Bárkiből lehet áldozat?

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Bárkiből lehet áldozat?

július 22, 2012 - 19:13

A közelmúltban Pécsett sokakat felkavaró, erőszakos bűncselekmény történt. Az ügy országossá duzzadt, sokan sokféleképpen reagáltak. Nekem is eszembe jutott egy régi történet és az is, hogy számtalan hasonló történetről mesélhetne - ha merne - rengeteg nő.

Egyetemista voltam, egy kollégiumi buli után, az éjszakai járattal hazafelé tartottam és már a buszon feltűnt, hogy figyel valaki. Ennek ellenére, amikor leszálltam, „bátran” nekivágtam a sötét utcának. Hallottam a sietős lépteket a hátam mögött, de nem törődtem vele, eszembe sem jutott, hogy bármi bajom eshet. A léptek beértek és éreztem, hogy valaki durván hozzámér és egy kéz közelít az arcom felé. Az agyam az ijedtségtől abban a pillanatban félresöpörte az összes gondolatot, ami a fejemben cikázott, és mint egy túlélő gépezet már cselekedett is. Ösztönösen elütöttem a támadó kezét, és ahogy a torkomon kifért, kiabáltam. A következő pillanatban a földre estem és onnan néztem, hogy a reakciómtól megijedő fiatal fiú - a támadó - hogyan szalad tovább.

Ám ami ezután történt ugyanannyira megdöbbentett, mint az aberrált fiú támadása. Miközben igyekeztem felállni a földről, meghallottam, hogy az úton közeledik egy taxi, integetni kezdtem. A taxis megállt az út közepén, odaszaladtam hozzá, kapkodva elmeséltem a történetem és kértem, hogy segítsen: vigyen el a kb. 50 méterre található rendőrőrsre, hogy feljelentést tehessek. A taxis rezzenéstelen arccal közölte: „Nem érek rá, menj egyedül a rendőrségre, nincsen messze!!!„ majd választ sem várva elhajtott. Ez a reakció majdnem annyira sokkoló volt, mint a támadás. Végül egy lány sietett segítségemre, aki szintén egyedül jött haza és felfigyelt kiáltásomra.

Ami miatt ezt a történetet elmeséltem és billentyűzetet ragadtam, az az a tény, hogy hazánkban - akárcsak sok helyütt a világban -, még mindig embertelenül és erőszakosan bánunk a gyengébbekkel. Itt elsősorban a kiszolgáltatott helyzetben előket értem, mint a nőket és a gyerekeket, de folytathatnám a sort az állatokkal, fogyatékosokkal és általában a kisebbségben élőkkel. Szerte a világon a nők a legnagyobb számban élő és hátrányt szenvedő "kisebbség", és lakóhelytől, társadalmi csoporthoz való tartozástól függetlenül, szinte bármikor áldozattá válhatnak és válnak is sokan közülük. Tévedés azt hinni, hogy a nők elleni erőszak csak a szegény, alsóosztálybeli nőket sújtja - ennek ellenpéldája a pécsi eset is - elég az elmúlt évek botrányaira gondolni, amikor több közszereplőről is lehullt a nyilvánosság előtt viselt álarc, és kiderült, valójában erőszakos bántalmazók.

Magyarország csak abban különbözik a nyugati országoktól, hogy itthon a többség még mindig legszívesebben a szőnyeg alá söpörné a nőket érő erőszak kérdéskörét. A hatalmat birtoklók – 90%-uk férfi – sem erőltetik, hogy a téma több nyilvánosságot és társadalmi, politikai támogatást kapjon. A témával alig néhány szervezet foglalkozik (NANE, Amnesty, Stop Férfierőszak projekt) és hazánk idén jutott el odáig, hogy egy magánszemély – Halász Pálma – kezdeményezésére talán önálló tényállás lesz a családon belüli erőszak.

Mindeközben továbbra is „virágzik” a prostitúció - ami szintén a nők elleni erőszak és kizsákmányolás egyik formája - és "szórakozásképp" sok férfi pornónézéssel tölti idejét, amely "műfaj" a nők megalázását szexuális vágyfokozóként tálalja.

Úgy gondolom ilyen társadalmi közegben, erőszakos cselekmények elkövetése esetén értelmetlen bizonyos etnikai csoportokat megtenni bűnbaknak és a halálbüntetés visszaállítását követelni.

"Sokunk esetében az agresszív és erőszakos reakció környezetünk hatására kialakult beidegződés. Megtanulunk agresszív - és néhány esetben erőszakos - módon gondolkodni, érezni és cselekedni. Akárhol is élünk, ki vagyunk téve egy olyan társadalmi és kulturális nyomásnak, amely arra kényszerít minket, hogy csaknem folyamatosan az erőszakról olvassunk, halljunk, és azt lássuk. A televíziós programok, reklámok, napilapok, videojátékok, a mozi- és zeneipar nagyban hozzájárul ehhez a helyzethez. Egy gyermek már a kamaszkor elérése előtt több ezer gyilkosságot és erőszakos tettet lát csupán azáltal, hogy televíziót néz. A modern társadalmak - akár tudatosan, akár nem - felmentést adnak az erőszak kérdésében. Az erőszak pozitív értékként jelenik meg. A legtöbb kultúrában az, ha valaki nemet mond az erőszakra, és elkerüli a fizikai erőszakot vagy összeütközést, a gyengeség jelének számít, különösen férfiak esetében, akik ebből a szempontból egészen fiatal koruktól kezdve hatalmas nyomásnak vannak kitéve környezetük irányából.” (forrás:http://kompasz.balzac.zpok.hu)

Megoldást  - szerintem - másfajta gondolkodásmód és életfelfogás hozhatna, amely mentes az idejétmúlt és mára inkább korlátokat jelentő férfi-női szerepektől, valamint a hatalmi harcon és kontrollon alapuló társadalomirányítási formáktól. A változás elindításához pedig úgy gondolom, elegendő annyit tenni, hogy mindenki a saját háza táján sepreget és magába nézve – nem másokra mutogatva – tisztázza, mennyire tette magáévá a hétköznapi életünket is uraló, irányító, agresszív viselkedési formákat.

 

Első megjelenés: Pécsi Napilap

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Barkibol_lehet_aldozat_/100650

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)Az asszony verve jó?

szeptember 13, 2012 - 16:43
Varga István (Fotó: 168 óra)

A címben jelzett kérdés sok magyar nő számára létkérdés - nem így a parlamentben! Hétfő ÉJSZAKA kezdődött a családon belüli erőszak önálló törvényi tényállássá emeléséről szóló vita.

Egyes honatyáknak sikerült tovább öregbíteni a Magyar Parlament hímsoviniszta hírnevét. Kezdve azzal, hogy este 10 órára időzítették a Halász Pálma által megkezdett és 100 ezer aláírást eredményező népi kezdeményezés megvitatását, amelyen mindösszesen 7 kormánypárti képviselő vett részt.

Folytatva a hozzászólásaikkal: