszak. Budapest: Kossuth Kiadó, 1959.
Bódy, Zsombor. "A női munka felszabadítása vagy korlátozása. A női eszmények változása, a női egyenjogúság konfliktusai és a női szervezetek állásfoglalásai a két világháború közötti középosztályban." In Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban, 93-112. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2008.
Bögre, Zsuzsanna. Asszonysorsok. Budapest: Ráció Kiadó, 2006.
Bögre, Zsuzsanna. "Asszonysorsok 1956 után." Valóság XLIX, no. 6 (2006).
Borbíró, Fanni. "Budapesti nőegyletek 1862-1904." In A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, 185-207. Budapest: Argumentum , 2007.
Brezovszky, Anikó Dobosné. Női lapok a 19-20. században. A Somogyi Könyvtár virtuális kiállítása., 2007.
D
Dallos, György. A cselekvés szerelmese. Duczynska Ilona élete In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1984.
Dániel, Anna, and George Sand. Roland polgártársnő In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1980.
Dániel, Anna. Teréz ​küldetése. Budapest: Kossuth Kiadó, 1986.
Dániel, Anna. A világ színpadán. Bertha von Suttner élete In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1982.
de Beauvoir, Simone. A második nem. Budapest: Gondolat Kiadó, 1970.
Döme, Piroska. Asszony a viharban. Budapest: Kossuth Kiadó, 1974.
Dornemann, Louise. Clara Zetkin In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1984.
Dózsa, Katalin F.. "Pesti nő a századfordulón. Nőkérdés: feminin vagy feminista." Rubicon 3 (1991).
Duby, George. A nő a középkorban. Budapest: Corvina Kiadó, 2000.
G
Gábor, Gyáni. A nő élete – történelmi perspektívában . Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020.
Gagyi, József. "Boszorkányok ördögök – bűvölés bájolás." Korunk (2005).
Gyáni, Gábor, and Beáta Nagy. Nők a modernizálódó magyar társadalomban. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2006.
K
Károlyi, Mihályné, Pál Justus, and Péter Balabán. Együtt a forradalomban. [Emlékezések, naplójegyzetek.]. 4th ed. Budapest: Európa Kiadó, 1985.
Kelly-Gadol, Joan. "A nemek társadalmi viszonyai. A nők történelmének módszertani jelentősége." AETAS 4 (1993): 139-153.
Kéri, Katalin. "Érdekességek a nők történetéből." Dimenzió Software Magazin 1 (1996).
Kéri, Katalin. "„Az agyvelő aránylagos könnyűsége...” Dualizmus-kori vélemények a nők testi és lelki tulajdonságairól." Palimpszeszt 19 (2002).
Kéri, Katalin. Holdarcú, karcsú ciprusok. Nők a középkori iszlámban. Budapest: Terebess Kiadó, 2003.
Kéri, Katalin. Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914.. Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2008.
Klaniczay, Gábor, Ildikó Kristóf, and Éva Pócs. Magyarországi boszorkányperek. Kisebb forráskiadványok gyűjteménye I-II.. Budapest: MTA, 1989.
Kormos, Valéria. A végtelen foglyai – Magyar nők szovjet rabságban 1945–1947.. Budapest: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2017.
Kormos, Valéria. A végtelen foglyai. Magyar nők szovjet fogságban 1945-1947.. Budapest: XX. Század Intézet – Kairosz, 2001.
Kováts, Judit. Megtagadva. Budapest: Magvető Kiadó, 2012.
Kozák, Péter. Illem, sport és divat. Amazonok a századfordulón. Budapest: Viktória Kiadó, 2004.
Krawczuk, Aleksander. Római császárnék. Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2008.
Kristóf, Ildikó Sz.. Ördögi mesterséget nem cselekedtem: A boszorkányüldözés társadalmi és kulturális háttere a kora újkori Debrecenben és Bihar vármegyében. Debrecen: Ethnica Kiadás, 1998.
N
Neilson, Gattey Ch.. Egy rendkívüli asszony élete (Flora Tristan) In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1978.
Németh, István. "Lucretia öngyilkossága." Lege Artis Medicinae (LAM) 10 (2000): 175-178.
Ő
Őrszigethy, Erzsébet. Asszonyok férfisorban. Budapest: Szépirodalmi Kvk., 1989.
P
Palasik, Mária. "A női egyenjogúság szabályozása Magyarországon a 20. század második felében." In A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon, 81-125. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.
Pállfy, Ilona. A nők a magyar függetlenségért. Budapest: Művelt Nép Könyvkiadó, 1952.
Pécsi, Katalin. Sós kávé In Elmeséletlen női történetek. Budapest: Novella Kiadó, 2007.
Pécsi, Katalin. Lányok, anyák In Elmeséletlen női történetek. Budapest: Novella Kiadó, 2013.
Pető, Andrea. A nők és a férfiak története Magyarországon a hosszú 20. században. Budapest: Szociális és Családügyi Minisztérium, 2008.
Pető, Andrea. Rajk Júlia. Budapest: Balassi Kiadó, 2001.
Pető, Andrea. A nők migrációja keletről nyugatra. Társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában. Budapest: Balassi Kiadó, 2008.
Pető, Andrea. Nőhistóriák. A politizáló magyar nők történetéből 1945-1951. . Budapest: Seneca Könyvkiadó, 1998.
Pető, Andrea. Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században. Budapest: A Nõk a Valódi Esélyegyenlõségért Alapítvány, 2003.
Pető, Andrea. "Társadalmi nemek és a nők története." In Bevezetés a társadalomtörténetbe, 514-532. Budapest: Osiris Kiadó, 2003.
Pető, Andrea. "A nőtörténetírás története." Rubicon (2001): 42-44.
Pócs, Éva. Demonológia és boszorkányság Európában In Studia Ethnologica Hungarica. Vol. 1. Budapest: L’Harmattan–PTE Néprajz Tanszék, 2001.
Pulszky, Terézia. Egy magyar hölgy emlékiratai. Budapest: Magvető Kiadó, 1986.
S
Sáfrán, Györgyi. Teleki Blanka és köre In Magyar századok. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1963.
Schadt, Mária. "Rendszerváltás, változó nőideálok." In Településszerkezet Társadalomszerkezet Rendszerváltás és helyi társadalom (Tanulmányok), 59. Pécs: University Press, 2001.
Shahar, Shulamith. A negyedik rend. Nők a középkorban. Budapest: Ozoros Kiadó, 2004.
Silverman, Debora, Noémi Saly, Éva Federmayer, Mária Neményi, and Anna Kende. "Nőszerepek." Replika 35 (2009): 77-141.
Szádeczky-Kardoss, Irma. Báthory Erzsébet igazsága. Budapest: Nesztor Kiadó, 1993.
Szapor, Judit. "A magánszférától a politikai szféráig. Magyar nők a politikában a kezdetektől 1945-ig." In A nő és a politikum, 129-144. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.
Szapor, Judit. "A 'Radikális asszonyok' Magyar nők az 1918-as demokratikus forradalomban." In Nők a modernizálódó magyar társadalomban, 248-277. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2006.
Szécsi, Éva. Marianne, a francia nő. Budapest: Magyar Nők Országos Tanácsa, 1984.
Szoboszlai, Margit. Bársonyban a barikádon. (Jelizaveta Dmitrijeva élete) In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1981.
T
Teleki, Sándorné. Nagy asszonyok élete. Budapest, 1912.
Toronyi, Zsuzsa. A zsidó nő. Budapest: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 2002.
U
Utrio, Kaari. Éva lányai. Az európai nő története.. Budapest: Corvina Kiadó, 1989.
V
Vezér, Erzsébet. Lesznai Anna élete In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1979.
Vidali, Vittorio. Bársonyos szemek. Tina Modotti élete. - Consuelo Garcia: Soledad Real élete. In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1985.
Vígh, Éva. Híres hölgyek az itáliai reneszánsz és barokk korban. Budapest: Balassi Kiadó, 2008.
Z
Zsolt, Ágnes. Éva lányom. Budapest: XXI. Század Kiadó, 2011.