Szakirodalmi archívum

Found 12 results
Szűrők: Kulcsszó is nők  [Minden szűrő visszaállítása]
Könyv
Pető, Andrea. A nők migrációja keletről nyugatra. Társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában. Budapest: Balassi Kiadó, 2008.
Gyáni, Gábor, and Beáta Nagy. Nők a modernizálódó magyar társadalomban. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2006.
Menyhért, Anna. Női irodalmi hagyomány. Budapest: Napvilág Kiadó, 2013.
Holland, Jack. Nőgyűlölet. A világ legrégebbi előítélete. Csíkszereda: Bookart, 2011.
Mester, Dóra Djamila. Nő, anya, szerető. Budapest: Jaffa Kiadó, 2013.
Shahar, Shulamith. A negyedik rend. Nők a középkorban. Budapest: Ozoros Kiadó, 2004.
de Beauvoir, Simone. A második nem. Budapest: Gondolat Kiadó, 1970.
Aranyossi, Magda. Lázadó asszonyok. A magyar nőmunkásmozgalom története 1867–1919. Budapest: Kossuth Kiadó, 1963.
Estók, János, and Károly Szerencsés. Híres nők a magyar történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 2015.
Anne, Dickson. Egy új hang. Budapest: Magyar Könyvklub, 2004.
Wieser, Margot. Csendes lázadás – nők a rendszerváltásról. Budapest: Balassi Kiadó, 2004.
Balogh, Margit, and Katalin S. Nagy. Asszonysorsok a 20. században. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, 2000.